Gå til hovedinnhold

Planmeca Group

Planmeca Group består av en gruppe selskaper innen helsesektoren dordelt på seks divisjoner: Planmeca Oy, Planmed Oy, Plandent Oy, LM-Instruments Oy, Opus Systemer AS and Triangle Furniture Systems Inc. Gruppen har over 3000 ansatte verden over. Hovedkontoret ligger i Helsingfors i Finland.

Planmeca Oy

Moderselskapet Planmeca Oy, ble etablert i 1971. Planmecas primære fokus er utvikling og produksjon av høyteknologisk dentalutstyr som unit, panorama- og intraoralt røntgen samt at de er ledende innen digital 3D-røntgen (CBCT) og programvareløsninger. Planmeca er også pionerer i utvikling og salg av det komplette, digitale praksis-konseptet som muliggjør effektiv og ergonomisk administrasjon av klinikken. Planmeca Oy er verdens 3. største produsent av dentalutstyr og det største privateide selskapet på dentalmarkedet.

PlanMed Oy

Planmed Oy ble etablert I 1989, utvikler, produserer og markedsfører avanserte digitale løsninger for screening og diagnostisering av brystkreft. Planmeds omfattende produktsortiment dekker digitalt og analogt mamografiutstyr, mobilt mamografiutstyr samt programvare og nødvendig tilleggsutstyr for tidlig diagnostisering av brystkreft.

Plandent gruppen

Plandent gruppen er et selskap av fullservice dentaldepoter, som tilbyr offentlig tannhelsetjeneste, private tannleger, tannpleiere og laboratorier utstyr, instrumenter og forbruksvarer, samt IT-tjenester, installasjon og teknisk service. Finske Plandent Oy i Helsingfors, som ble etablert i 1972, er del av den europeiske Plandent divisjonen – en kjede med moderne fullservice depoter for hele tannhelseteamet. Hovedkontoret og et stort automatisert lager ligger i Helsingfors og depoter finnes i Skandinavia, Tyskland, Belgia, Nederland, Storbritannia, Tsjekkia, Østerrike og de baltiske landene.

LM-Instruments Oy

LM-Instruments utvikler, produserer og markedsfører dentale håndinstrumenter, kassettsystemer med tilbehør. Selskapet er den raskest voksende instrumentprodusent i Europa og markedsleder i de nordiske landene. LM-Instruments ble innlemmet i Planmeca-gruppen i 1999.

stripegrey.jpg

Opus Systemer AS

Opus Systemer utvikler programvareløsninger til tannklinikker på det nordiske dentalmarkedet. Selskapet ble innlemmet i Planmeca-gruppen i 2000. Opus Systemers hovedprodukt er Opus Dental, det mest brukte journalsystemet i de nordiske land, som dekker klinikkens arbeidsflyt og behandlingsprosedyrer. Opus Systemer har hovedkontor i Asker i Norge og kontorer i Lund og Stockholm i Sverige.

E4D Technologies

E4D Technologies er en ledende innovatører innen moderne CAD/CAM løsninger for tannhelse. Hovedkontoret ligger i Richardson, Texas, USA. Det er et høyteknologisk medisinsk-teknisk foretak med fokus på 3D-digitalisering, et vellykket selskap med vekst i ny teknologi. Planmeca ble deleiere i E4D Techologies 2013.

stripegrey.jpg

Triangle Furniture Systems Inc

Triangle Furniture Systems Inc er Planmecas datterselskap siden 2005 med base i Montreal, Canada. Selskapet designer dentale innredninger for behandlingsrom og sterilisering, basert på de strenge hygienekrav en praksis krever.