Gå til hovedinnhold

Utstyr og hygiene i sterilen

Slik setter du opp rekkefølgen i sterilen for god arbeidsflyt og optimal hygiene på tannklinikken.

Med hygiene i fokus

- valg av utstyr for optimal hygiene i klinikken

Omfanget av behandlingsformer, eksempelvis avansert kirurgi, som foretas i private tannlegepraksiser har økt betraktelig de siste årene. Kravet til hygiene har økt tilsvarende, sammen med nye reguleringer, for smittevern og retningslinjer for behandling av medisinsk utstyr.

Tannhelsekretær-på-sterilen-2.1.jpg

På tannklinikken er det viktig å etablere gode rutiner og prosedyrer for hygiene. Utformingen av sterilen er sentral, og god planlegging for å innrede en effektiv og hygienesikker steril er helt avgjørende.

Sonene og funksjonen må komme i første rekke og tekniske løsninger må legges opp deretter. Dette kan kreve at man kanskje må gjøre endringer i forhold til vann, avløp og strøm. Tydelige soner for uren, ren og steril sone reduserer risikoen for overføring av smitte. Dette skaper et trygt arbeidsmiljø for de ansatte og sikkerhet for pasientene.

Autoklav-Melag-1600x800.jpg

Her har du et forslag til hvordan en steril bør bygges opp i forhold til gode hygienerutiner og rekkefølgen i arbeidsprosessen:

Uren sone:

 • Benk til å sette fra seg instrumenter og brett. Avfallssortering (også spesialavfall) i umiddelbar nærhet.
 • Vask til rengjøring av instrumenter for å fjerne rester av blod, sementer og kompositter.
 • Ultrasonisk rensebad for rengjøring av bor og andre instrumenter.
 • Rensebad med kjemiske rensevæsker.

Ren/desinfisert sone:

 • Termisk desinfektor for dental bruk.
 • Benk til å sette fra seg de rene instrumentene.
 • Smøreapparat for smøring av roterende instrumenter.
 • Foliesveiseapparat til pakking av brett og instrumenter.

Steril sone:

 • DAC til smøring og sterilisering av hule, roterende instrumenter.
 • Klasse B autoklav for sterilisering av instrumenter.

Instrumentene/brettene plasseres deretter i skuffer eller skap (eventuelt gjennomgående) i den sterile sonen eller andre steder på klinikken.

melag-desinfektor1600x800.jpg

Velg det rette utstyret

Det er viktig å ha det riktige utstyret, som eksempelvis en autoklav, på sterilen. Standarden EN 13060 fra 2004 klassifiserer autoklaver som følger:

Klasse B autoklav er den eneste klassen for autoklavering av hule og innpakkede instrumenter. Et eksempel på en klasse B autoklav er Melag 40 B+ autoklaven vi tilbyr. Klasse B autoklaven arbeider med et fraksjonert vakuum som gir en pålitelig sterilisering av alle instrumenter uansett innpakning.

En klasse S autoklav, eksempelvis DAC Universal, er laget for en spesifikk oppgave; autoklavere roterende instrumenter. Maskinen steriliserer instrumenter etter produsentens instrukser, inkludert uinnpakkede kompakte instrumenter og minst en av følgende typer: porøse instrumenter, porøse smådeler, hule deler, instrumenter med enkel innpakning.

Tips og råd

 • En autoklav/sterilisator rengjør ikke, den steriliserer. Det er derfor svært viktig at alt som skal steriliseres er grundig rengjort først, helst i en desinfektor, alternativt med vann og såpe i ultralydbad eller liknende. Det er viktig både for at utstyret visuelt skal se pent ut og for å fjerne blod, spytt osv og redusere mengden mikroorganismer, slik instrumentene blir sterile under steriliseringsprosessen. Desinfeksjon eliminerer risikoen for smitteoverføring. Dette innebærer ikke at alle mikroorganismer fjernes eller drepes, men at mengden av potensielt patogene mikroorganismer reduseres så mye at smitterisiko elimineres.
 • Mange instrumenter korroderer lett. Det er derfor viktig å tilstrebe kortest mulig oppbevaring i fuktig miljø. For å begrense korrosjon anbefaler vi at døren på desinfektoren og autoklaven åpnes så snart programmet er ferdig. Alternativet er en desinfektor med innebygget tørke.
 • For instrumenter i autoklavfolie er det viktig at vanndampen kan komme inn og ut av folien, og godset må derfor plasseres slik at papirsiden ligger opp og ikke tildekkes. Autoklaven bør heller ikke overfylles. Det kan gå utover steriliseringen og man kan få feilkoder. Kontroller mengden maskinen kan håndtere.
 • Er autoklaven koblet til vann skal vannet skrus av når man går hjem for dagen, for å hindre eventuelle vannlekkasjer.
 • Vi fraråder bruk av sterilt vann til autoklaver, da dette inneholder salter og lignende, som vil gi avleiringer i boiler og kammer. Følg produsentens veiledninger for valg av destillert eller avionisert vann. Kjøper du autoklav fra Plandent vil du få med riktig vannrensesystem så du selv kan fremstille vann tilpasset din nye autoklav.

Et rensesystem øker sikkerheten på din klinikk

Smittevern og rent vann har alltid vært viktige for Planmecas. Mange års samarbeid med ledende universitetsmiljøer innen mikrobiologi har ført til omfattende og vitenskapelig forankrede løsninger for både eksternt og internt smittevern for våre uniter, og vi tilbyr ulike vannrensningssystemer som standard eller tillegg for våre uniter.

Planmeca Waterline system kan fås som tillegg for Planmecas uniter. System desinfiserer slangene for innvannet, fjerner biofilm og forhindrer vekst av resistente bakterier. Planmeca Waterline system er omfattende forsket frem og utviklet for en desinfeksjon av unitens vannslange over natten. Waterline systemet bruker Planosil for desinfisering uten å etterlate kjemikalierester som kan være til skade for pasienten og behandleren.

Sugeslangerensesystemet (STCS) er en integrert i Planmecas i5 unit, og tilleggsutstyr for Compact i Classic uniten. STCS er en automatisk løsning for daglig rengjøring av sugeslangene. Det er bare å plassere sugeslangene inn i den integrerte vaskeholderen og trykke på startknappen. Renseprosessen skjer automatisk og status indikeres via LED-lyset på uniten. Sekretæren kan gjøre andre oppgaver mens uniten tar seg av renseprosessen. Det at løsningen står i slangene i 2 minutter gir en mer effektiv rengjøring enn kun ved gjennomspyling. Alle sugeslangene blir rengjort på en sikker måte da systemet selv doserer, de blir rene og pene på kun 5 minutter. Les mer om dette på side 26.

Skrevet av Amarilda Lopes, produktsjef utstyr, våren 2020. Sist endret januar 2022 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev. Få tilsendt siste nytt fra Plandent, gode tilbud, nyttige tips og andre dagsaktuelle tema innenfor dental helse.

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

Autoklav for klinikken

Autoklaven er en sentral del av den sterile arbeidsflyten Det er derfor viktig at du velger en autoklav som har riktig kapasitet for det du ønsker å utføre. Plandent har lang erfaring med å designe løsninger for steril og vet hva som kreves for å få en god arbeidsflyt.
Les mer

Desinfektor

Vi har et godt utvalg av desinfektorer fra blant annet Miele og Melag som leverer den gode kvaliteten du ønsker i tannklinikken
Les mer

Dental unit fra Planmeca

Uniten er det sentrale arbeidsstedet for en effektiv arbeidsdag på tannklinikken. Vi har et bredt utvalg av dentale uniter fra Planmeca. Designet for ditt behov
Les mer