Gå til hovedinnhold

LM Activator

I Nådendal i Finland har de god erfaring med kjeveortopedisk behandling av barn med et team bestående av assisterende tannlege, fire tannpleiere og enklinikkassistent som alle er utdannet innen kjeveortopedi.

Smilende pike
Allmenntannlege som assistent for kjeveortoped

Tannlege Kaisa Packalén ble uteksaminert fra Universitetet i Turku i 2017, og er en av mange tannleger som bruker LM-Activator™ daglig til regulering av tannfrembrudd. Siden 2019 har Kaisa vært assisterende tannlege for kjeveortopeden som er ansvarlig for behandlingene ved den kommunale tannklinikken i Nådendal i sørvestlige Finland. På de kommunale klinikkene i Finland er det vanlig at en av allmenntannlegene får videreutdanning innen kjeveortopedi for å håndtere den daglige driften av kjeveortopedisk behandling. Da frigjøres tid fra kjeveortopeden og åpner for mer effektiv ressursstyring i teamet.

Opplæringen av kjeveortopedens assisterende tannlege består av ytterligere kurs i kjeveortopedi, og praktisk opplæring sammen med en kjeveortoped. Her beskriver Kaisa jobben som assisterende tannlege, og hvordan LM-Activator™ gjør kjeveortopedisk behandling hyggelig og effektivt for både pasienten og behandleren.

Kjeveortopedisk behandling er en klinisk presisjonsprosess

I Finland gis kjeveortopedisk behandling basert på nasjonale kriterier. I Nådendal består teamet innen kjeveortopedisk behandling av kjeveortoped, assisterende tannlege, fire tannpleiere og en tannlegeassistent som er utdannet innen kjeveortopedi. Pasientene blir forhåndsscreenet av tannleger og tannpleiere for deretter å henvises til kjeveortopeden for selve screeningen hvor behandlingsbehovet blir definert. Kjeveortopeden utarbeider en individuell behandlingsplan for hver enkelt pasient. Planen gjennomføres klinisk i samarbeid med kjeveortopedens assisterende tannlege og tannpleiere.

Den faktiske kjeveortopediske behandlingen begynner etter at malokklusjon er identifisert. En tannpleier utfører den innledende kontrollen, måler okklusale forhold (Angles klasser og overbitt), undersøker ansiktsprofilen, de særegne egenskapene til tennene og tannstillingsfasen, tar bilder og måler okklusal indeks, samt tar avtrykk, enten ved konvensjonell avtrykkstagning eller skanning. Det blir også vanligvis tatt røntgenbilder. Med denne informasjonen utarbeider kjeveortopeden en behandlingsplan, ofte uten å møte pasienten. Planen presenteres pasienter og foreldre, slik at de vet hvordan behandlingsprosessen vil forløpe.

Tannbehandliingsteam Nådendal

Jobben til kjeveortopedens assisterende tannlege begynner her

I løpet av en kjeveortopedisk behandling blir oppgaver nøye fordelt slik at behandlingen kan gjennomføres på en kostnadseffektiv måte. I Nådendal er kjeveortopedens rolle ganske liten i det kliniske arbeidet – de konsulteres hovedsakelig i krevende tilfeller, men er ansvarlige for at prosessen går knirkefritt. I spesielt krevende tilfeller gjennomfører kjeveortopeden enkelte konsultasjoner og kontroller.

I Nådendal er den assisterende tannlegen viktig i behandlingsprosessen, siden de fleste av pasientene møter denne tannlegen i stedet for kjeveortopeden. Kun en eller to ganger i måneden er kjeveortopeden tilgjengelig så det kliniske arbeidet overlates til assisterende tannlege. I tillegg til det kliniske arbeidet gir assisterende tannlege råd til tannleger og tannpleiere om potensielt behov for kjeveortopedisk behandling og forhåndsscreening, og fordeler arbeid på forhånd, for eksempel ved å sette opp pasienter til time for kontroll hos tannpleiere. Kontroll skjer omtrent hver tredje måned.

Om nødvendig kan behandlingen påbegynnes i melketannsskifte. Startes behandlingen på et tidlig stadium kan malokklusjon forhindres fra å bli mer alvorlig, og prosessen er vanligvis enklere og mer behagelig for pasienten. Behovet for kjeveortopedisk behandling vurderes alltid individuelt. For de fleste pasienter foregår behandlingen under tidlig blandet eller blandet frembrudd, men noen ganger må behandlingen utsettes på grunn av dårlig hygiene eller motivasjon. Behandling kan også gis i permanent tannsett, men hovedregelen er at jo tidligere behandlingen startes, desto lettere er det.

Dessverre er malokklusjon ofte vedvarende i permanente tannsett – derfor utarbeides behandlingsplanen med omhu. Hvis skadelige vaner og malokklusjon behandles i en tidlig fase, kan skjelettasymmetrier forhindres og normal vekst muliggjøres.

Et utvalg LM Activatorer

Allsidighet er LM-Activators™ styrke for en vellykket behandling

Bruk av LM-Activator™ har vist seg å være gi enkel, effektiv og lønnsom kjeveortopedisk behandling. Takket være dens allsidighet og brede bruksområde kan LM-Activator brukes fra melketenner til permanent tannsett. Nettopp på grunn av dette foretrekkes LM-Activator™, de kan brukes til å korrigere dypt bitt, distalt bitt, mildt åpent bitt og feil tungeposisjon. Andre indikasjoner er for eksempel tannbueutvidelse ved milde tilfeller av trangstilling og tetting av diastema i tannbuen. Bruk av fast apparatur er dyrere på grunn av høyere material- og arbeidskostnader fordi det krever mer behandlingstid. Derfor er behandling med LM-Activator™ kostnadseffektivt for klinikken.

For å sikre en vellykket behandling er det viktig å være oppmerksom på noen grunnleggende faktorer. Det viktigste for en vellykket behandling er riktig pasientvalg før behandlingen startes. Dersom kjeveortopedisk behandling brukes for å påvirke forholdet mellom over- og underkjeve, for eksempel ved å påskynde mandibulær vekst, bør behandlingen gis mens kjevene fortsatt vokser. Et annet viktig punkt er korrekt pust gjennom nesen. Hvis pasienten ikke kan puste gjennom nesen, åpner munnen seg i løpet av natten og aktivatoren faller ut. Hvis dette fortsetter blir ikke behandlingen vellykket. Ønsket behandlingsresultat kan kun oppnås når pasienten og foreldrene er motiverte og samarbeidsvillige.

LM Activatorer

Den beste pasienten er en motivert pasient

Det er mange måter å motivere pasienter på, og det finnes ingen fasit på hvilken løsning som passer best ulike pasienter. En skinne som hovedsakelig brukes om natten er mer populær, da bruken ikke blir lagt merke til av andre. De fleste vil oppleve materialet som mykt og behagelig. LM-Activator™ er også lett å rengjøre, og det er lettere å ivareta god munnhygienen sammenlignet med fast apparatur. Yngre pasienter liker også å dekorere etuiet med bilder og klistremerker. Et argument som har vist seg å fungere er at vellykket behandling kan erstatte lengre og mer krevende behandlinger, som bruk av fast apparatur.

Kjeveortopedisk behandling tar ett til fire år avhengig av behandlingsmålet. Hvis behandlingen gjøres i løpet av vekstfasen, kan det ofte tas en pause i behandlingen. For hver pasient er målet å gjøre behandlingen så enkel som mulig, og ofte gir en oppdeling av behandlingen i flere faser det beste sluttresultatet. Derfor er ikke behandlingslengden det beste målet: riktig timing er viktigere. Avhengig av omstendighetene og bruksfrekvensen er resultatene i de beste tilfellene synlige innen et år etter behandlingsstart. I spesielle tilfeller, som å korrigere et enkelt fremre kryssbitt, kan det til og med ses resultater etter tre måneders bruk.

OD4-LM-Activator-Kaisa-web-500x500.gif

Jeg vil definitivt anbefale tidlig behandling når det er mulig. Jo tidligere behandlingen starter, desto bedre kan malokklusjon forebygges. I tillegg er jeg meget fornøyd med måten vi fordeler arbeidet på, det gjør jobben min lettere. Vi har et fantastisk team! Når alle er komfortable med oppgavene sine, kan pasienttimer tas hånd om og arbeidet fordeles mellom ulike fagpersoner. Hver og en har sine sterke sider: tannlegene er flinke til å planlegge behandlingen og se for seg retningen vi skal ta, mens tannpleierne er bemerkelsesverdig dyktige til å motivere pasientene i bruken. Når alle gjør det de er best til, går alt knirkefritt!

- Kaisa Packalén DDS

Nådendal kommunale tannklinikk

  • Oppstart av ca 80 kjeveortopediske behandlinger per år
  • 6 til 7 enheter utlevert på en måned
  • Kontroll hver tredje måned
  • Raske kontrolltimer som og opptar stolen kun en kort stund.
  • Kjeveortopedisk behandling med fast apparatur er dyrere på grunn av nødvendige materialer og tidsforbruk.

LM-Activator™️ er prefabrikkert for pasienter i vekst. Den fungerer som regulering for å korrigere tenner i endring i voksende kjever samt utvikling av malokklusjon. LM-Activator™️ er utviklet og laget i Finland. Bruk av medisinsk silikon betyr at enheten er trygg, fleksibel av natur, komfortabel for pasienten, samtidig som det er et godt hygienisk alternativ.

Skrevet av LM Instruments i 2022

LM Activator er prefabrikert for barn i vekstfasen. Den korrigerer tenner i endring i voksende kjever og utvikling av malokklusjon. Behandlingen er komfortabel for pasienten og et godt hygiensisk alternativ sammen liknet med fast apparatur.

Se andre artikler om LMs produkter

Ergonomi i 50 år

Kroppen blir satt på prøve, ensidige stillinger, repeterende små bevegelser og oppgaver som krever en viss kraft. Valg av ergonomiske løsninger er derfor viktig. Les om LMs ergonomifokus, helt fra starten i 1973.
Les mer

Skap et "kunstverk"

LM Arte - en serie innovative håndinstrumenter for estetiske fyllinger utviklet i samarbeid med Style Italiano. Med Arte kan du få til det lille ekstra, konturere, skulpturere, lage furer og randkrista osv.
Les mer

Anbefalinger for effektiv depurasjon

Mange instrumenter og vanskelig å holde oversikt? Med LM Dual Gracey™ får du fordelene av å ha universalkyretten og Gracey-kyretten i ett og samme instrument. Disse instrumentene er designet for sub- og supragingival depurasjon på alle tannflater.
Les mer

Pass på deg selv, du skal vare lenge

Hånddepurasjon krever krefter, særlig hvis instrumentene er sløve eller feilslipt. Det påvirker dine muskler, sener og ledd, og du risikerer kroniske plager og skader i hender, håndledd, armer og skuldre.
Les mer