Gå til hovedinnhold

Kvalitet og miljø

Plandent var det første dentaldepotet i Norge med kvalitetssikring etter den internasjonale standarden NS-EN ISO 9001, og har lang erfaring med kvalitets- og forbedringsarbeid. Vi blir sertifisert av eksterne aktører og er i dag godkjent i henhold til NS-EN ISO 9001:2015. Vi har også mange års erfaring med miljøarbeid og er sertifisert som Miljøfyrtårn-virksomhet

miljofyrtarn-plandent-1920.jpg

Miljø- og kvalitet

Plandent har vært ISO sertifisert siden oktober 2000. Dette sikrer at alle deler av vår aktivitet er dekket av relevante og oppdaterte prosedyrer, som sertifiseres av en tredjepart. Plandent er også sertifisert som Miljøfyrtårn. Kvalitetsarbeidet er en integrert del av vår daglige drift og sikrer at vi hele tiden overvåker mange deler av driften og gjennomfører forbedringer der hvor det er nødvendig.

I Plandent tar vi ansvar for miljøvennlig retur via vårt medlemskap hos NORSIRK. NORSIRK er godkjent som produsentansvarsselskap på EE-produkter, batteri og emballasje. De samler inn, miljøsanerer og gjenvinner avfall i henhold til våre produsentansvar. Her finner du våre sertifikater for 2023 (PDF document, 470 kB)

Vår kvalitetspolicy

Selskapets kvalitetsansvarlige er Laila Mani og Svein Ivar Johansen. Ekstern revisor er Nemko AS. Flere interne prosedyrer beskriver opprettelse av nye leverandører og produkter. Andre prosedyrer beskriver gjennomføringen av leveranser og prosjekter.

Vårt ISO sertifikat (PDF document, 53 kB)

Det betyr at blant annet ordremottak, levering, installasjon, fakturering osv er dekket av skriftlige prosedyrer som de ansatte får opplæring i og som måles og revideres jevnlig. Systemet har også rutiner for rapportering av feil og mangler og korrigerende tiltak. Kvalitetssystemet består av en generell del og så spesifikke rutiner innenfor Marked, Salg, Logistikk og Teknisk seksjon. Enkelte av prosedyrene viser til underliggende dokumenter, slik som veiledninger i vårt ERP-system.

Vår miljøpolicy

I begynnelsen av mars 2011 ble vi sertifisert som miljøfyrtårn. Det innebærer at vi må oppfylle en rekke krav som stilles til bedriften i forhold til miljøet. Vi har gjennomgått en miljøanalyse som har ført til forbedrede og nye rutiner innen arbeidsmiljø, internkontroll-HMS, energiforbruk, innkjøp, transport og avfallshåndtering. Du kan lese mer om hva miljøfyrtårn innebærer her. Plandents kontor i Østensjøveien 27 er et prisbelønnet prosjekt med beliggenhet på Brynseng i Oslo. Kontorbygget er BREEAM-sertifisert Excellent og bygget som passivhus, og i tillegg valgt ut som et forbildeprosjekt i FutureBuilt.

Sikkerhetsdatablader

Plandent har HMS sikkerhetsdatablader på norsk, som sendes fra Plandent ved førstegangs kjøp. Oppdaterte datablad sendes også automatisk ved første kjøp etter en endring av databladet. Alle sikkerhetsdatabladene er tilgjengelige via Plandents netthandel.

Laila Mani

direktør økonomi, logistikk og kvalitet

Svein Ivar Johansen

teamleder logistikk