Gå til hovedinnhold

3M Sementering og bonding med suksess

For å få gode kliniske langtidsresultater er adhesion til tann en viktig faktor. Det gjelder både i forbindelse med fyllingsterapi og ved sementering med resinsementer. Det er et komplekst område og et område, hvor det har vært stor utvikling og forskning gjennom mange år.

Sementering og bonding med suksess

Inge Lundgaard, DDS, Scientific Affairs & Education Specialist, 3M Oral Care

3M-produkter-dental-1600x80.jpg

Adhesiver

Utviklingen innenfor adhesiver går i retning av å forenkle arbeidsgangen og gjøre adhesivet og teknikken mindre følsom. 3-step etch and rinse systemene har i mange år vært ansett som golden standard. Universal adhesivene har i dag langtids klinisk observasjoner og 3MTM ScotchbondTM Universal viser i 5 års klinisk undersøkelse fullt ut like god retensjon som 3-step etch and rinse1.

Nyeste utvikling ses i 3M’s nye adhesiv 3M TM ScotchbondTM Universal Plus, som er utviklet ut fra Scotchbond Universal. Den har de samme fordeler som tidligere, samt nye fordeler.

3M-radiopak.jpg

Mange tannleger opplever daglig å være i tvil om en skygge under en fylling er sekundærkaries eller en hinne av adhesiv. Som den første universal adhesiv kommer Scotchbond Universal Plus nå med dentinliknende røntgenkontrast, noe som klinisk gjør det enklere å unngå feildiagnostisering. Det betyr at du stadig vil ha samme lave viskositet som i Scotchbond Universal.

Scotchbond Universal Plus inneholder MDP og silan og kan anvendes som universal primer til restaureringsmaterialer, også glasskeramikk. Du sparer derfor separate flasker med primer og silan. Bindingsstyrken til flussyreetset glasskeramikk er på nivå med den adhesjon, som oppnås ved separat silanisering og konvensjonell adhesiv2.

Scotchbond Universal Plus adhesiv har en høy binding til dentin og emalje. Den kan som 3M Scotchbond Universal Adhesiv anvendes med den etseteknik du foretrekker; Selvetsende, total-etch (etch&rinse) eller med selektiv etsing av emalje. Den har sterk binding til dentin selv ved varierende grader av fukt på tannoverflaten. En lett fuktig overflade anbefales da en for tørr overflate kan medføre postoperativ sensitivitet.

Som en ny fordel kan dette adhesiv også bindes til fast kariesaffisert dentin, så nå får man en god forsegling i bunnen av kaviteten. En ekstra sikkerhet når du legger fyllinger!

Sementer

Det finnes mange sementer på markedet: Konvensjonelle sementer som fosfatsement og glasinomer, selvherdende sementer og adhesive resinsementer.

Det er et komplekst område og det er viktig at materialene anvendes korrekt og til rett indikasjon for å oppnå resultater som beskrevet i brosjyren. Bruksanvisningen skal følges for å være sikker på at adhesiv og sement er kompatible.

Mange ting har innflytelse på valg av sement til sementering av protetiske restaureringer. Hvilket materiale skal sementeres? Hvilken indikasjon? Er det tilstrekkelig retensjon? Klarer du å tørrlegge? Dette er noen av de spørsmål man skal stille seg og være bevisst på fra behandlingsstart.

Sammenlikning av egenskaper ved de forskjellige sementtyper ses i denne oversikten.

Tabell-3M-sementtyper.jpg

En hjelp til valg av materialtype ses i oversikten nedenfor.

Tabell-3M-sement.jpg

En ny universal sement, 3M™ RelyX™ Universal resinsement gjør dette valget enda enklere, den kan anvendes både som selvbondende og adhesiv sement

Hvis man har flere sementer på klinikken opplever en del tannleger usikkerhet om hva som skal anvendes når. Ditt personal skal vite hva som skal anvendes sammen og hvordan materialene skal håndteres. Med mange forskjellige sementer på klinikken er det også risiko for at man må kaste materialer som har gått ut på dato.

Med RelyX Universal får man ”2 sementer i 1”. I mange situasjoner vil bindingsstyrken, når den anvendes alene som selvherdende, være tilstrekkelig. I stedet for en ekstra sement til adhesive oppgaver kan den kombineres med Scotchbond Universal Plus – det betyr færre materialer på lager.

Det er et komplett system fri for BPA-derivater. Adhesivet herdes av sementen, så du unngår separat polymerisering av adhesivet før sementering.

En del tannleger opplever at fjerning av overskytende sement kan være vanskelig. Det har vært et mål for 3M å gjøre fjerning av overskudd enklere med den nye sementen. Overskudd kan spotbelyses i 2-3 sek. før det fjernes. For optimalt estetisk resultat, spesielt hvor preparasjonsgrensen er synlig, kan overskudd fjernes før polymerisering. Preparasjonsgrensen dekkes av glyseringel under polymerisering for å forhindre iltinhibering. At det er blitt enklere å fjerne overskudd er bekreftet av tannleger som har arbeidet med sementen.

3M-med-ultrafiolett-lys-160.jpg

Den nye sementen kommer i en unik ergonomisk sprøyte som er selvlukkende. Spissen fjernes etter bruk. Dette muliggjør hygienisk oppbevaring uten en brukt spiss. Selve spissen er relativt liten og spill av sement er 80% mindre sammenlignet med konvensjonelle automix blandespisser. 5 Spill av plast er redusert med 50% sammenlignet med konvensjonelle automix blandespisser.

Konklusjon

Med disse to nye materialene vil du kunne forenkle dit materialvalg på klinikken: Scotchbond Universal Plus kan anvendes som ditt adhesiv til allminnelig fyllingsterapi med f.eks. 3MTM FiltekTM Supreme XTE eller 3M™ Filtek™ One Bulk Fill fyllingsmateriale og samtidig kan den kombineres med RelyX Universal resinsement.

Med RelyX Universal resinsement velger du selv når du vil anvende det som selvbondende eller som adhesiv sement.

Referanser

1Class V restorations in self-etch and total-etch modes—5-year recall Non-carious Cervical Lesion NCCL Study, 60 months, 137 restorations, 37 patients Principal investigator: Nathaniel Lawson, DMD, PhD, with A. A. Robles, Chin-Chuan Fu, Daniel Givan, John Burgess, University of Alabama at Birmingham School of Dentistry, 2018 AADR #1491. 2Shear Bond Strength of a New 3M Universal Adhesive to Glass-Ceramic (Lithium Disilicate), Prof. Dr. B. Van Meerbeek, University of Leuven, Belgium, Final Report to 3M, 2020 3 Success simplified brochure 4 To Bond or Not To Bond? Prof. Carlos Eduardo Sabrosa. 3M Brain Floss Blog, May 25, 2020 5 Dental Advisor: Biomaterials Research Report, number 134 – June 23, 2020

Artikkelen ble først publisert i november 2020

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev. Få tilsendt siste nytt fra Plandent, gode tilbud, nyttige tips og andre dagsaktuelle tema innenfor dental helse.

Første universal adhesiv med røntgenkontrast!

Røntgenkontrast i den nye 3MTM ScotchbondTM Universal Plus gjør det enklere å unngå feildiagnoser på røntgen. Adhesivet inneholder MDP monomer og silan og kan derfor anvendes som primer på f. eks. glasskeramikk og zirkonia. Sammen med den nye 3MTM RelyXTM Universal Resinsement er det et komplett system til adhesiv sementering – sementen herder adhesivet, så separat polymerisering av adhesivet kan unngås, når det anvendes sammen med RelyX Universal.