Gå til hovedinnhold

Smittevern på Tannklinikken | Desinfektor vs. Oppvaskmaskin

Hvorfor skal jeg bruke en desinfektor og ikke en oppvaskmaskin som tåler like høye temperaturer? Svaret er enkelt og går langt utover temperaturforskjeller.

Oppvaskmaskin-vs-desinfektor.jpg

På tannklinikken: Hvorfor skal jeg vaske instrumentene i en desinfektor og ikke i en oppvaskmaskin

På tannklinikker er smittevern og hygienestandarder av avgjørende betydning for pasienters og ansattes sikkerhet. Et viktig aspekt ved dette er riktig rengjøring og desinfeksjon av instrumenter som har vært i kontakt med kroppsvæsker.

Dette gir opphav til en viktig diskusjon: Hvorfor skal man velge en dedikert instrumentvaskemaskin eller desinfektor fremfor å bruke en konvensjonell oppvaskmaskin som kan vaske ved like høye temperaturer? Svaret er enkelt og går langt utover bare temperaturforskjeller.

Vi som holder vedlikehold/hygienekurs og selger produkter hvor smittevern er essensielt får ofte spørsmål om hvorfor man trenger en instrumentvaskemaskin/desinfektor i stedet for en oppvaskmaskin som vasker på 85 grader?

Det er viktig å skille mellom maskiner som er beregnet på husholdning og de som er klassifisert som medisinsk utstyr og beregnet til instrumenter bla. brukt ved kirurgiske inngrep.

Spør gjerne deg selv – Hva skal jeg bruke maskinen til? Er svaret lunsjkjøkken trenger du ikke dette og kan se bort ifra denne artikkelen. Men er derimot svaret instrumenter som brukes til behandling kan det være vel verdt å lese videre.

Smittevern på en tannklinikk er ikke bare en nødvendighet, det er et etisk ansvar. Tannlegens og tannpleierens arbeidsdager består av stadige utfordringer knyttet til håndtering av smitte. Og riktig rengjøring av instrumenter er en av de viktigste aspektene for å sikre en trygg og hygienisk klinisk praksis.

1. Design

Når man åpner en oppvaskmaskin, er den designet for å vaske vanlige kjøkkenservise som kopper, tallerkener og bestikk. Derimot er en instrumentvaskemaskin eller desinfektor spesialdesignet med egne innsatser for effektiv rengjøring og desinfeksjon av instrumenter, brett og annet utstyr som er avgjørende på en tannklinikk. Mens oppvaskmaskinen bruker standard såpe som fjerner matrester, krever instrumenter spesialtilpasset såpe for å fjerne blod, spytt, bakterier og andre mikroorganismer som kan utgjøre smittefare.

2. Å skille mellom husholdningsmaskiner og medisinske desinfektorer er kritisk.

Desinfektorer fra f.eks. Miele eller MELAG er skreddersydd for tannklinikker og oppfyller strenge internasjonale standarder som ISO 15883. De opererer med høyere spyletrykk og temperatur som sikrer en rask, effektiv og sikker rengjøring. I tillegg har de spesialkonstruerte pakninger som tåler de høye temperaturene og sørger for pålitelig desinfeksjon. Denne dedikasjonen til å oppnå et optimalt steriliseringsresultat bidrar til en tryggere arbeidssituasjon for både ansatte og pasienter.

Med en desinfektor er desinfeksjon sikret ved at maskinene kommer opp i 93 C° med en holdetid på 5 minutter.

Desinfektoren gir ved korrekt anvendelse alltid et sikkert desinfeksjonsresultat, noe som legger grunnlaget for et optimalt steriliseringsresultat.

En husholdningsmaskin har en sirkulasjonspumpe med kapasitet til å sirkulere ca. 60/70 liter ”fritt” vann i minuttet, mens en desinfektor har en sirkulasjonspumpe med kapasitet på 400 l” fritt” vann i minuttet. Det høye spyletrykket gir en rask, effektiv og sikker rengjøring.

I «Retningslinjer for Smittevern» ved de odontologiske læresteder i Norge, står det tydelig at ved gjennomføring av desinfeksjon er det 2 måter å gjøre det på, kjemisk eller ved hjelp av varme. Anbefalingen er at ved hjelp av varme i et lukket system: «vaskedekontaminator», er å anse som den sikreste, enkleste og rimeligste desinfeksjonsmetoden.

Anvender tannlegeklinikken kirurgisk utstyr, skal dette klargjøres iht. til EN 15883 – der står kravene til oppvaskmaskinen listet opp og der kommer ordinære oppvaskmaskiner for husholdninger til kort.

Faktorer-vaskeprosess.jpg

3. Flere faktorer spiller inn

En grundig vask- og desinfeksjonsprosess i en instrumentdesinfektor er avhengig av flere faktorer, inkludert vannkvalitet, kjemi, temperatur, mekanikk og tid. Alle disse faktorene er nøye tilpasset instrumentvaskprogrammet for å oppnå maksimal effektivitet og samsvar med internasjonale normer som ISO 15883. Prosessen inkluderer forvask, vask med egnet såpe, desinfeksjon ved høy temperatur, og til slutt en grundig tørking for å minimere rustdannelse.

La oss ta et eksempel og se på prosessen i en av Mieles maskiner:

Desinfektoren bruker ca. 40 minutter på en syklus - det er den tiden den trenger for å få rene instrumenter og godkjent desinfeksjon. En kald forskylling sikrer at ikke proteiner og andre smittestoffer koagulerer på instrumentene. Noen husholdningsmaskiner har kun en slange for vanntilkobling uten sikkerhetssystem. Ved inntak av varmtvann med en temperatur over 37 Cº vil proteinrester på instrumentene koagulere og være vanskelige å fjerne under vaskeprosessen. Resultatet kan bli at det ”kapsles” inn under sterilisering. Hvis denne ”kapselen” sprekker under pasientbehandling kan pasienten bli smittet.

desinfektor-prosess.jpgDenne illustrasjonen viser det som skiller oppvaskmaskiner fra instrumentdesinfektorer. Legg merke til det gule desinfeksjonsfeltet.

Tabellen viser prosessen i et program som vasker og desinfiserer instrumenter og gir godkjent desinfeksjon etter internasjonale normer som ISO 15883.

1. Forvask der godset skylles med kaldt vann. Dette gjør man fordi proteinene som finnes i blodet løser seg best opp i kaldt vann. Hvis man kun bruker varmt vann vil blodet kunne koagulere og kapsle inn bakterier, pioner og sporer.

2. Temperaturen stiger og ved nøyaktig 40 C° åpnes det for såpen inn i kammeret. Den kommer til på alle flater på instrumentene og fjerner blod, spytt og smuss. Mellom alle fasene skylles vannet ut og sørger for videre ren prosess med nytt vann.

3. Etter at instrumentene er vasket rene kommer en mellomskylling der også avspenningsmiddel/tørremiddel/glansemiddel som f.eks Mielclear kommer inn. Mielclear beskytter instrumentene mot rust og korrosjon og sørger for raskere tørk.

4. Når alle instrumentene er rene, starter desinfeksjonsdelen i programmet. Temperaturen stiger til 93 C°, holdes i 5 minutter og dreper eventuelle bakterier som måtte være igjen.

5. Syklusen avsluttes med tørkeprogrammet som raskt gir tørre instrumenter og minsker rustdannelse.

4. Anbefaling vs. lovverk

I Norge er det bekymringsfullt at det ikke finnes lovmessige krav om godkjent rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av instrumenter på tannklinikker. Sammenlignet med reguleringer for matservering, er smittevern på tannklinikker overlatt til tannhelsesekretærers kunnskap og initiativ. Det stiller større krav til at de ansatte holder seg faglig oppdatert, at smittevernet ikke blir undervurdert og at anbefalte standarder følges.

I henhold til EN ISO 17664: beskrives viktigheten av å følge informasjonen fra produsenten av det medisinske utstyret og produsenten av prosesskjemikalie.

Hvis produsenten sier at instrumentene skal klargjøres i en termodesinfektor med bestemte krav, anbefaler vi at du som tannklinikk forholder deg til dette.

Som dentaldepot forholder vi oss til Lov om medisinsk utstyr, EN 15883 og EN 17664. Vi forholder oss til produsentenes anbefalinger og kan kun gå god for dette.

Tannhelsepersonell-tannklinikk.jpg

For å oppsummere

Å velge en dedikert instrumentvaskemaskin eller desinfektor på en tannklinikk er ikke bare et spørsmål om preferanse, det er et spørsmål om sikkerhet, smittevern og profesjonalitet. Mens en oppvaskmaskin er laget for vanlige kjøkkenartikler og bruker standard såpe, er en instrumentdesinfektor designet for å takle utfordringene knyttet til klinisk praksis. Den bruker spesialtilpassede rengjøringsmidler, opererer ved høye temperaturer, har et grundigere regime og har spesifikke innsatser for grundig rengjøring og desinfeksjon tilpasset instrumenter og utstyr som finnes på en tannklinikk.

Standardiserte prosesser og internasjonale normer som EN 15883 og EN 17664 sikrer at desinfektoren gir pålitelige desinfeksjonsresultater, som er avgjørende for smittevern. Samtidig bidrar dedikerte desinfektorer til effektivitet, mindre arbeid med instrumentene og trygghet for både pasienter og ansatte.

Smittevern på tannklinikker er et alvorlig anliggende, og å følge produsentens anbefalinger og internasjonale standarder er avgjørende for å opprettholde en trygg og hygienisk praksis.

Når det er sagt er det slik at det for tannklinikken kun foreligger anbefalinger og ingen direktiv. Vi kan kun veilede deg til å gjøre et fornuftig valg slik at du finner en maskin som passer det formålet den skal brukes til.

Kilder:

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

Slik setter du opp rekkefølgen i sterilen for gode hygienerutiner og arbeidsflyt.

På tannklinikken er det viktig å etablere gode rutiner og prosedyrer for hygiene. Utformingen av sterilen er sentral. Vi viser deg hvordan
Les mer

Hvorfor Melatherm 10 Evolution er av de beste desinfektorene for sterilen

ed kjøp av desinfektor til klinikken er det viktig å tenke på at den oppfyller riktige ISO krav. Hva bør du tenke på og hva bør du vurdere når du skal bestille ny desinfektor. Vi presenterer her hvorfor Melatherm 10 Evolution er en av de beste desinfektorene for sterilen.
Les mer

Hvor viktig er serviceavtalen og hva kan du gjøre selv

Daglig, ukentlig og månedlig vedlikehold er alfa og omega for medisinsk utstyr. Hva kan du gjøre selv og hva trenger du serviceavtalen til?
Les mer