Gå til hovedinnhold

Hvorfor er service på tannklinikken viktig?

En tannklinikk som ruster seg for forutsigbar drift gjennom regelmessig besøk fra servicetekniker er også en tannklinikk som har fokus på best mulig pasientbehandling og hensyn til pasientenes velferd.

Dental-unit-Planmeca1600x800.jpg

Slik løser Plandent serviceutfordringene

Vi ser at utstyret blir mer sofistikert, mer avansert og samtidig mer komplisert, med økt behov for spesialisering. Det er avgjørende for tannklinikkene å ha tilgang til kompetente eksperter fra en veldrevet serviceavdeling.

Avdelingens fremste mål er å sikre driften på tannklinikkene. Vi leverer montering av nytt utstyr, opplæring i rett og effektiv bruk av utstyret, og planlagt og ad hoc service. Tannlegen får mer tid til å være ekspert på odontologisk behandling, mens serviceavdelingen sørger for at utstyret fungerer optimalt og forutsigbart.

Tusenvis av deler på lager
Orden og oversikt på de mange delene på vårt delelager i Oslo

Har vi alltid folk tilgjengelig?

Ja, men samtidig er oppdragsmengden stor. Plandent har Norges største serviceavdeling, og det fordrer et effektivt back-office-apparat for å sikre at vi sender rett tekniker, til rett tid, til rett klinikk med rette reservedeler.

Det er enklest både for klinikkene og våre teknikere at vi har minst mulig ad hoc oppdrag. Derfor er periodisk vedlikehold så viktig, fordi det reduserer faren for driftsstans på tannklinikken.

For mindre utstyr kan vi oftest låne ut tilsvarende utstyr mens klinikkens utstyr blir reparert på verkstedet vårt eller hos produsenten. Vi har reservedeler hos oss og er koplet til Plandents globale logistikkapparat som sikrer rask leveranse av reservedeler.

Autoklaver som testkjøres
Autoklaver som testkjøres på verkstedet

Periodisk vedlikehold er viktig

Periodisk vedlikehold er mer enn EU-kontrollen på bilen, det er en omfattende gjennomgang av alle sikkerhetskritiske funksjoner og bytting av typiske slitedeler for å hindre ikke-planlagt driftsstans.

Utstyret på tannklinikkene er avansert, det er mekaniske deler, strøm, trykkluft, renset vann, stråling og alt er hygienisk helseutstyr. Det er ikke trivielt å sikre kontinuerlig drift på et behandlingsrom, og utstyret må samtidig tilfredsstille forventningene pasientene har til hygiene og velferd. Derfor tar vi ansvaret for å ha tilgjengelig ekspertise og reservedeler på alvor.

Plandents verksted i OsloRoger og Ariel har full kontroll på Plandents eget verksted i Oslo

Vi ser at vi i større grad må spesialisere teknikerne våre, slik at vi har eksperter på f.eks. røntgen og autoklav, foruten uniter og utstyret på motorrommet. Plandent sørger for at teknikerne på serviceavdelingen gjennom opplæring og erfaringsutveksling er eksperter på utstyret vi leverer.

Vi har systemene og prosessene som gir oss oversikt over hvilket utstyr som er på tannklinikken og hvilken service vi har gjort på utstyret. Sammen med våre søsterselskaper i Skandinavia benytter vi et norskutviklet system for ressursplanlegging og lagerstyring.

Serviceavtalen på tannklinikken

et stort lag med kompetente fagfolk
En del av våre teknikere som rykker ut over hele Norges land

Gjennom serviceavtalen forplikter vi oss til å følge opp tannklinikken, vi tilbyr en fast pris på vedlikehold og kan lettere planlegge serviceleveranser og dimensjonere reservedelslageret vårt.

En tannklinikk som tegner en serviceavtale med oss inngir seriøsitet og fokus på kvalitet. Avtalen som vi benytter forplikter ingen tannklinikker til å følge vårt vedlikeholdsprogram, men det forteller oss hvem vi skal følges opp og hjelper oss prioritere når vi får inn mange servicehenvendelser.

Ta kontakt

Ønsker du å vite mer om hva en serviceavtale med Plandent kan gjøre for klinikken din, ta kontakt på 22 07 27 07, service@plandent.no eller se hjemmesiden her

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

Teknisk Service

Teknisk service på tannklinikken din? Ta kontakt med oss i Plandent hvis noe skjer med utstyret på klinikken. Som alltid, fokuser vi på å hjelpe deg raskt og effektivt med tekniske problemer.
Les mer

Verksted dentalt utstyr

Vi har et stort verksted i Oslo for å reparere dine roterende instrumenter, autoklaver, mikromotorer og annet utstyr. Vi reparerer raskt og effektivt.
Les mer

Er klinikken klar for ferien?

Før vi tar ferie kan det være ekstra lurt å sørge for at klinikken og utstyret også gjøres klar for en stille periode. Her er noen gode tips for en ferieklar klinikk.
Les mer

Hvor viktig er serviceavtalen og hva kan du gjøre selv

Daglig, ukentlig og månedlig vedlikehold er alfa og omega for medisinsk utstyr. Hva kan du gjøre selv og hva trenger du serviceavtalen til?
Les mer