Gå til hovedinnhold

Digital arbeidsflyt | Hvorfor er det fremtiden på tannklinikken?

En digital arbeidsflyt på tannklinikken har de siste årene blitt synonymt med fremtidens tannklinikk. Dette innebærer bruk av avansert teknologi i form av avansert programvare og digitale verktøy som for eksempel intraoral skanner, fres, printer for å forbedre effektiviteten, nøyaktigheten og pasientopplevelsen. Hvorfor er en digital arbeidsflyt på tannklinikken viktig og en del av den moderne tannklinikkens fremtid?

Hvorfor er en digital arbeidsflyt på tannklinikken fremtiden?

Digital arbeidsflyt.jpg

Økt effektivitet på tannklinikken

En digital arbeidsflyt automatiserer og strømlinjeformer mange av tannklinikkens prosesser. Fra planlegging av kasus og administrasjon av pasienter til røntgenbilder med AI-teknologi og behandlingsplanlegging kan digital teknologi redusere tidsbruken i det daglige, fjerne tidligere manuelle oppgaver og øke effektiviteten i klinikkens hverdagsdrift.

En mer nøyaktig diagnose og bedre behandlingsplanlegging

Digital teknologi, som 3D-bilder og intraorale skannere, fremmer muligheter til å få mer nøyaktige og detaljerte bilder av pasientens munn. Dette kan være med å gi et mer presist overblikk og en enklere planlegging av behandlingen, som kan resultere i bedre resultater og pasienttilfredshet.

Bedre for pasienten

I tråd med at samfunnet digitaliseres blir kravet til en mer sømløs og automatisert opplevelse også et krav fra pasientene. Færre stegvise prosesser ved innkalling, booking av timer, enklere betalingsløsninger og digitale pasientjournaler gir en smidigere, mindre stressende og mer komfortabel opplevelse for pasienten.

I tillegg reduserer det manuelt arbeid for de ansatte på klinikken. Når det kommer til bruk av digitale verktøy vil pasienten kunne nyte godt en mer skånsom behandling, bedre kommunikasjon i behandlingen og et større innblikk i hva som skal behandles.

Skanning intraoralt.jpg

Økt kommunikasjon og samarbeid

Digitale verktøy som pasientportaler, intraorale skannere, røntgenbilder og elektronisk kommunikasjon gjør det enklere for tannlegen å kommunisere med pasientene og resten av tannhelseteamet. Dette styrker samarbeidet og gjør det mulig å dele informasjon, bilder og behandlingsplaner mer effektivt.

Digitale konsultasjoner

Digitale løsninger gir også muligheter for rådgivning ved hjelp av bildeoverføring. Dette er spesielt nyttig for pasienter som bor i lengre unna eller har begrenset tilgang til tannhelsetjenester hvor tannlegen kan vurdere tidligere bilder og pasientjournal i lys av behandlingsplan, dagens situasjon, medisinering osv. I enkle tilfeller kan tannlegen raskt bedømme om det er nødvendig at pasienten kommer inn med en gang eller kan vente noen dager.

En digital teknologi på tannklinikken gir en rekke fordeler, inkludert økt effektivitet, en mer nøyaktig diagnose, og legger til rette for bedre kommunikasjon og en komfortabel pasientopplevelse. Ved å implementere en mer digital arbeidsflyt kan tannklinikker være i forkant av utviklingen og møte dagens forventninger fra pasientene.

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

9 råd som hjelper deg å komme i gang med digital skanning

Undersøkelser 3Shape har gjort forteller at hele 65% av alle tannklinikker planlegger å investere i ny skanner de neste 3 årene. Se protetikerens råd for å komme i gang med digital skanning på tannklinikken.
Les mer

6 grunner til å bruke digitale avtrykk

Gradvis har tradisjonelle avtrykk blitt erstattet med intraorale skannere og denne teknologien gir mange fordeler sammenlignet med de konvensjonelle metodene for avtrykkstagning. Hvorfor er digitale avtrykk å foretrekke fremfor de konvensjonelle?
Les mer

Scandeal

Nå gjør Plandent og TANNLAB det enda enklere å komme i gang med digitale avtrykk. Plandent gir deg fri bruk av skanner ved kjøp av protetikk fra TANNLAB.
Les mer