Gå til hovedinnhold

Aktsomhetsvurdering

Hos oss i Plandent skal du som kunde være trygg på at varene, tjenestene og utstyret du bestiller fra oss kommer fra verdikjeder som respekterer menneske- og arbeidstakerrettigheter. I vår aktsomhetsvurdering beskriver vi prosessene vi gjennomfører for å sikre at våre leverandører og forretningsforbindelser opprettholder retningslinjene.

arbeids--og-menneskerettigheter.jpg

Menneskerettigheter og arbeidsforhold

Det er i dag et krav om at alle større selskaper skal vurdere, forebygge og håndtere brudd på menneske- og arbeidsrettigheter som følge av egen virksomhet, hos leverandører og andre forretningsforbindelser.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Den sier at alle selskaper som er dekket av loven, må utføre due diligence (selskapsgjennomgang) og gi enhver innsikt i disse vurderingene. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre offentlig tilgang til informasjon om hvordan virksomheter adresserer negative innvirkninger pa grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Plandent AS inngår i den finskeide Planmeca-gruppen, og selskapet er en ledende leverandørr av varer og tjenester til den offentlige og private tannhelsetjenesten i Norge. Virksomheten består i å prosjektere tannklinikker og levere dentalt utstyr og dental innredning, teknisk vedlikehold og akutt service på teknisk utstyr, IT-løsninger og tilhørende support, samt dentale forbruksvarer. Det vil si levering av det meste som skal til for å etablere og drive en tannklinikk. Selskapet er eksklusiv distributør av dentalt utstyr av merket Planmeca.

Du kan lese vår aktsomhetsvurdering for 2022-2023 HER (PDF document, 1 MB)

Planmeca konsernet i Norge og Island

Planmeca konsernet i Norge og Island

Varsling

Eventuelle mistanker om brudd på menneskerettighetene og sikre anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden kan varsles HER. Dette er en varslingskanal som sikrer muligheten for anonyme varsler, GDPR kompatibelt og tilknyttet et system for forsvarlig behandling.

FOR VARSLING OM BRUDD PÅ RETNINGSLINJER

Siden ble sist revidert 29.06.23

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

Åpenhetsloven | Likestilling og mangfold i Plandent

Plandent skal være et godt sted å arbeide. Selskapet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, alder, funksjonshemming og livssyn.
Les mer

Kvalitet og miljø Plandent

Plandent har vært ISO sertifisert siden oktober 2000. Dette sikrer at Plandent oppfyller alle relevante lover og forskrifter i forhold til ISO-kvalitet, miljøfyrtårn og direktiv for medisinsk utstyr.
Les mer

Planmeca Group

Planmeca Group består av en gruppe selskaper innen helsesektoren dordelt på seks divisjoner: Planmeca Oy, Planmed Oy, Plandent Oy, LM-Instruments Oy, Opus Systemer AS and Triangle Furniture Systems Inc. Gruppen har over 3000 ansatte verden over. Hovedkontoret ligger i Helsingfors i Finland.
Les mer