Gå til hovedinnhold

Oppbevaring etter bruk

Oppbevaring av anestesi etter bruk

Oppbevaring

  • Oppbevare Septocaine, Septocaine Forte og Scandonest Plain i ytteremballasjen ved maks 25°C. Varene må ikke fryses. Sylindretter som har vært utsatt for frost må kastes.
  • Lokalanestesimidler med adrenalin (Septocaine/Septocaine Forte) skal beskyttes mot lys da dette fører til raskere nedbrytning av adrenalinet. Sylindrettene bør oppbevares mørkt og ved kontrollert temperatur. Et godt tips er å legge et max/min-termometer sammen med sylindrettene. Da vet du forholdene produktet har vært utsatt for.
  • Vi anbefaler at du ikke oppbevarer disse legemidlene i direkte sollys eller i et skap som får mye sol slik at de blir varme. Vi anbefaler heller ikke å lagre dem i kjøleskap med mindre det ikke er mulig å oppbevare legemidlene under 25°C. Hvis du likevel må lagre disse legemidler i kjøleskap, pass alltid på at emballasjen aldri kommer i kontakt med bakerste vegg av kjøleskapet for å unngå at varene fryser. Ta så frem forbruk for en dag eller to av gangen og bruk opp alt før du legger ut mer.
  • Unngå å insjisere kald anestesi for å unngå at pasienten får unødvendig vondt! La sylindretten stå heller i et mørkt skap ved romtemperatur slik at det varmes forsiktig før bruk.
  • Ikke legg anestesimiddelet i skap med varmekilder (f.eks. med belysning under). Tenk også på hva som ligger i skuffen når du reiser fra kontoret i varme perioder.

Etter bruk

  • Etter bruk skal avfall kastes i beholder for risikoavfall.
  • Korrekt journalføring av anestesi bør inneholde produkt, batchnummer, mengde og teknikk. Bruk gjerne materialregisteret i Opus, kan du enkelt angi mengde du har anvendt.