Gå til hovedinnhold

Hvor viktig er serviceavtalen?

For at klinikken til enhver tid skal sikre en operativ og trygg drift, er det mange ting man må passe på. Daglig, ukentlig og månedlig vedlikehold er alfa og omega for medisinsk utstyr. Hva kan du gjøre selv og hva trenger du serviceavtalen til?

Hva skal til for å ha en driftsikker og ren unit?

Daglig, ukentlig og månedlig vedlikehold som produsenten beskriver er alfa og omega når det gjelder å ha sikker drift på medisinsk utstyr uavhengig av merke eller produsent

Kjell-Frode-servicetekniker-1600x800.jpg

Serviceavtale med utstyrsleverandøren er en viktig del av det å sikre driften av medisinsk utstyr, i tillegg til å oppfylle myndighetskravene i blant annet forskrift om medisinsk utstyr og Strålevernets veileder for odontologi.

MEN, det mest avgjørende for å sikre best mulig oppetid er de regelmessige hygienetiltak som klinikkens personale utfører daglig, ukentlig og månedlig med tanke på vedlikehold

Finn din lokale tekniker
Se også: Tester dere autoklaven jevnlig?

Hygiene og vedlikeholdsplan - en god oversikt

Her finner du en enkel og god oversikt for hva som bør gjøres,daglig, ukentlig og sjeldnere om du har en Planmeca unit. Mye av dette vil også gjelde andre leverandører.

Oversikten kan lastes ned og brukes på klinikken som et oppslag

Hygiene-og-vedlikeholdsplakat-1600-800.jpg
Bilde: Enkel oversikt over hva du bør gjøre daglig, ukentlig og sjeldnere

Vi har gode rutiner for vedlikehold på klinikken, hvorfor bør vi likevel ha en serviceavtale?

I tillegg til de daglige rutinene som blir utført på klinikken, er bruk av medisinteknisk utstyr regulert i henhold til lovverket. Alt medisinteknisk utstyr blir levert med en bruksanvisning og en veileder for både bruk, ettersyn og vedlikehold. Å følge produsentens spesifikasjoner er viktig både for garanti og driftssikkerhet.

Den egeninnsatsen som klinikken legger ned av vedlikehold er med på å forlenge levetiden på utstyret. Sammen ved den årlige kontrollen vi gjør via serviceavtalen, sikres en stabil og forutsigbar drift….(Bjarne Fremstedal, erfaren servicetekniker i Vestfold og Telemark)

Forskrift om medisinsk utstyr

Blant annet sier lovverket at utstyret skal tilfredsstille kravet om periodisk vedlikehold i forhold til «forskrift om medisinsk utstyr». Formålet med forskriften er å sikre at medisinsk utstyr til enhver tid tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav ved at utstyret vedlikeholdes og brukes forsvarlig i samsvar med
sitt formål.

Les: Gammel unit, reparere eller kjøpe ny?
Les også: Hva gjør du når sugemotor eller kompressor svikter

Strålevernets veileder innen odontologi

I henhold til strålekilder skal en overholde strålevernets veileder innen odontologi. Dette gjelder alle strålekilder. Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) trådte i kraft 1. januar 2017, og er hjemlet i lov av 12. mai 2000 om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven).

Strålevernforskriften og strålevernloven kan finnes på lovdata.no.

Peter-servicetekniker-1600x800.jpg
Bilde: Servicetekniker Peter Vik på oppdrag i Oslo

Dokumentert vedlikehold og stabil drift

Ved jevnlig vedlikehold gjort i forbindelse med serviceavtalen sikrer du også at rutiner blir gjennomgått og oppdatert slik at ditt utstyr alltid holder dokumentert optimal standard iht.lovverket

En serviceavtale er i tråd med lovverket, samtidig som det sikrer stabil drift. I tillegg vil det redusere de totale vedlikeholdskostnadene dine over tid. Ved siden av jevnlige sikkerhetssjekker, bidrar det preventive vedlikeholdet til at ditt dentale utstyr holder en god teknisk standard.

Det er de enkelte virksomhetene, som omfattes av forskriftene, sitt ansvar å innføre og utøve internkontroll for å oppfylle forskriftenes krav.

Så svaret er, ja du bør ha en serviceavtale for å sikre sikker drift og for å oppfylle kravene til myndighetene, som et tillegg til en del egeninnsats på klinikken.

Jon-Servicetekniker-1600x800.jpg
Bilde: Servicetekniker John Aalen på oppdrag i Vest-Norge

Hvorfor velge serviceavtale hos Plandent?

 • Selve serviceavtalen hos Plandent er kostnadsfri. Du bestemmer selv om du ønsker service.
 • Du slipper å tenke på når utstyret ditt trenger forebyggende service. Vi tar kontakt med deg når det er på tide med en service.
 • Det er rimeligere å ha en serviceavtale enn å betale
  timespris.
 • Hos oss i Plandent får du i tillegg sjekket motorrom, uten
  tillegg av arbeidskostnader. Alt du betaler for er eventuelle
  deler.
 • Vi har lokale teknikere over hele landet - hjelpen er aldri langt unna.
 • Du får lavere pris på årlig forebyggende service.
 • Vi har alltid kritiske deler tilgjengelig.
 • Ved full stans garanterer vi rask utrykning og topp prioritet
  fra vårt landsdekkende serviceapparat.
 • Du får økt driftssikkerhet og forlenget levetid på klinikkens
  utstyr.
 • Du får kopi av nødvendige dokumenter, som er tilpasset
  HMS internkontroll for tannlegepraksis.
 • Du får full oversikt over klinikkens sentrale utstyr, da vi
  registrerer dette pr behandlingsrom og kontor.

Se mer om teknisk service og hva en serviceavtale innebærer her

Artikkelen er skrevet av Tommy Holter, tidligere teknisk direktør i Plandent i februar 2021

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

Teknisk Service

Teknisk service på tannklinikken din? Ta kontakt med oss i Plandent hvis noe skjer med utstyret på klinikken. Som alltid, fokuser vi på å hjelpe deg raskt og effektivt med tekniske problemer.
Les mer

Verksted dentalt utstyr

Vi har et stort verksted i Oslo for å reparere dine roterende instrumenter, autoklaver, mikromotorer og annet utstyr. Vi reparerer raskt og effektivt.
Les mer

Gammel unit, reparere eller kjøpe ny?

Hvor lenge skal jeg holde liv i uniten før jeg med god samvittighet kan kjøpe ny? Dette spørsmålet stiller alle seg en gang i blant. Finnes det et godt svar, et riktig svar?
Les mer