Gå til hovedinnhold

Et møte med den anerkjente historikeren bak Maihaugens tannlegeutstilling

Når vi som dentaldepot feirer 120 år i bransjen, er det vanskelig å unngå å se tilbake på fortiden og hvordan utstyrt på klinikken har blitt bedre. En sentral person i å bevare denne historien er Jarle Bragelien, tidligere fylkestannlege i Hedmark. Vi hadde gleden i å tilbringe en ettermiddag på Maihaugen guidet av Bragelien på Sandvigs tannlegekontor som er utstilt der.

Vi utforsker arven av odontologien

Historien gir oss en forståelse av hva som har formet vår faglige hverdag. Innenfor odontologien har det vært betydelige fremskritt på utstyr og innovasjoner som har påvirket bransjen. For å forstå og verdsette disse endringene, er det viktig å ta vare på den odontologiske historien.

Brageliens engasjement

Den pensjonerte fylkestannlegen som nå er over 90 år tar meg med til utstillingen av tannlegekontoret. Utstillingen er innrammet av et glassgjerde. Det er liten tvil om at 90 åringen er i god form for når vi kommer til glassgjerdet spør han:

- Skal vi hoppe over gjerdet slik at vi kan se litt nærmere på det som er der? Og over gikk han, lett på foten når det er noe som engasjerer ham som skal deles.

Bragelien.jpg
Venstre: Jarle Bragelien med Sandvigs gamle unit. Høyre: Sandvigs gamle kontor

Mesteparten av utstyret og inventaret har tilhørt tannlegen som var aktiv på 1800-tallet. Blant utstillingens høydepunkter er en tannlegestol fra 1850–60-årene, som regnes som en av de eldste i landet.

Gjennom årene har Bragelien holdt mange foredrag om Anders Sandvig som startet museet, og han har også bidratt med skriftlige artikler som har blitt gjenspeilet i flere bøker. I tillegg har også Bragelien bidratt til utstillingen “Langsomt ble landet vårt eget” på Maihaugen, hvor han har satt sammen en utstilling som illustrerer den gamle skoletannlegen.

Skoletannlegen.jpg
Utstilling av den gamle skoletannlegen som Bragelien har bidratt til

Godt forhold til NDD

Om sitt forhold til Norsk Dental Depot sier han at det var godt. Norsk Dental Depot/Plandent var den gang utstyrsleverandør i fylket da Bragelien arbeidet. Jarle minnes spesielt at de investerte i 9 nye uniter til Lillehammer OL i -94.

Han deltok også på flere reiser med fabrikkbesøk sammen med NDD og husker godt at han konkurrerte i luftgevær mot tidligere direktør Nilsson på tivoli i København. Ikke minst minnes han den gangen de dro til Tyskland og direktøren i NDD ble matforgiftet. Det gikk bra med ham altså, og det var en fin tur legger han til med et smil.

Forskning på fluor

Jarle Bragelien har ikke bare bidratt til historiebevaring, men han har også hatt en betydelig innvirkning på barns tannhelse gjennom sin forskning på fluor og forebyggende tiltak. På 1970-tallet gjennomførte han en studie der han undersøkte effekten av fluortabletter på tannhelsen og andelen karies hos barn.

Resultatene av studien viste en bemerkelsesverdig forbedring med 55 % reduksjon i karies etter to år. Dette arbeidet har vært viktig for å fremme forebyggende tiltak og dokumentere effekten av
fluorbehandling.

Et godt grep om historien

Den odontologiske bransjen har en lang historie som går tilbake til tidlig 1800-tall, og gjennom årene har samlinger av utstyr, gjenstander og dokumenter blitt bevart for å gi innsikt i
faghistorien.

Bragelien-2.jpg
Venstre: Gammel håndvask på Sandvigs kontor. Høyre: Det gamle venterommet.

I dag oppbevares disse samlingene ved Det odontologiske fakultet i Oslo, Maihaugen på Lillehammer og Norsk Folkemuseum hvor Norsk Odontologhistorisk forening utgjør en verdifull ressurs for å forstå utviklingen av faget og de innovasjonene som har påvirket bransjen.

I dagens Plandent synes vi det er viktig å ta vare på historien og har bidratt med støtte til Norsk Odontologiskhistorisk forenings arbeid til bevaring siden den ble stiftet i 1980.

I våre lokaler på Bryn i Oslo har vi tatt vare på en del utstyr. Blant annet har vi flere gamle bormaskiner, unit og et røntgenapparat stående for å minne oss på hva som har vært. Er du interessert er du velkommen innom på besøk!

Jarle Brageliens innsats på Maihaugen minner oss om viktigheten av å verdsette og lære av historien. Odontologiens historie er en verdifull ressurs som bidrar til å forme og forbedre dagens tannhelsetjeneste. Gjennom å studere fortiden kan vi skape en bedre fremtid for tannhelse og opprettholde en faglig og kulturell arv som vi kan være stolte av.

Skrevet av Cecilie Sæther, digital markedsfører i Plandent

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

En trygg partner i 120 år

Bli med på en tidsreise fra det i 1903 var vel 200 tannleger og frem til i dag med 4000 tannlege-årsverk. En nøkkelverdi i alle disse årene har vært gode relasjoner mellom mellom kunde og Plandents ansatte.
Les mer

Tips fra svunne tider

Hvor mange av disse tipsene står seg i dag? I 1936 utga Norsk Dental Depot et hefte med praktiske tips til praksisdrift – «Rasjonell tannlegepraksis». Noen få år etter ble «Tannlegens kontordame» utgitt. Vi gjengir her noen av tipsene som, høyere honorarer for fordringsfulle pasienter og kontordamens ideelle kostyme.
Les mer