Gå til hovedinnhold

Hva kan varm flytende guttaperka bidra med?

Hva er det ved varm guttaperkateknikk som gjør den bedre egnet til å fylle ut kanalene enn kald lateralkondensering? Les hva Endospesialist Unni Endal sier om dette.

hender som jobber med varm guttaperka kerr.jpg

Vi har alle lært endobehandling med lateral kondensering under grunnutdannelsen. Denne oppfatter vi som en «gull standard» og det skal mye til for å rokke ved dette. Nå har det guttaperka-teknikk vært brukt i lang tid og implementeres også gradvis ved universitetene.

Hva er det ved denne varme teknikken som gjør den bedre til å fylle ut kanalene enn kald lateralkondensering?

Fyller ut

Den varme flytende teknikken fyller bedre ut lateralt i hovedkanalen enn den kalde lateralkondenseringen. Særlig er det viktig i de ovale og 8-talls formede kanaler som vi ofte finner i distale kanaler i underkjevens molarer og premolarer.
Området rundt master- og lateralkondenserings-pointer blir her utfylt av sealer, hvor derimot den varme flytende teknikken fyller ut isthmus områder og finner med guttaperka.

Sealeren, det svake leddet

Hvorfor ønsker en guttaperka og ikke sealer til å fylle ut de områdene i røttenes kanaler som er vanskelig tilgjengelige for instrumentering og derved også fylling? Det er klart at sealeren er det svake ledd i en rotfylling. Den blir raskt oppløst ved lekkasje både coronalt og apicalt fra og er derved ikke ideell til å fylle ut mer enn absolutt det nødvendigste.

I den varme teknikken benyttes det også sealer, men kun som glidemiddel for at den varme guttaperkaen ikke skal feste seg til de tørre pulpaveggene og hindre at denne kommer til nedover i kanalen mot apex.

Varm guttaperka lar seg presse

De lateralkanalene/isthmusområdene en finner i røtters kanaler kan inneholde mange mikrober. Disse ønsker en å fjerne eller mure inne. Det kan gjøres ved at de kanaler som er åpne fra hovedkanalen fylles ut av rotfyllingmateriale og da helst varm guttaperka. Det er også et trykk med en varm sondespiss når en brenner av masterpointen som transporterer og kompakterer denne ned i den apicale delen av kanalen. Guttaperka-pointen blir varmet opp ca 2 mm foran den varme sondespissen og resten av masterpointen blir presset ned i kanalen og noe ut lateralt.

Resten av kanalen fylles opp med en guttaperka-pistol hvor varm guttaperka sprøytes fra den avkuttede 4-6 mm delen av pointen som nå sitter igjen apicalt og opp til ca 2 mm under inngangen til kanalen.

Det etterkondenseres straks for å presse den varme guttaperkaen lateralt. Hold presset i ca 5 sekunder hver gang du kondenserer for å sikre at gutta perkaen forblir der du har kondensert den.

Varm flytende guttaperka-teknikk har kommet for å bli. For å bli kjent med teknikken er det viktig å trene på plastblokker/ anatomiske plasttenner/ekstraherte tenner før en går i gang med pasienter. Da får en det i fingrene, slik en gjorde en gang
med kald lateralkondensering.

Hvordan kan arbeidsgangen med varm guttaperkateknikk se ut

1.jpg

1. Dekk apikal 1/3 av pointen med sealer og plasser den langsomt ned i kanalen med “pumpende” bevegelser 2 - 3 ganger.

2. Elements IC Downpack håndstykke kan brukes med alle typer guttaperka

2.jpg

3. Skjær toppen av pointen ved kanalåpningen

4. Sett varmestopperen på pointen, aktiver varmen, press pointen apikal retning (downpack), slipp aktiveringsknappen rett før stopperen binder i kanalen. Ideell dybde 4-6 mm fra apex. Hold trykket i ca. 10 sek.

3.jpg

5. Aktiver varmeknappen i 1 sek for å løsne spissen, vent i 1 sek og fjern varmestopperen.

6. Velg passende størrelse Buchanan håndstopper, kondenser den apikale del av materialet med NiTispissen. Fjern samtidig rester av materiale fra kanalveggen.

4.jpg

7. Appliser litt sealer med spissen av en papirpoints.

8. Elements IC Backfill håndstykke. Press ut litt materiale for å varme opp spissen.

5.jpg

9. Plasser Backfillspissen i kanalen over kondensert guttaperka. Vent 5 sek til spissen er oppvarmet. Fyll halve kanalen. Kondenser med NiTi-spissene på håndstopperen.

10. Plasser spissen i kanalen igjen, vent 5 sek til den er varm, fyll kanalen opp (backfill) til inngangen.

6.jpg

11. Velg passende størrelse Buchanan håndstopper til kondensering av den koronale delen med stålspissen.

Lykke til med varm guttaperka-teknikk i praksis!

Av Endospesialist Unni Endal i samarbeid med Kerr Dental

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

Vellykket rotbehandling er avhengig av kofferdam

Endodontist Ole Iden gir deg en enkel steg for steg oversikt for hvordan kofferdam skal brukes og hvorfor det er så viktig for å oppnå en vellykket rotbehandling.
Les mer

Endodontistens fremste verktøy - mikroskopet

Som tannlege er det ofte de aller minste detaljene som utgjør forskjellen fra meget bra til særdeles godt. For de fleste endontister, men også en økende andel andre, er mikroskop et avgjørende verktøy for perfeksjon. Vi har besøkt Aksla Tannhelse som forteller hvordan de bruker mikroskop på klinikk.
Les mer

Lupebriller - hvorfor er det fornuftig

Som tannlege eller tannpleier er det utvilsomt mange verktøy du finner nødvendig å ha tilgjengelig for å kunne utføre det daglige kliniske arbeidet på tannklinikken. De små detaljene er ofte avgjørende for diagnose og behandling. La oss ta en titt på 5 gode grunner til at lupebriller er et verdig verktøy å ha på plass i din praksis.
Les mer

Hva sier norske tannleger om Biodentine?

Biodentine er brukt i mer enn 70 land på over 3 millioner pasienter og det er gjort 800 studier. Se hva norske tannleger sier om Biodentine
Les mer