Gå til hovedinnhold

Bildebehandling med implantater på tannklinikk

Er det nødvendig med 3-4 programvarer for å kunne utføre behandling med implantater på tannklinikken?

Tannlege-ser-på-røntgenbilde1.jpg

Dagens tannklinikker utfører en rekke arbeidsoppgaver hvor programvare benyttes som hjelpeverktøy. Studier viser at tannklinikker verden rundt ofte benytter 6-8 ulike programmer, til ulike formål. Om vi ser på implantatplanlegging kan dette innebære bruk av 3-4 ulike programmer.

Finnes det alternative tilnærminger til denne typen arbeider?

Hvordan løses implantatbehandling i Romexis 6

Planmeca Romexis 6 er langt mer enn et røntgenprogram, vi kaller i dag Romexis for et «bildebehandlingsprogram». Programmet kan jobbe med alle typer bilder og bildedata som vi finner i en tannklinikk. Dette gjelder både tradisjonelle røntgenbilder, 3D røntgenbilder og som vi skal se, digitale avtrykk. Intraorale avtrykkscannere begynner å bli ganske utbredt i Norge, og alle kan levere filer i formatene .stl og/eller .ply.

Romexis-scanfunksjonalitet1.jpg

Hva er stl og ply filer på tannklinikken

Stl-filer inneholder gråtonebilder, mens ply-filer også gir fargebilder. Slike avtrykk kan leses inn i Romexis uten noen form for restriksjoner.

Nå begynner det å bli spennende..

Implantatbehandling med Romexis softwaren

I Romexis 3D-implantatmodul kan avtrykkene kombineres med 3D-røntgenbilder slik at man har både ben- og bløtvev å jobbe med når implantatene skal planlegges. I alle år har man benyttet panorama- og snittbilder for slik planlegging.

Romexis-implantatbehandling.jpg

Med kombinerte 3D-bilder kan man studere kjeveben, tenner og bløtvev fra alle retninger, og dermed ta bort alle usikkerhetsfaktorer man måtte ta hensyn til tidligere. Nå kan man jo se om det finnes plass til implantatet, hvor mye benvev som finnes, hvor nerver eller bihuler er plassert osv. Ved å kombinere avtrykk med røntgenbilder har man et veldig godt og presist utgangspunkt for å sette implantater.

Romexis-6-kirurgisk-guide1.jpg

Bildeeksemplet viser hvordan dette kan se ut i Romexis. Implantater velges i Romexis sitt implantatbibliotek, biblioteket inneholder implantatskruer, kirurgiske hylser og kirurgisett fra alle kjente leverandører. Når disse plasseres i røntgenbildene vil de være gjengitt i korrekt størrelse. Biblioteket inneholder også generiske tenner.

Implantatbibliotekene oppdateres når det skjer endringer i produsentenes sortiment, du kan selv laste ned oppdaterte bibliotek fra Planmecas hjemmeside.*

Ønsker du også å designe kirurgiske guider selv? Kanskje du vil printe guidene selv? Romexis gir deg verktøyene du trenger.

Plandent leverer passende 3D-printere fra Sprintray
Lenke til bildebibliotek

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

Romexis programvare

Planmeca Romexis® er den kraftigste dentale programvareplattformen i verden. Romexis samler alt utstyr på klinikken - fra CAD/CAM-teknologi til røntgen og andre enheter.
Les mer

Romexis 6 - mange nye muligheter

Ønsker du god arbeidsflyt, god funksjonalitet og en stor grad av fleksibilitet? Se hvorfor du bør gå for Romexis 6 i tannklinikken.
Les mer

Når trenger du 3D-printer på klinikken?

3D-printing er nytt og spennende, men er det lønnsomt å gjøre produksjonen på egen klinikk? Les mer om når det er lurt å investere i 3D print, hvordan du kommer i gang og hva det innebærer for klinikken.
Les mer

Moduler i Romexis

Planmeca Romexis®-programvareplattformen inneholder mange moduler og verktøy for et bredt spekter av spesialiteter innenfor tannhelse og klinikkdrift - fra 2D og 3D-bilder til CAD / CAM-teknologi.
Les mer