Gå til hovedinnhold

Virkestoffet Artikain

Artikain

Artikain har en farmakokinetisk profil som skiller seg betydelig fra dental lokalanestesimidler som lidokain. Dette betyr at et legemiddel med artikain og et annet legemiddel med lidokain ikke kan administreres på eksakt samme måte.

Viktige forskjeller inkluderer blant annet, hvor potent virkestoffet er, dose, innsettende effekt, halveringstid (tid før effekten avtar) og proteinbinding. Disse faktorene må det tas hensyn til slik at man sikrer korrekt bruk og reduserer faren for uønskede effekter.

Artikain-molekylets oppbygning forteller mye om legemiddelets egenskaper.

Artikain vs lidokain

I 2007 ble det foretatt en studie der man så på effekten av artikain vs lidokain ved bukkal infiltrasjonsanestesi av mandibulære, posteriore tenner.

Artekainmolekylets effekt 350

Metode

  • Dobbeltblind, cross-over, randomisert komparativ studie, sammenligning av lidokain/adrenalin (20mg/ml + 10 μg/ml) med artikain/adrenalin (40 mg/ml + 10 μg/ml).
  • N=60 pasienter som mottok 2 injeksjoner (1 av hvert produkt) ved to ulike oppmøter med minst 1 ukes mellomrom.

Klinisk effekt

Evaluering

  • Klinisk effekt ved å teste null-reaksjon ved sensitiv pulpa-test (=anestetisk effekt)
  • Evaluering av innsettende effekt.
  1. Klinisk effekt: Formuleringen med artikain hadde signifikant bedre effekt sammenlignet med lidokain ved oppnåelse av pulpaanestesi for hver av de 4 tennene.
  2. Innsettende effekt: Formuleringen med artikain hadde en signifikant raskere innsettende effekt sammenlignet med lidokain for hver av de 4 tennene.

Referanser

1) Robertson et al. The anaesthetic efficacy of artecaine in buccal infiltration of mandibular posterior teeth. J Am Dent Assoc 2007;138;1104-1112

Innsettende effekt