Gå til hovedinnhold

Gode erfaringer og nye bruksområder

Materialets fysiske egenskaper liknende dentin i tillegg til biokompatibilitet og antibakterielle egenskaper gjør det til et allsidig materiale. Forskning og erfaring har ført til nye indikasjoner for Biodentine som vi skal se nærmere på. I tillegg en egen prosedyre for å minimere aerosoler innen konserverende behandling.

Biodentine-pakke-1600x800-web.jpg

Endodonti

Det er dokumentert bioaktive og biokompatible egenskaper av bioceramer, disse materialene har en fordelaktig virkning på levende celler og integrerer med disse. Biodentine stimulerer til dannelse av tertiær-og reaksjonsdentin, sementdannelse og har en antibakteriell effekt med bakgrunn i den alkaliske pH. Biodentine kan brukes til behandling av perforasjoner mot periodontalmembranen, som retrograde fyllingsmaterialer, ved rotåpne tenner og ved både interne og eksterne resorpsjoner er disse vevsvennlige materialene gode å bruke. I alle prosedyrene er aseptiske rutiner svært viktig. I forskningsøyemed ser man lovende resultater i regenerative prosedyrer og kliniske forsøk skjer i større skala nå etter hvert.

Pedodonti

Kariesaktive barn har ofte erfaringer som kan gjøre behandlingen utfordrende. De kan forbinde tenner og besøk på tannklinikken med smerte og ubehag. Å kunne tilby konserverende behandling som er rask og tilnærmet smertefri er målet for både pasienter, foresatte og ansatte ved klinikken. Å bruke Biodentine som fyllingsmateriale har mange fordeler. God mikromekanisk binding og tett forsegling oppnås ved at mineraltagger trenger inn i dentintubuli. Fyllingen kan legges i ett sjikt uten ets og bonding, eventuelt kan et toppsjikt med kompositt legges i samme seanse eller innen 6 måneder. På denne måten kan man forebygge tannbehandlingsangst og fryktreaksjoner ved at behandlingen går raskere. Innen pulpaoverkapninger, pulpotomi og apexifisering kan materialet ha sin plass.

Biodentine-modell-1600x800-web-.jpgAttraumatic Restorative Treatment (ART)

ART er en nyutviklet prosedyre og minimerer aerosoler i konserverende behandling. Normalt brukes turbin og/eller vinkelstykker som skaper en mengde aerosoler. Man kan unngå dette ved ekskavering med håndinstrumenter og Biodentine som fyllingsmateriale. Etter 6 minutters herdetid benyttes en selvetsende bonding og et topplag med kompositt legges. Fordelene, i tillegg til eliminering av aerosoler er mange, Biodentine binder seg kjemisk til gjenværende tannsubstans, har antibakterielle egenskaper med sin høye pH, metoden er minimalt invasiv, rask, enkel og nærmest smertefri. Forskning pågår på feltet.

Biodentine-tegning-tann-1600x800-web.jpg

Hva er Biodentine egentlig?

Biodentine består av pulver og væske som skal blandes. Pulveret består i hovedsak av tri-kalsium silikat (C3S) og di-kalsium silikat (C2S) som også er hovedbestanddelen i Portland sement og MTA. I tillegg er det kalsium-karbonat og oksider (filler), jernoksid (farge) og zirkoniumoksid som fungerer som kontrastmiddel. Væsken består av kalsiumklorid i en vandig oppløsning med en blanding av modifisert polykarboksylat.

Av Aina Eliassen, tannpleier og markedskoordinator, 2021

Hva sier norske tannleger om Biodentine:

Veslemøy Linde, spesialist i endodonti:

Innen mitt fagfelt, endodontien, er vi vant til å håndtere bioceramer både ortograd og retrograd – i ulike varianter enten det er i puttyform eller blanding av pulver og væske. Ved mengdetrening fungerer alle godt og man lærer seg å håndtere dem med ulike spesialredskaper og applikasjonsverktøy. Imidlertid kan det for allmenpraktikeren, som ikke benytter disse tingene så ofte, være hensiktsmessig med et materiale som er like lett å håndtere som de man er vant til. Kapselformen gjør at man slipper steril pakket spatel og blandeplate, siden blandingen foregår inne i kapselen. Dette er alfa og omega siden potensiell innførsel av mikrober vil kunne kompromittere behandlingen.

Det er fasinerende hvordan vårt fagfelt har endret seg - fra å benytte svært vevsfremmede stoffer, til dagens materialer, som likner mye på eget vev biokjemisk. Godkjente og sertifiserte materialer viser alle svært gode tall for tilheling innen prognose- og oppfølgingsstudier, og aseptikk i alle ledd er uansett det viktigste i endodontisk behandling. Likevel er det lett å bli glad som fagnerd når man ser histologiske bilder der obturasjonsmateriale ligger mot eget vev omsluttet av friske celler som fibroblaster og osteocytter og fravær av inflammasjonsceller som neutrofiler og leukocytter. Det finnes forskere som publiserer så flotte bilder av dette, at jeg gjerne skulle hatt det på veggen hjemme som vakker kunst!

Biodentine-Veslemøy-500x600-web.jpg

Biodentine-kapsel-1600x800-web.jpg

Tannlege Anette Sellæg, Stjørdal tannklinikk

Jeg bruker Biodentine fordi jeg har god erfaring med at den bevarer pulpavitaliteten ved dype karieslesjoner eller i forbindelse med traumer hvor pulpa er involvert.
Jeg har sett at ved bruk av Biodentin ved dype karieslesjoner med eller uten teksjon til pulpa, er det færre som utvikler pulpitt enn ved bruk av f.eks. Dycal som har vært førstevalget ved slike kasuser tidligere.
Ved dype karieslesjoner eller smerter i forbindelse med reversibel pulpitt har jeg også brukt Biodentine som midlertidig fylling og har erfart at det kan fungere vel så godt som IRM over en gitt periode.
Nå snakker jeg kun for meg selv, men jeg vet at det er andre tannleger ved klinikken som benytter Biodentine til samme bruksområder.

Biodentine-Anette-500x600-web.jpg