Gå til hovedinnhold

Lykkes med bulk fill materiale

Her får du gode tips for bruk av 3M™ Filtek™ One fyllingsmateriale

OMG265147_HCBG_OSCD_33_FT_Q1 Plandent_NO_1000x420_FV.jpg

Oppskriften for å lykkes med 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Fyllingsmateriale

3M™ Filtek™ One markerer et gjennombrudd innen bulkfill-teknologi. Den har en forbedret opasitet uten at det går på bekostning av polymeriseringsdybden - du får en bedre estetikk i dine posteriore bulk fill fyllinger. Den kan påføres i ett trinn (lag opp til 5 mm) og er rask og enkel å bruke.

  1. Bruk kapsler: Hvis du bruker kapsler i stedet for sprøyter, vil du få en ett-trinns applisering og en optimal tilpasning.Filtek.jpg
  2. Hold spissen nede i materialet. Kapselspissen holdes nede i materialet under applisering. Spissen er utviklet for å midlertidig redusere materialets viskositet. Det vil derfor oppføre seg som et flow materiale med en veldig god tilpasning til kavitetsveggene når det plasseres i et lag.Excellent-Adaptation.jpg
  3. Polymeriseringsdybde. Start med å måle dybden på prepareringen for å sikre at du holder deg innenfor anbefalt polymeriseringsdybde. Det er mulig å polymerisere Filtek One Bulk Fill fyllingsmateriale opp til 4 mm ved en klasse I fylling og opp til 5 mm ved en klasse II fylling. Hvis kaviteten er dypere enn dette, bør man bygge opp i lag for å sikre en optimal polymerisering
  4. Unngå et dekklag. 3M™ Filtek™ One Bulk Fill fyllingsmateriale er sterkt og har en høy abrasionsresistens og du behøver ikke et dekklag okklusalt. Du kan uten begrensninger bruke det til hele fyllingen.5mm_Teeth.low-jpg.jpg
  5. Indikasjoner. 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative kan brukes til mer enn posteriore klasse I og II fyllinger. Den er også indikert til bl.a. oppbygninger.
  6. Hva med estetikken? Ved store posteriore fyllinger og kaviteter med misfarging vil et materiale som er for translucent virke gråaktig, eller misfarginger vil kunne skinne igjennom. I slike situasjoner vil et bulk fill materiale med en bedre opasitet, som 3M™ Filtek™ One Bulk Fill, kunne gi et bedre estetisk resultat
  7. Bruk den til urolige pasienter. Fordi 3M™ Filtek™ One Bulk Fill gjør det mulig å jobbe hurtig, og er enkel å applisere, kan den gjøre fyllingsterapi på barn enklere. Det kan også brukes på andre pasientgrupper, som har vanskelig med å sitte stille.
  8. Lyser lampen din godt nok? Et optimalt herdelys er avgjørende. Kontroller intensiteten regelmessig. Plasser spissen vinkelrett og så tett på restaureringen som mulig. Lyslederen skal være ren og uskadet for å sikre full lysintensitet. Ved polymerisering av 3M™ Filtek™ One Bulk Full med 3M™ Elipar™ DeepCure-S LED polymeriseringslampe kan du være trygg på en dyp, jevn polymerisering. FiltekOne_DOC_edu_Sheet_WE_Elipar.jpg
  9. Polering. Til å oppnå en fylling med naturlig utseende kan 3M™ Sof-Lex™ Diamond poleringssystem brukes til høyglanspolering. Det er små polerspiraler af gummi, som enkelt tilpasser seg uregelmessige, konvekse og konkave overflater.Soflex-diamond-3m.jpg

Artikkelen er skrevet av 3M i samarbeid med Plandent våren 2022

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

3M Sementering og bonding med suksess

Mange tannleger opplever å være i tvil om en skygge under en fylling er sekundærkaries eller en adhesiv. Som den første universal adhesiv kommer Scotchbond Universal Plus nå med dentinliknende røntgenkontrast, det gjør det enklere å unngå feildiagnostisering.
Les mer

Nyheter fra 3M letter arbeidsgangen

3M™RelyX ™Universal Resin Cement fungerer både som en selvbondende sement og i kombinasjon med 3M ™Scotchbond ™Universal Plus Adhesive som en adhesiv sement . Sammen fjerner de bryet og forvirringen ved bruk av flere resinsementer, primere og adhesiver. Se hvordan her
Les mer