Gå til hovedinnhold

Vedlikehold Trios skanner

Intraoral skanning er enklere, mer hygienisk og effektivt enn å ta avtrykk - ikke minst er komforten en helt annen for pasienten. Men som med alle andre intraorale instrumenter må hygienen ivaretas. Her får du en enkel oppskrift på hvordan du tar vare på din TRIOS.

Rengjøring og vedlikehold av din intraorale skanner

Alle delene som utgjør TRIOS-håndstykke - som den intraorale skanneren, docking, beskyttelsestipp og kalibreringsobjektene – skal rengjøres og desinfiseres, men det er særlig skannertippen som er viktig ettersom det er denne som kommer i kontakt med pasientens munn.

Trios skannertips

Rengjøring og sterilisering av skannertippen

Etter bruk og før sterilisering, rengjør tippen i varmt (30-40 °C) såpevann med mildt vaskemiddel og sørg for at særlig speilet er fritt for merker, flekker og såperester. Om speilet ikke er helt rent, gjenta vaskeprosessen. Tørk av med tørr spritklut. Når tippen er helt tørr, legg den i en forseglet steriliseringspose.

På Melag-autoklavene velger du universal-programmet, og tippene skal eksponeres for 134 °C i tre minutter. 3Shape anbefaler 30 minutter tørking etter sterilisering, men Melag-autoklavene tørker som oftest raskere enn det.

Tippene for TRIOS 5 er designert til å tåle 100 steriliseringer i autoklav før de bør kasseres, og TRIOS 3 tippene er designert for 150 steriliseringer.

rengjøring av Trios skannertipp

Rengjøring og desinfisering av andre deler av systemet

Etter bruk skal alle andre overflater rengjøres og desinfiseres. For generell rengjøring benyttes en myk klut med et mildt rengjøringsmiddel. Deretter f.eks. Antibac 75 % eller Orbis flatedesinfeksjons-servietter. Et alkoholfritt alternativ er Antibac Excel Foam spray.

  • Påfør desinfeksjonsløsningen på en myk og lofri klut;kluten skal være kun fuktig og ikke våt.
  • Tørk av overflatene med den fuktige kluten.
  • Det optiske vinduet på skanneren må håndteres med ekstra varsomhet. Tørk derfor det optiske vinduet med en annen ren, myk og lofri spritklut.

Rengjøring, desinfisering og sterilisering av kalibreringssettet

Kalibreringsobjektene skal alltid festes til en rengjort og sterilisert skannertipp, og skal ikke ha kontakt med pasientene. Har det likevel har vært i kontakt med en pasient, direkte eller indirekte, må kalibreringsobjektene rengjøres og steriliseres etter retningslinjene fra 3Shape. Alle delene av kalibreringssettet må være tørre før de settes sammen igjen før bruk.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å vite mer om intraoral skanning og om 3shape TRIOS-produktene.

Skrevet av Paul Kristian Bugge-Asperheim, servicekoordinator, november 2023

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

Digital arbeidsflyt | Hvorfor er det fremtiden på tannklinikken?

En digital arbeidsflyt på tannklinikken har de siste årene blitt synonymt med fremtidens tannklinikk. Dette innebærer bruk av avansert teknologi i form av avansert programvare og digitale verktøy som for eksempel intraoral skanner, fres, printer for å forbedre effektiviteten, nøyaktigheten og pasientopplevelsen. Hvorfor er en digital arbeidsflyt på tannklinikken viktig og en del av den moderne tannklinikkens fremtid?
Les mer

Erfaringer med 3D-print - hva sier brukerne

Digitale avtrykkskannere er på full fart inn i tannklinikkene, og stadig mer av behandlingsforløpet digitaliseres. Hva sier brukerne som har testet 3D-print og nye Sprintray?
Les mer

Digital tannklinikk fra første dag

Allerede før tannlegestudiet ble påbegynt, ble domenet Tann for Tann kjøpt. Tannlege Dag Arthur Songe og Erik Hageli Henriksen var tidlig fast bestemt på at de skulle ha en klinikk som var innovativ og mest mulig digital. Les hvilke digitale løsninger klinikken har tilrettelagt for
Les mer