Gå til hovedinnhold

Produkter fra Denamed

Denamed fører produkter innen for anestesi i Norge

Om produkter fra Denamed

Produkter inneholdende artikain er ledende innen lokalanestesi for dentalt bruk i Norge, og i nesten alle land det er lansert i. På det norske markedet leveres følgende produkter med artikain for dental lokalanestesi: Septocaine, Septocaine Forte og Scandonest Plain

Farmakokinetisk profil

Produktene har en farmakokinetisk profil som skiller seg mye fra f.eks. lidokain som også brukes mye innen dental lokalanestesi.

Dette betyr at et legemiddel med artikain og et annet legemiddel med lidokain ikke kan administreres på eksakt samme måte da det er forskjeller med hensyn til hvor potent virkestoffet er, dose, innsettende effekt, halveringstid og proteinbinding. Disse faktorene må det tas hensyn til slik at man sikrer korrekt bruk og reduserer faren for uønskede effekter.