Gå til hovedinnhold

Hva gjør du når sugemotor eller kompressor svikter

Hva kan du selv gjøre for å vedlikeholde sugemotor og kompressor? Her får du de beste vedlikeholdsrutinene fra våre serviceteknikere.

Motorrom_action_1600x800.jpg

Hva gjør du når sugemotor eller kompressor svikter?

- Gode råd for vedlikehold av motorrommet

Uten sug og luft er det vanskelig å kunne behandle pasienter. En sikker drift er en god veileder for suksess. Hva kan du selv gjøre for å vedlikeholde sugemotor og kompressor? Vi gir deg tipsene du trenger for vedlikehold av motorrommet

Motorrom_teknikere_1600x800.jpg

Vedlikehold og hygiene er en avgjørende for drift av tannklinikken. Alle instrumenter skal steriliseres og både benker og unit skal være desinfisert mellom hver pasient. For det synlige utstyret er det godt innarbeidet og en naturlig del av hverdagen.

Selv om de synlige rutinene er på plass er jobben likevel ikke 100 %. Hva skjer den dagen suget eller kompressoren stopper?

Kan du skrive under på at du også har gode rutiner i motorrommet? Det sier seg selv at uten gode rutiner og vedlikehold i dette området av klinikken er det høy sannsynlighet for driftsstans. Uten sug og luft er det vanskelig å kunne behandle pasienter.

Noe av vedlikeholdet kan du fint gjøre selv. Vi har satt sammen noen gode tips til vedlikehold av motorrommet. Resultatet vil være en enda mer driftssikker klinikk.

Les også: Lurt å gjøre før ferien i forhold til vedlikehold

Motorrom_unit_1600x800.jpg

Tips til gode vedlikeholdsrutiner i motorrom

Vedlikehold på unit = vedlikehold på motorrom. Bruk desinfeksjonsvæske daglig, for eksempel Dűrr Orotol Plus. Viktig at dette blir liggende i sugeslanger og sugemotor for amalgamseparator/filter over natten. Kun da blir virketid og desinfeksjon optimal. Det er derfor viktig at man stopper suget når beholder for desinfeksjonsvæske er tom. Om ikke vil desinfeksjonsvæsken bli spylt bort og virkningen uteblir.

En ekstra rengjøring av sugesystemet med f.eks Dűrr MD-555 gjennomføres ved behov. Resultatet er lengre levetid på sugesystemet og mindre problemer underveis.

Motorrom_motor_1600x800.jpg

Våtsugeanlegg

 • Gjør en visuell kontroll av sugemotor etter vannlekkasje og ulyder. En sugemotor skal alltid ha samme lyd, forandrer den seg er dette et tegn på slitasje/feil som bør kontrolleres.
 • Ta ut og rengjør grovfilter, som oftest er det gult.
 • Visuell kontroll av amalgamvarsler, har man ikke overvåking av amalgamnivå skal filteret byttes årlig.

Årlig service

 • Kontroll av punkter ovenfor
 • Rengjøring av tilbakeslagsventiler

Motorrom_filter_1600x800.jpg

Semi våtsugeanlegg

 • Gjør en visuell kontroll av sugemotor etter vannlekkasje og ulyder. En sugemotor skal alltid ha samme lyd, forandrer den seg er dette et tegn på slitasje/feil som bør kontrolleres.

Tørt sugeanlegg

 • Gjør en visuell kontroll av sugemotor og hør etter ulyder. En sugemotor skal alltid ha samme lyd, forandrer den seg er dette et tegn på slitasje/feil som bør kontrolleres.
 • Kontroller vannutskiller (også kalt sugemotorredder). Har det kommet vann i den er det en feil i en av unitene som bør utbedres så raskt som mulig.

Motorrom_sug_1600x800.jpg

Kompressor

 • Gjør en visuell kontroll av kompressor etter lekkasjer og ulyder. En kompressor skal alltid ha samme lyd, forandrer den seg er dette et tegn på slitasje/feil som bør kontrolleres.
 • Kontroller kompressorens tørke. Man kan kontrollere om tørkefunksjonen fungerer ved å kontrollere om indikatoren har riktig farge: blått er OK, rødt betyr fukt, da må tekniker kontaktes for bytte av filter. Se også etter kondensvann fra tørken.
 • Har ikke kompressoren tørke bør den tømmes for luft på slutten av hver arbeidsdag. Blir kondensvann liggende i tanken over tid ødelegges belegget inne i tanken og kompressoren kan begynne å ruste.
 • Kontroller at kompressoren stopper på samme trykk ca 8 bar og bruker ca. like lang tid på å bygge opp trykket. Bruker den lengre tid er det sannsynligvis en feil ved kompressoren som bør utbedres.

Årlig service

 1. bytte inntaksfilter 1 stk per sylinder
 2. bytte inntaksfiler for tørke og kondensfilter.

Motorrom info

Utstyret i motorrommet er avhengig av at temperaturen er stabil og ikke overstiger 40C°.

Retningslinjer for vedlikehold

Hygienekontroll og sikring av motorrommets maskiner bør være en viktig del av klinikkens rutiner for vedlikehold. Er ikke hygienen optimal også i motorrommet er det fort risiko for spredning av microoranismer og kryssmitte.

Motorrom-fellesbilde-servic.jpg
Våre serviceteknikere våren 2020 

Artikkelen er skrevet av Lasse Bergersen i Plandent