Gå til hovedinnhold

LM-Activator™ - fra kjeveortopedens perspektiv

Vi har oppnådd gode resultater med LM-Activator™ hos en rekke pasienter. Kjeveortopeden delegerer kontroller til tannleger og tannhelsesekretærer.

LM Activator er effektivt og enkelt for å redusere malokklusjoner hos barn

Kan du presentere deg selv og beskrive din rolle som kjeveortoped?

Jeg heter Minna-Maria Tervonen, jeg er spesialist i kjeveortopedi og tannlegeansvarlig hos Kemi munnhelseavdelingen for Mehiläinen Länsi- Pohja Oy i Finland. Mitt kliniske arbeid tar utelukkende sikte på kjeveortopedi og inkluderer screening, behandlingsplanlegging, konsultasjoner og alle former for kjeveortopediske behandlinger med fast og avtakbar apparatur.

Hvordan organiseres kjeveortopedisk behandling der du er?

I henhold til den nye nasjonale forskriften bør i det minste barn i 1., 3., 5., og 8. klasse bli undersøkt, og screening utføres av ulike fagfolk (tannpleiere, tannlegesekretærer, tannleger) ved disse kontrollene. Vi startet høsten 2022 med oppsøkende kontroller med en mobil tannklinikk for barn på skoler i Kemi. Alle tannlegene tilbyr også kjeveortopedisk behandling. Som kjeveortoped blir pasientene enten henvist direkte til meg eller jeg blir bedt om en konsultasjon, der jeg enten gjør meg kjent med pasientjournalen eller reiser til en annen tannklinikk for fysisk undersøkelse der pasienten sitter i stolen. Et av de mest vanlige apparaturene for kjeveortopedisk behandling vi bruker er LM-Activator™.

Hvilke fordeler er det med LM-Activator™ fra en kjeveortopeds synspunkt?

LM-Activator™ er enkel å bruke, behagelig og trygg for pasienten. Ideell okklusjon er integrert i skinnen, som også gjør det trygt for kjeveortopeden å bruke. Når behandlingen utføres etter planen synes pasientens okklusjon nærmest å reguleres eller endres av seg sølv, uten behov for mer omfattende behandling.

Vi har oppnådd gode resultater med LM-Activator™ hos en rekke pasienter. For små barn i alderen 5–6 år, er den første timen svært viktig da betydningen av bruken av skinnene må forklares nøye til foreldrene. Små barn blir ofte begeistret for behandlingen, og de liker å fylle LM-Activator™ motivasjonskortet med klistremerker. Eldre barn har en tendens til å være en større utfordring, fordi motivasjonen til å bruke skinnene kan synke etter hvert som puberteten nærmer seg. Malokklusjon har ofte utviklet seg ytterligere, og å oppnå resultater ved tannfrembrudd er ikke lenger mulig. På dette punktet er det nødvendig å flytte på tennene, noe som er mer smertefullt. I fremtiden kunne jeg tenke meg å se en økt bruk av interceptiv behandling for ungdom. Behandlingspraksisen vi følger er understøttes av forskningsresultater fra interceptiv kjeveortopedi.

Kan bruken av LM-Activator™ bidra til å redusere behandlingskostnadene rent generelt?

Ja, absolutt. Pasienter som bruker skinnene trenger sjelden å møte opp til time, og timene er normalt over på et øyeblikk. I tillegg kan oppfølging­stimer gjøres av ulikt fagpersonell og krever ikke nødvendigvis en tann­lege. Kostnadene ved LM-Activator™ er ikke store: Hvis skinnene brukes riktig, kan det hende at pasienten ikke trenger andre dyre kjeveortope­diske behandlinger i fremtiden. LM-Activator™ kan bidra til å forhindre at malokklusjonen blir verre, og behandlingsresultatene er vanligvis gode og, ifølge forskningsstudier, også stabile.

Minna Maria Tervonen forteller om sine erfaringer”Jeg har oppnådd gode kliniske behandlingsresultater med LM-Activator™ i løpet av en periode på 15 år. Problemer med trangstillinger, økt horisontalt overbitt og traumatisk dypt bitt med palatal innvirkning har blitt korrigert, og selv om vi ikke har klart å eliminere eller korrigere pasientens malokklusjon, har apparaturen klart å forhindre at det blir verre.”
Minna-Maria Tervonen, ansvarlig tannlege, DDS spesialist i kjeveortoped

Hvilke typer malokklusjoner kan LM-Activator™ korrigere på en effektiv måte?

Erfaringsmessig er denne apparaturen svært effektivt i behandling av de vanligste formene for malokklusjon. Dette omfatter for eksempel klasse II eller distalt bitt, dypt bitt og åpent bitt, økt horisontalt og vertikalt overbitt, mindre trangstillinger og mellomrom, funksjonelle leppe- og tungelidelser og saksebitt.

LM-ActivatorTM pasientkasus

Gutt på 5 år: Angle klasse II – dypt bitt, overbitt

  • Kraftig overbitt eller økt horisontalt overbitt på 10 mm, traumatisk dypt bitt med palatal innvirkning, Angle klasse II distalt bitt
  • Mentolabial fold
  • Labial defekt, underleppen har en tendens til å rulle seg opp bak de centralene og lateralene i overkjeven
  • Artikulasjonsforstyrrelser
  • Frembrudd av permanente tenner begynner
  • LM-Activator™ Low Short størrelse 30 blir tatt i bruk (tannlegeassistent Annica Marjamaa og DDS Minna-Maria Tervonen)
  • Oppfølgingstimer med tannlegeassistent i intervaller på 4 måneder

Behandling av gutt 5 år - før og etter

Før

Etter

Angle klasse II okklusjon

Kraftig overbitt 10 mm

Dypt bitt, traumatisk, med palatal innvirkning

Etter 1 år

Angle klasse I okklusjon

Overbitt 3,5 mm

Det dype bittet har i vesentlig grad blitt bedre

Tre størrelser LM-Activator™ er brukt

Artikkelen er skrevet av LM-Instruments, oversatt og bearbeidet av Aina Eliassen, september 2023

Les mer om LM Activator her

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

Gode erfaringer med behandling av barn med LM Activator

Les om vellykket kjeveortopedisk behandling av barn i Finland med et team der allemenntannlege og tannpleier har store roller.
Les mer

Anbefalinger for effektiv depurasjon

Mange instrumenter og vanskelig å holde oversikt? Med LM Dual Gracey™ får du fordelene av å ha universalkyretten og Gracey-kyretten i ett og samme instrument. Disse instrumentene er designet for sub- og supragingival depurasjon på alle tannflater.
Les mer

Pass på deg selv, du skal vare lenge

Hånddepurasjon krever krefter, særlig hvis instrumentene er sløve eller feilslipt. Det påvirker dine muskler, sener og ledd, og du risikerer kroniske plager og skader i hender, håndledd, armer og skuldre.
Les mer