Gå til hovedinnhold

Intraoral skanner | 6 grunner til å bruke digitale avtrykk

Gradvis har tradisjonelle avtrykk blitt erstattet med intraorale skannere og denne teknologien gir mange fordeler sammenlignet med de konvensjonelle metodene for avtrykkstagning. Hvorfor er digitale avtrykk å foretrekke fremfor de konvensjonelle?

Det begynner å bli mange år siden vi introduserte intraorale skannere i markedet og mye har skjedd både på produktsiden og på klinikkene. Samtidig er samfunnet i en høyhastighetsutvikling både når det gjelder teknologi og endringsvilje. Vi skal ikke mange år tilbake før bare tanken på å ta digitale avtrykk vakte skepsis hos de fleste tannhelsepersonell.

3Shape TRIOS.jpg

1. Behagelig for pasienten

Digitale avtrykk er mindre plagsomme og mer komfortable for pasientene. I stedet for å bruke tradisjonelle avtrykksmaterialer som kan føles ubehagelige og forårsake brekningsrefleks, er de intraorale skannerne mer behagelige for pasientene, spesielt for de som har ekstra følsomhet eller ubehag ved tradisjonelle avtrykk.

5.jpg

2. Raskere og mer smidig

Bruk av intraorale skannere gir en enklere arbeidsprosess. De fleste intraorale skannere er i dag basert på plug and play. Borte er avtrykksskjeene, avtrykksmaterialet og ikke minst den mer omstendelige gipsprosessen. Med et digitalt avtrykk kan du som tannhelsepersonell umiddelbart kunne vurdere kvalitet og behandlingsbehov. I mange tilfeller kan dette redusere antall besøk og ikke minst forkorte behandlingstid.

3. Nøyaktighet er nøkkelen ved intraorale skannere

Undersøkelser, blant annet fra 3Shape gir en høyere nøyaktighet sammenlignet med konvensjonelle avtrykk. Detaljerte 3D-bilder av behandlingsområdet gir deg et presist bilde og legger til rette for en restaurering som passer perfekt første gang

4. Enklere lagring, deling og historikk av digitale avtrykk

Digitale avtrykk kan enkelt lagres elektronisk i pasientens journal, og sammenlignes med røntgenbildene. Dette gjør det enklere å hente frem historikk og vurdere behandling og eventuelt endringer. I tillegg eliminerer det behovet for å lagre fysiske avtrykksmodeller, noe som sparer plass og reduserer rot.

Skanner på klinikken.jpg

5. Bedre kommunikasjon, effektivitet og samarbeid

Digitale avtrykk deles elektronisk med laboratoriet. Dette muliggjør bedre kommunikasjon og samarbeid, da alle involverte parter kan se det samme i sanntid. Det er med på å redusere risikoen for feil og misforståelser som kan oppstå med tradisjonelle avtrykk. En utvikling vi har sett de siste årene er at flere tannhelsesekretærer har tatt over mer og mer av den digitale avtrykkstagningen på klinikken. Det er ikke mindre enn 3 år siden vi hadde en tannhelsesekretær som gikk av med seieren i vår uformelle konkurranse «NM i skanning» under Nordental i Bergen. Å la assistenten komme på banen frigjør også tid for deg som tannlege.

6. Integrert digital arbeidsflyt

Digitale avtrykk passer godt inn i en digital arbeidsflyt på tannklinikken. Intraorale skannere kan enkelt integreres med andre digitale verktøy og systemer, slik som f.eks fres, 3D-printer osv. Dette gir en helhetlig og effektiv arbeidsflyt som sparer tid og ressurser.

Det er klart at digitale avtrykk har mange fordeler sammenlignet med konvensjonelle avtrykk på tannklinikken. De gir bedre komfort for pasienten, er raskere, mer nøyaktige, enklere å lagre og følge historikken, forbedrer kommunikasjon og bidrar til en integrert digital arbeidsflyt. Med alle disse fordelene er det ikke overraskende at stadig flere tannklinikker velger å starte med en intraoral skanner.

Vi i Plandent leverer skannere fra både 3Shape og Planmeca.Vi har lang og god erfaring i trening og opplæring i intraorale skannere og har fulgt utviklingen i teknologien siden de første skannerne så lyset for mange år siden. Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang og har flere ulike løsninger som passer for ditt behov.

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

Digital arbeidsflyt | Hvorfor er det fremtiden på tannklinikken?

En digital arbeidsflyt på tannklinikken har de siste årene blitt synonymt med fremtidens tannklinikk. Dette innebærer bruk av avansert teknologi i form av avansert programvare og digitale verktøy som for eksempel intraoral skanner, fres, printer for å forbedre effektiviteten, nøyaktigheten og pasientopplevelsen. Hvorfor er en digital arbeidsflyt på tannklinikken viktig og en del av den moderne tannklinikkens fremtid?
Les mer

9 råd som hjelper deg å komme i gang med digital skanning

Undersøkelser 3Shape har gjort forteller at hele 65% av alle tannklinikker planlegger å investere i ny skanner de neste 3 årene. Se protetikerens råd for å komme i gang med digital skanning på tannklinikken.
Les mer

Nye 3Shape TRIOS 5

Med den nye TRIOS 5 har intraoral skanning aldri vært enklere. For eksempel er det helt slutt på kalibreringen, og batteriet varer hele dagen!
Les mer