Gå til hovedinnhold

Tanker fra direktøren for 2024

I Plandentfamilien ønsker vi 2024 velkommen med åpne armer og store forventninger. Ragnar Pettersson, vår administrerende direktør, har gjort seg noen tanker hva dette året vil bringe og hvordan vi kan være til hjelp for våre kunder

Tanker for 2024

Nok en gang legger vi et år bak oss og starter på et nytt. Som leder for Plandent i Norge har jeg gjort meg noen tanker om hva som vil bli viktig for oss og ovenfor våre kunder i 2024.

Ragnar 2024.jpg

Bærekraft

Det er ikke tvil om at bærekraft er et område hvor det kommer til å skje mye i 2024. Det drives blant annet frem av økte krav til rapportering og økt vektlegging i anbud. Det vil påvirke Plandent i året som kommer. Jeg er glad for å se at stadig flere av våre serviceteknikere går over til elektriske kjøretøy når de skal ut på oppdrag. Andelen elbiler blant våre teknikere øker i 2024.

I Norge opplever vi at klimaendringene gir mer ekstremvær med blant annet ras og flom. Planmeca og BWT har inngått et tett samarbeid om vannkvalitet på tannklinikker og dette blir godt mottatt i Norge. Mange spør oss om hvordan de kan sikre rent vann på klinikken når det blir tettere mellom kokevarslene og det oppdages legionella på klinikker over hele landet.

Bærekraft er også et sentralt tema når det gjelder dentale forbruksvarer. I starten på 2024 vil Plandent ha mer enn 400 PlanOrder installasjoner i Norge. Denne løsningen gir et mer organisert lager, mindre svinn, mindre behov for transport og emballasje. Klinikkene får en bedre hverdag og gjør noe godt for miljøet. Våre dyktige ansatte vil derfor stå på for flere installasjoner også i det nye året.

Balanse mellom kjeder og selvstendige klinikker

Tannlegebransjen i Europa preges av en sterk kjededannelse og den vil fortsette i 2024. Nye kjeder vil etablere seg i Norge og eksisterende kjeder vil vokse. Samtidig vil en del klinikkeiere gjerne drive selvstendig og i konkurranse med kjedene. Plandent er en stor leverandør til kjedene og til de selvstendige privatklinikkene. Det er viktig for oss å kunne finne den riktige balansen mellom disse kundegruppene også i årene som kommer.

Kjedene oppmuntrer Plandent til å tenke nytt og sammen utvikler vi nye løsninger for tannhelsetjenesten. Utviklingen vi gjør sammen med de store aktørene vil etter hvert også komme de mindre aktørene til gode. Kjedene gir oss et innkjøpsvolum som vi kan bruke i forhandlingene med våre leverandører. For å kunne gi gode betingelser til små klinikker, samler Plandent volum i konseptet PlanDeal som gjør at mange mindre klinikker blir en del av et stort innkjøpssamarbeid uten at de trenger å gjøre noe selv. PlanDeal er et priskonsept for den som velger å stå utenfor kjedene, men likevel nyte godt av et volum som genereres sammen med andre i samme posisjon.

En stabiliserende faktor i urolige tider

Vi har en del urolige år bak oss og det ser ut til at 2024 også vil kunne bli preget av økonomisk usikkerhet, krig og uro som også påvirker innbyggernes privatøkonomi i tillegg til offentlig og privat investeringsvilje.

Plandent har en historie på mer enn 120 år i Norge og vi har opplevd gode og dårlige tider tidligere. Jeg ser det som vår rolle å kunne være en stabil aktør i en urolig tid. Vi skal kunne gi gode kundeopplevelser og en langsiktig horisont for våre kunder og samarbeidspartnere også i tider med uforutsigbare omgivelser.

Plandent kan være en stabiliserende faktor i urolige tider. Vi er en del av et stort og solid konsern som kan tåle endringer i etterspørsel. Vi vil fortsette å legge vekt på gode kundeopplevelser, langsiktighet og fleksibilitet for å sikre at vi kan tilby stabilitet til våre kunder, uansett hva fremtiden bringer. Det tror jeg våre kunder vil verdsette også i 2024.

En sterk bedriftskultur

I Plandent legger vi stor vekt på å være en attraktiv arbeidsgiver med en sterk bedriftskultur med ansvarsfulle, nyskapende og engasjerte medarbeidere. Det er stor konkurranse om de dyktigste medarbeiderne og det tar tid å lære opp og utvikle nye. En sterk bedriftskultur, god opplæring og spennende arbeidsoppgaver gjør Plandent til en attraktiv arbeidsgiver i dag. Kompetanseutvikling, tydelige ansvarsforhold og gode interne prosesser er noe av det vi arbeider aktivt med. Det er en viktig lederoppgave å sørge for at kulturen utvikles på en god måte, slik at bedriften fortsatt er et attraktivt sted å være. Kompetente og motiverte ansatte gir de beste kundeopplevelsene, og også gode økonomiske resultater. Det er egentlig selvsagt, men ofte litt mer krevende å få til i praksis over mange forretningsområder og store geografiske avstander.

Dette er noen av hovedelementene i mine tanker for 2024. Dersom du har innspill til hvordan Plandent kan være en god partner i 2024 håper jeg du tar kontakt med meg eller noen av våre dyktige medarbeidere.

Med ønske om et godt 2024.
Ragnar Pettersson

Adm. Dir Plandent As

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

Plandent kjøper Tannhjól-Mánafoss og Centralbros på Island

Plandent AS i Norge, en del av Planmeca-konsernet, har kjøpt 100 % av aksjene i den islandske dental-distributøren Tannhjól-Mánafoss fra Hafsteinn V. Árnason. Eierskiftet fant sted 1. juni 2023
Les mer

Positivt fra tannlegeforeningen

Et tettere samarbeid mellom ulike aktører i bransjen kan skape gode fysiske møteplasser etter pandemien. Det er mye som er positivt. Her deler vår administrerende direktør, Ragnar Pettersson sine tanker om møteplasser og arrangementer etter pandemien, og tannlegeforeningen får kudos.
Les mer

Vi feirer jubileum - en hjelpende hånd i 120 år

I år er det 120 år siden to norske tannleger etablerte Norsk Dental Depot. Siden starten har vi som selskap, gitt en hjelpende hånd til private og offentlige tannklinikker i hele landet. Vår administrerende direktør Ragnar Pettersson reflekterer her over selskapets historie i forbindelse med jubileumsåret.
Les mer