Gå til hovedinnhold

Vannrensing løsninger | Rent vann tannklinikk

Det er klinikkens ansvar å sørge for at vannet til enhver tid er rent og fritt for bakterier og andre sedimenter. Se hvilke vannrenseløsninger vi kan tilby, hva vi gjør ved kokevarsel og hva vi anser som beste løsning.

VannPlan gir Rent vann – 365 dager i året

Tannklinikker som har fokus på god vannkvalitet gjør dette for å minske risiko for smitte av pasienter og ansatte. Norge er som vi vet kjent for vårt rene naturlige vann. Likevel står vi ovenfor utfordringer knyttet til gamle ledningsnett som gir påvirkning av bakterier og mikroorganismer. Målinger som er gjennomført på tannklinikker i Norge viser til dels høye forekomster av både legionella og biofilm på norske tannklinikker.

Plandent er stolte av å kunne introdusere et samarbeid med BWT som leverer et komplett system bestående både aktivt filter og desinfeksjonsanlegg - en enkel løsning som både gir rent vann 365 dager i året og minimalt vedlikehold. Med VannPlan skal du være trygg på at vannet er rent og at klinikken trygt kan drive videre også når det er kokevarsel

VannPlan - vannfilter og desinfeksjon - sammen skaper vi en renere og tryggere fremtid.

Vannrensefilter - Planmeca Clinic Patrol

Planmeca ClinicPatrol er et omvendt osmosefilter (aktivt vannrensefilter). Det aktive vannfilteret renser seg selv jevnlig og sender bakterier og smuss rett til avløp. Teknologien kalles omvendt osmose er det meste brukte innen vannrensning for alle bransjer som bruker vann.

Filteret trenger ikke annet vedlikehold enn ett årlig bytte av filter gjennomført f.eks. i den årlige servicen. (Har du en årlig serviceavtale med oss i Plandent er bytte av vannfilter inkludert i avtalen. Det eneste du betaler ekstra for er selve filteret.)

Der man tidligere har trengt 6- 8 filtrere pr 10 uniter har du med Planmeca Clinic Patrol fra BWT kun behov for ett filter - noe som medfører en kraftig reduksjon i kostander. Systemet inkluderer luftskille som vil gjøre at klinikken oppfyller kravet EN1717.

Clinic Patrol er fleksibelt kan brukes på en unit alene eller fra motorrommet til opptil 10 uniter.

* Montering gjennomføres av rørlegger og kommer i tillegg ved installasjon. (bildet er kun en illustrasjon.)

Desinfeksjon - DUC 23

For en komplett løsning av vannrensing og desinfeksjon av vannet anbefaler vi Clinic Patrol for vannrens og DUC23 til desinfeksjon. DUC23 er en vannpumpe som doserer en ferdig utblandet NEUTHOX (hypoklorsyre) desinfeksjonsblanding.

For å desinfisere og fjerne alle de små mikroorganismene som blir med forbi enhver type filter og gir grobunn for biofilm avgir BWT-anlegget små mengder hypoklorsyre for effektiv desinfeksjon.

Hypoklorsyre er et naturlig stoff som også fungerer som kroppens eget desinfeksjonsmiddel, produsert av hvite blodceller for å bekjempe bakterier og virus. Teknisk sett, som i dette tilfellet produseres det ved elektrolyse, en prosess der strøm ledes gjennom en saltvannsløsning som desinfiserer vannet. Løsningen er dokumentert ufarlig for kroppen og er trygt å bruke i drikkevann - helt fri for skadelige kjemikalier, fargestoffer eller alkohol. En effektiv løsning som samtidig er skånsomt mot utstyret.

* Montering gjennomføres av rørlegger og kommer i tillegg ved installasjon. (bildet er kun en illustrasjon.)

For store klinikker over 15 behandlingsrom

Vi har også rense- og desinfeksjonsløsninger for store klinikker som f.eks universitetsklinikker eller større offentlige klinikker. Ta kontakt med oss på utstyr@plandent.no eller ring 22 02 27 27 så finner vi en løsning som passer for deg.

Økonomisk og Helsemessig sammenligning

En sammenligning av innkjøps- og driftskostnader viser at det aktive BWT Clinic Patrol-filteret er en kostnadseffektiv løsning sammenlignet med passive filtre. Denne investeringen gir ikke bare en økonomisk fordel, men også en investering i pasient- og ansattes helse. Med fjerning av biofilm oppstår også en annen fordel. Dette gir klinikken muligheten til å redusere skyllerutinene betydelig. Skyllerutinene reduseres til en skylling hver morgen fordi biofilmen du tidligere ønsket å skylle ut allerede er fjernet.

Vannforbruket på uniter reduseres med opptil 80%, og dette miljøtiltaket styrker også klinikkens bærekraftprofil.

Antall uniter Aktive filter BWT Clinic Patrol Passive filter
1-10 kr 7 900,- Ca 16.000 + rengjøring 4 ganger årlig
*Regnestykket viser kostander til filter, investeringskostnader/vedlikeholdskostnader kommer i tillegg

Vannrensing Plandent.jpg

Jeg vil vite mer vannrensing på tannklinikken

Tilgang til trygt og rent vann er nødvendig for å opprettholde god helse og hygiene.

Se våre betingelser for personvern

Hva sier retningslinjene fra FHI om rent vann?

  • Stillestående og/eller ufiltrert vann gir gode vilkår for oppvekst av bakterier.
  • Det er klinikkens ansvar å forhindre dette, og at vannet til enhver tid er rent og fritt for bakterier og andre sedimenter.
  • Utstyrsprodusenter skal, jfr. Forskrift om medisinsk utstyr, sørge for at utstyret er tilrettelagt for forebyggende tiltak, beskrive hvordan mikrobiologisk vekst bør forebygges, samt frekvens og type kontroll av vannkvalitet.
  • Internkontrollprogrammet til tannklinikken bør ha et system for sikring av vannkvalitet.
  • Det anbefales at man tar vannprøver jevnlig og at disse sendes til et laboratorium for kontroll.

Ved kokevarsel

Vann som kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter, må ikke kunne nå pasientens luftveier/mage/tarmkanal. Dersom tannlegeuniten ikke har tilstrekkelig vannbehandling eller på annen måte hindrer at smittefarlig vann kan nå pasientens mage/tarmkanal, bør tannlegeuniten stenges til kokevarselet oppheves.

Vannbehandling som gir tilstrekkelig beskyttelse er:

  • Filtrering med poreåpning på maksimalt 10 nanometer
  • UV-bestråling med stråledose minst 40 mJ/cm2 (mWs/cm2).
  • Skyllevann til pasienten kan brukes etter fosskoking i et minutt.
OFTE STILTE SPØRSMÅL

Bruk tiden på pasientene - årlig service og vedlikehold

Har du en årlig serviceavtale med oss i Plandent er bytte av vannfilter inkludert i avtalen. Det eneste du betaler ekstra for er selve filteret. På samme service tar vi også vannprøve for deg og sørger for at du har rent dokumentert vann til neste gang. På denne måten slipper du å bekymre deg om vannet er rent, også i uforutsigbare tider, og du vil alltid ha oppdatert dokumentasjon.

Ønsker du å gjøre dette selv kan du også foreta bytte av filter på egen hånd. Ved installasjon av vannrensesystemet vil vi gi deg den opplæringen du trenger.

ÅRLIG SERVICE

Hjelp, jeg har fått kokevarsel!

Er uhellet ute og du trenger bistand for å kunne sikre at vannet på klinikken er rent? Dette kan være ved tilfeller der kommunen har sendt ut kokevarsel, det er gjort funn av legionella eller for høye kimtall. Ta kontakt med oss.

Vi sender en tekniker som sjokkrenser utstyret, tar vannprøver og utfører det vedlikeholdet det er behov for slik at du kan ha fortsatt drift på klinikken mens du venter på at en eventuell varig løsning blir installert på klinikken.

En sjokkrens av utstyr har som regel en varighet på estimert 1-3 uker.

Ring oss på tlf 22 07 27 27 eller send en e-post til service@plandent.no så får du avtalt time ASAP.

Tar du risikoen på at vannet er rent ovenfor dine pasienter?

Ønsker du å være trygg på at vannet på klinikken er rent? Ta kontakt - vi hjelper deg. Hos oss i Plandent tar vi vannkvalitet på alvor med VannPlan. Glem kokevarsel og bekymringer. Kjenn på tryggheten av å ha validert og dokumentert rent vann 365 dager i året med en løsning som passer for din klinikk.

HVA GJØR PLANDENT

stripegrey.jpg

Kontakt oss - vi hjelper deg kjapt og enkelt

Ring oss på tlf 22 07 27 27 eller send epost til utstyr@plandent.no.

SEND HENVENDELSE

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

Vannsikkerhet i uforutsigbare tider

I perioder med usikkert vær og farevarsel er det særlig viktig av å opprettholde en høy standard på vannkvaliteten i klinikken for å sikre pasientsikkerhet og hygiene. Hvorfor er dette så viktig og hva kan du gjøre for å sikre at vannet på klinikken alltid er rent?
Les mer

Vannrensing for tannklinikk | Hvordan kan vi løse det?

Hos oss i Plandent tar vi vannkvalitet på alvor. Her kan du enkelt se hvilke steg vi går gjennom for å sørge at klinikken har rent vann og kan dokumentere dette. Kontakt oss gjerne for mer info.
Les mer

Er du sikker på at autoklaven steriliserer optimalt? Sjekk dette

For å være sikker på at autoklaven virkelig steriliserer må den sjekkes jevnlig. Da kan en Helix-test, som består av en lang og tynn slange med en indikatorstrimmel, være en god løsning. Vi viser deg hvordan..
Les mer