Gå til hovedinnhold

Før bruk av anestesi

Viktig å tenke på før du bruker anestesi

  • Oppbevaring: se tips her.
  • Sylindrettene med Septocaine og Septocaine Forte er pakket i blisterpakningen enkeltvis. Det er viktig at man bøyer perforeringen mellom sylindrettene og tuppen på hver blisterpakning inntil man hører et knekk. Da vil man lett kunne rive av en blisterpakning og åpne den uten å perforere hansken.
  • Kanylen monteres alltid kun kort tid før bruk for å bevare sylindretten sin sterilitet og kvalitet.
  • Sylindrette og kanyle må ikke settes sammen lenge før bruk. Alle lokalanestesimidler reagerer med metallet i kanylen slik at det frigis metallioner til væsken. Over kortere tid har dette ingen betydning. Men ved lengre tids lagring og spesielt under varmere forhold, kan konsentrasjonen av frigitte metallioner bli så høy at alvorlig lokalirritasjon eller lokal nekrose oppstå hvis det injiseres. Kanyle og sylindrette bør derfor settes sammen kort tid før bruk og ikke oppbevares ferdig montert.
  • Ved eventuell behov for desinfeksjon av sylindrettene anbefales 70 % etanol. Pass på at overflaten holdes fuktig i minst 1 minutt. Det anbefales ikke å legge sylindretter i annen desinfeksjonsvæske på grunn av muligheten for at desinfeksjonsmiddelet kan komme i kontakt med anestesioppløsningen.
  • Kontroller at fargen er helt klar (uten utfellinger eller farge). Ved mistanke om misfarget væske bør du ta av klistrelappen og lime den på et hvitt ark. Legg sylinderen ved siden av slik at du sikkert kan bedømme hvor fargen kommer fra. Merk at klistremerket på glasset kan gulne av desinfeksjon eller av søl fra for eksempel en annen knust sylinder i pakningen.

  • Kontroller holdbarhetsdato.
  • Kontroller at det ikke er store luftbobler til stede. Hold sylindretten rett med metallokket øverst. Luftboblene skal ikke være synlig, men ligge skjult under metallokket. Dersom luftboblene er synlige under lokket (se bilde til venstre), skal ikke sylindretten brukes. Da må det registreres en kvalitetsklage hos apoteket der den ble kjøpt, og Denamed informeres. Eventuelle legemidler med kvalitetsfeil må alltid returneres til apoteket.