Gå til hovedinnhold

Hvordan overføre fra Digora til Romexis?

Programvaren Digora for Windows utvikles ikke videre og vil innen kort tid heller ikke støttes av noen norsk leverandør. Hva skjer da med det store antallet Digora røntgenskannere som har levd et godt og langt liv på norske tannklinikker?

Romexis heart 1600x800.jpg

Hvordan overføre fra Digora til Romexis?

Dette er et spørsmål vi tror mange klinikkeiere har stilt seg selv. Plandent kan hjelpe deg til å finne en god løsning, og den heter Planmeca Romexis. Et stort antall tannklinikker har allerede gjennomført en overgang til denne programvaren, og deres Digora røntgenscannere fungerer smertefritt i dette miljøet.

1. Kartlegging

Prosessen starter med en kartlegging av klinikkens røntgenutstyr. Finnes det en Digora røntgenscanner så finnes det ofte også en Cranex OPG og kanskje ett eller flere intraorale kameraer. Alt dette integrerer vi mot vår programvare. Plandent sørger også for en sjekk av tannklinikkens PC-park til, og gir råd om oppgraderinger eller utskiftinger om det viser seg å være hensiktsmessig. I samråd med tannklinikken blir vi enig om en dag hvor vi setter i gang med installasjon av Romexis.

overgang-fra-digora-1600x80.jpg

2. Installasjon

Vi starter eksport av pasientinformasjon og bilder fra Digora. Når denne eksporten er utført blir dataene importert til klinikkens nye Romexis. Denne prosessen går sin gang uten å skape driftsstans. Det går helt fint å ta røntgenbilder med Digora til vi er ferdig med vår jobb. Når alle klienter har fått installert programvaren og vi har utført funksjonstest mot røntgenutstyret, er det tid for opplæring.

Romexis-bildebehandling-ron.jpg

3. Opplæring

Det anbefales å sette av 2-3 timer til en gjennomgang av Romexis. Alt klinikkpersonell bør få være med på denne gjennomgangen. Hva består denne gjennomgangen av? Første del vil være en presentasjon av programmet, hvor vi viser hvordan man finner frem til de funksjonene man allerede kjenner fra Digoraprogrammet. I korte trekk innebærer det at vi viser bildeopptak, bildebehandling, arkivfunksjoner, utskrift og bildeutveksling/ henvisning til for eksempel spesialist.

PC skjerm med tastatur1600x800.jpg

Andre del vil være en praktisk gjennomgang hvor klinikkpersonalet får prøve seg på bildeopptak og bildebehandling selv, med veiledning fra Plandents kursgivere. Det er naturlig at vi underveis i opplæringen også berører temaene opptaksteknikk og strålehygiene.

Vi får gjerne mange gode spørsmål når det gjelder innstilling av eksponeringsverdier ved intraorale undersøkelser. Vårt fokus er god bildekvalitet samtidig som vi søker å ivareta prinsippene for god strålehygiene. For OPG-opptak går vi gjennom pasientposisjonering.

Hjelp med overføring fra Digora

Plandent gir deg en god og trygg fremtid med Planmeca Romexis. Overgangen fra Digora til Romexis utføres etter veletablerte rutiner. Plandent har et godt støtteapparat som er tilstede når du har behov for brukerstøtte. Ønsker klinikken en supportavtale kan Plandent tilby flere ulike alternativer.

Velger klinikken å ta i bruk Planmeca Romexis har den ikke bare kjøpt et røntgenprogam. Romexis er et økosystem som dekker et spekter av funksjoner fra intraorale røntgenbilder til 3D-røntgen, intraorale avtrykk, implantaplanlegging, ansikts- og kjevekirurgi og produksjon av tanntekniske arbeider. Listen er lang, be gjerne om utfyllende informasjon.

Er din klinikk klar til å overføre? Ta kontakt med Plandent så hjelper vi deg

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

Romexis programvare

Planmeca Romexis® er den kraftigste dentale programvareplattformen i verden. Romexis samler alt utstyr på klinikken - fra CAD/CAM-teknologi til røntgen og andre enheter.
Les mer

Programvare til tannklinikken

Plandent tilbyr et bredt utvalg av effektive og brukervennlige programvareløsninger for den daglige arbeidsflyten på tannklinikken.
Les mer

Finansier utstyret med PlanLeie

Finansiering av dentalt utstyr ved PlanLeie gir deg full handlefrihet og gode betingelser til å kunne komme i gang med det utstyret du trenger i tannklinikken.
Les mer