Gå til hovedinnhold

Scandoest Plain

Scandoest Plain

Mepivacaine 30 mg/ml

Innsettende effekt – blokkade/infiltrasjon: 2-5 min God durasjon i pulpa: 20 min Durasjon bløtvev: 2 timer

Fargekodet – lys grønn etikett

Silikonbehandlet «easy-glide»-stempel gir uanstrengt injeksjon. Måleskala på sylindretten viser restvolum. Pakninger: 1 x 50 sylindretter

Lokalanestesimiddel uten vasokonstriktor. Brukes under behandlinger der vasokonstriktor er kontraindisert eller der kort varighet er ønskelig.

100 % lateksfri produkt og fremstillingsprosess.

For utfyllende informasjon, se: Felleskatalogen om Scandonest Plain
Blister