Gå til hovedinnhold

Dosering av Septocaine

Anbefalt dosering

Innhold

 • 1 sylindrette Septocaine: 40 mg/ml + 5 μg/ml (1,7 ml) = 68 mg artikainhydroklorid + 8,5 μg adrenalin
 • 1 sylindrette Septocaine Forte: 40 mg/ml + 10 μg/ml (1,7 ml) = 68 mg artikainhydroklorid + 17 μg adrenalin

Generelt


Viktig! Septocaine og Septocaine Forte inneholder høyere konsentrasjoner av aktivt virkestoff enn andre typer dentale lokalanestesimidler. I tillegg er artikain mer potent. Generelt skal man derfor bruke mindre volum Septocaine/Septocaine Forte sammenlignet med andre typer dentale lokalanestesimidler.

Det anbefales på det sterkeste at man bruker begrensede volumer tilpasset den type anestesi man setter (blokade, infiltrasjon, intraseptal, intraossøs og intraligamentær).

Voksne


1 sylindrette er tilstrekkelig ved normale inngrep/prosedyrer. Injiseringen skal gjøres langsomt - ca. 1 ml/minutt. Overskrid ikke maks. dose 7 mg artikainhydroklorid pr. kg. kroppsvekt, dvs. ca. 7 sylindretter for en person på 70 kg.

Barn


Skal ikke gis til barn under 4 år pga. manglende erfaring. Maks. dose for barn er 7 mg/kg. Enkle inngrep: 0,04 ml/kg. For barn med kroppsvekt 20 kg tilsvarer dette en ½ sylindrette og med kroppsvekt 40 kg 1 sylindrette. Kompliserte inngrep: 0,07 ml/kg. For barn med kroppsvekt 20 kg tilsvarer dette en ¾ sylindrett og med kroppsvekt 40 kg 1,5 sylindretter.

Karakteristikker

 • pH: 4,0 til 5,5 
 • Innsettende effekt: 1-3 minutter 3)
 • Durasjon: Septocaine (5 μg/ml adr.) 3): Pulpa: 45-60 min Bløtvev: 120-300 min
  Septocaine Forte (10 μg/ml adr.)3): Pulpa: 60-75 min Bløtvev: 180-360 min
  Halveringstid i plasma: 20-30 min 4), 5), 6)

Referanser

 1. SPC og Felleskatalogen
 2. Malamed’s Handbook of local anaesthesia. 5th Edition. Mosby
 3. Borchard U, Drouin H: Carticaine: action of local anaesthetics on myelinated nerve fibers. Eur J Pharm 1980;62  (1):73-9 
 4. Ortel R, Rahn R, Kirch W. Clinical pharmacokinetics of artecaine. Clin Pharmacokin. 1997;33(6):417-25 
 5. Becker D. Drug therapy in dentistry. 2nd Ed. Hayden-McNeil 1996 1.6-1.8