Gå til hovedinnhold

På besøk hos tannklinikken på nye Oslolegevakten

I november 2023, etter en lang og omfattende prosess ble en ny æra for medisinsk og tannmedisinsk omsorg innviet på Aker sykehusområde. Prosjektet markerer slutten på Skadelegevaktens 120 år lange historie i Storgata, som sammen den kommunale allmennlegevakte nå har flyttet inn i moderne og tilpassede lokaler på Aker.

Ny legevakt på Aker sykehusområde, med spesialistavdeling til tannhelsetjenester

Åpning Oslolegevakten (2).jpg
Åpning av nye Oslo legevakt. Foto: Oslo universitetsykehus

Det var først besluttet å legge Storbylegevakta på den såkalte trekanttomta på Ullevål, deretter var Gaustad også en kandidat. I 2016 ble det besluttet å etablere lokalsykehus på Aker sykehus og etablere Oslo Storbylegevakt der.

I det nye helsekomplekset, har Oslo kommune også etablert en spesialistavdeling for tannhelsetjenester, hvor klinikktegninger, utstyr og innredning ble levert av oss i Plandent. Spesialistavdelingen består av totalt 14 behandlingsrom, behandlingsrom for narkose, steril, røntgenrom og lab. Gjennom en grundig prosjekteringsprosess ledet av vår prosjekteringsansvarlige, Lena Reppe, har vi integrert dentalt utstyr i tråd med arkitektens ønsker, sikret nødvendige tekniske løsninger for vann, avløp, luft og elektrisitet, og bidratt til en helhetlig og funksjonell klinikkdesign.

Tegning av tannklinikk oslolegevakten.jpg
Venstre: Prosjekteringsansvarlig i Plandent, Lena Reppe. Høyre: Nye autoklaver på sterilen

Våre lokale teknikere har stått for en formidabel innsats gjennom montering, igangkjøring og opplæring av personalet, sikrende at overgangen til de nye fasilitetene ble så sømløs som mulig. Dette prosjektet understreker viktigheten av tverrfaglig samarbeid og detaljert planlegging, fra de innledende fasene til den endelige implementeringen.

Nytt dentalt utstyr Oslo legevakten.jpg
Nytt røntgen og nye uniter på Oslo legevakten

Samarbeid på tvers av avdelingene i Plandent AS og byggherre samt detaljert planlegging på forhånd, har vært de viktigste faktorene for at dette prosjektet ble overlevert som avtalt og til rett tid.

Skrevet av Carl-Andreas Eriksen, produktspesialist utstyr.

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

Tannhelsehuset Åndalsnes

Velkommen til Åndalsnes, der tannhelse går hånd i hånd med fellesskap og trivsel. I dette idylliske hjørnet av Nordvestlandet har tre tannklinikker funnet sin plass i samme bygg i havnen av Åndalsnes.
Les mer

En gammel sykkelfabrikk gjenoppstår som moderne tannklinikk

I Sandnes, i det gamle Øglændhuset midt i gågata har Oris Dental åpnet en ny, stor klinikk. Tidligere drev Jonas Øglænd landets største sykkelfabrikk her og utallige DBS (Den Beste Sykkel)-sykler trillet ut herfra. Under dette merket var den ikoniske sykkelen Apache det flotteste et barn kunne drømme om på 70-tallet. Og nettopp Apache ble navnet på prosjektet.
Les mer

Fra Guds Frelse til god tannhelse

Det er ikke hver dag Rikets Sal blir omgjort til en moderne tannklinikk. Men det har altså skjedd i Seljord og har gitt gode fordeler. Bli med på besøk hos Tannlegene Løken og Groven
Les mer