Gå til hovedinnhold

Har du en entreprenør i magen som gjerne vil skape noe fra grunnen?

Prosjektering av ny tannklinikk kan ha mange innfallsvinkler. Enten du vil bygge nytt, utvide eksisterende klinikk eller flytte til nye lokaler, eller bare ha det tegnet kan vi uansett hjelpe deg. Vi kaster her lys over noen av temaene du må ha i bakhodet for å sikre ett vellykket prosjekt.

Klinikk-planløsning.jpgHva må du tenke på ved etablering av ny praksis?

Det første og kanskje viktigste er beliggenheten, dernest pasientgrunnlaget. Her som i boligmarkedet gjelder regelen om at de tre viktigste tingene er beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet. Hva som er en god beliggenhet, kan variere. Men lokal kjennskap til området du tenker på er viktige aspekter. Det må være lett å komme dit uavhengig av alder, reisemåte og årstid. Samtidig bør lokalene være lett synlige.

Praksisplanlegging, tegninger og selve prosjekteringen av tannklinikken

Så skal du tenke på selve prosjekteringen. Det skal tegnes og designes gode løsninger som fungerer i praksis og hverdagen. Mange tenker at en vanlig arkitekt og entreprenør kan gjøre en tilfredsstillende jobb. Vår erfaring er at det er godt investerte penger å bruke en prosjektør med erfaring i å tegne og designe tannklinikker.

Det er spesielle elementer som må hensyntas i en tannklinikk. Hvordan skal rør for luft og vann gå? Hvor skal motorrom plasseres i forhold til behandlingsrom? Hva er hensiktsmessig plassering av sterilen? Og ikke minst, hvordan skal jeg forholde meg til strålevern og regelverket der?

Lena og Bjørn har tegnet hundrevis av klinikker

Vår prosjekteringsavdeling har jobbet med alt fra små klinikker til de største prosjektene i Norge. De har unik kompetanse som er helt uvurderlig når du skal starte opp. Prosessen med tegningsforslag, målsetting, tekniske beskrivelser eller rådgivning i ulike faser av prosjektet er nyttig for deg som kunde.

Som vi var inne på er beliggenheten vesentlig for om prosjektet blir vellykket. Men en god beliggenhet kan fort bli til mareritt hvis ikke leiekontrakten er solid og ryddig. Hvem har ansvaret for hva med tanke på lokalene. Du som leietaker, eller utleier. Sørg alltid for å ha god kompetanse på laget før du signerer en avtale.

Vurderer du å kjøpe en eksisterende klinikk dukker spørsmålet om verdivurdering opp. Dette er et komplisert tema der det er vanskelig å komme med eksakte tall. En ting er verdien på selve utstyret. Der anbefaler Plandent å konferere regnskapsfører og de faktiske verdiene i regnskapet.

Vi hører ofte at selger opererer med en immateriell verdi kalt “goodwill”, som man tenker seg ligger i klinikkens gode navn og rykte, pasientgrunnlag, osv. Hvordan denne “goodwill” skal vurderes er det ingen fasit på, og det anbefales også her å ta kontakt med regnskapsfører.

Prosjektledelse

Carl demonstrerer Solanna-lampen med muligheter for opptak

Deretter må du tenke på utførelse. Hvilke håndverkere skal jeg benytte? Hvem velger jeg til å lede prosjektet? Ofte er mange aktører involvert og da oppstår faren for feil og svikt i kommunikasjonen mellom de ulike aktørene i prosjektet.

Ett viktig råd er derfor å ha en god prosjektleder som kan sikre fremdrift og dokumentere underveis, hva som er gjort og hvem som har ansvaret for hva. Mangel på dette skaper fort situasjoner der man skylder på hverandre hvis ting ikke gikk som forventet.

Din forretningsidé. Hva vil du drive med?

Det virker kanskje enkelt, men det er viktig å tenke nøye gjennom hva slags type klinikk du egentlig skal drive. Hvilke typer behandlinger skal du tilby, hva slags type kompetanse har du selv – og hva vil du måtte ansette av personale for å dekke de behovene du vil selge til pasientene.

Det har også kommet mange nye tjenester på markedet de siste årene. I hvilken grad kan du differensiere deg fra kundene? Hva kan du tilby som gjør deg unik i markedet?

Drift av klinikken

Som tannlege har du en lang og omfattende utdannelse bak deg, og i tillegg kanskje også erfaring. Som klinikkleder kommer også mer ansvar; personalansvar, offentlige pålegg og restriksjoner samt økonomi, for å nevne noe. Å tilegne seg kunnskap og knytte til seg samarbeidspartnere også innen disse fagfeltene anbefales. En tannlegepraksis er i mange tilfeller en komplisert butikk, hvor ingen ting kan overlates til tilfeldighetene. En sunn drift krever både et våkent øye og justeringer underveis.

Produktvalg og langsiktige samarbeidspartnere

En god klinikk krever selvfølgelig investeringer i både kostbart utstyr, dental innredning og forbruksmateriell. Her er det naturlig nok veldig mye å velge i.

Stålkontroll med PlanOrder, her fra Colosseumklinikken i Bergen

Vel så viktig som selve kvaliteten på produktene er erfaringsmessig hvem som leverer utstyret, mulighetene for lokal oppfølging, service og vedlikehold. Hva gjør du hvis klinikken må stenge i flere dager fordi det ikke finnes teknikere tilgjengelig, når uhellet er ute, eller periodisk vedlikehold kreves?

Når det gjelder forbruksvarer er det ofte store løpende kostnader som påvirker driften og resultatet i klinikken. Det er derfor veldig smart å se på løsninger som kan optimalisere hvilke produkter du har behov for, i hvilke antall og til hvilken pris. Det finnes gode løsninger som f.eks PlanOrder på markedet som enkelt gir deg oversikt, store besparelser og enklere logistikk på klinikken.

Finansiering

Hvordan finansiere ditt prosjekt? PlanLeie hjelper deg

Det blir fort kostbart å starte ny klinikk. Du må derfor se på hvordan du skal finansiere ditt nye prosjekt. Skal du eie – eller leie? Ofte sier man at "Du skal eie det som stiger i verdi og leie det som synker i verdi”.

Vi ser at det blir mer og mer vanlig å leie utstyret på klinikken. Derfor har vi tett samarbeid med finansieringspartnere som kan hjelpe deg i den prosessen. Disse kan i samråd med våre selgere hjelpe til med gode råd og svar på relevante spørsmå,l som hvilke produkter og tjenester som kan inngå i leien? Hva skjer etter endt leieperiode? Eller hva om jeg skulle selge i leieperioden?

Hva mer kan gå galt?

PlanIT passer poå klinikkens IT-systemer

At selve utstyret kan feile er nok noe de fleste har en viss plan for. Men er du godt nok rustet hvis klinikken plutselig skulle oppleve at IT-systemene går ned?

Hva om pasientjournalen eller andre kritiske programmer krasjer? Finnes det systemer for back-up og gjenoppretting?

Dette er et veldig viktig område der mange tar alt for lett på risikoene for feil. Vi kan derfor ikke være tydelige nok i å anbefale å etablere samarbeid med en profesjonell IT-partner som kan sikre driften, sikkerheten og også lovpålagte retningslinjer i forhold til pasientdatabehandling. Det kan fort bli både kritisk og kostbart dersom data blir borte eller kommer på avveie.

Skrevet av Heiko Heilmann, salgssjef utstyr og Carl Andreas Eriksen, utstyrsselger

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

Fosen Tannhelse satser hardere enn Forsvaret

Også de mindre private tannklinikkene tørr å satse på tross av utfordringer med Covid-19. Fosen Tannhelse har gjort dette og utvider på Brekstad. Les historien her.
Les mer

Tips til deg som vil ta sterilen et hakk videre. Se hva de gjorde på Lambertseter Tannhelse

Kunne du ha tenkt deg å vist frem sterilen på din klinikk? På Lambertseter Tannhelse er sterilen noe av det første som møter pasientene. Løsningen innebærer gode rutiner, men også trygghet for pasienten. Bli med på besøk.
Les mer

Et bredt behandlingstilbud

Sentrum tannhelse innfrir visjonen om et bredt behandlingstilbud for både Kristiansund og resten av fylket. Gøran Aass og Fredrik Ahlgrem har sammen etablert en super spesialistklinikk.
Les mer