Gå til hovedinnhold

Støy – Dette bør du ta hensyn til som arbeidsgiver

Kjenner du som arbeidsgiver til Arbeidstilsynets forskrift om støynivå?

Hva sier arbeidstilsynet om støy i virksomheter relatert til tannhelse

Alle virksomheter skal overholde grenseverdien for daglig støyeksponering på 80 dB(A) og grenseverdien for impulsstøy på 130 dB(C). Samtidig skal unødvendig, sjenerende støy dempes.

Virksomheten skal sørge for at det foretas målinger om nødvendig for å vurdere støyforholdene. Dersom arbeidsgiver ikke kan utføre disse målingene selv, må virksomheten innhente ekstern hjelp.

Dersom støyen er helseskadelig, skal støyen inngå i virksomhetens arbeidsplassvurdering og de ansatte skal involveres i prosessen.

Bruk-av-bor-på-tannklinikk.jpg

Planlegg for en god hverdag

  • Invester i de mest stillegående maskinene på markedet. Støynivået skal oppgis i leverandørens bruksanvisning dersom maskinen er støyende over 70 dB(A).
  • Tilrettelegg arbeidet slik at færrest mulig blir utsatt for støy.
  • Sørg for at den enkelte ansatte utsettes for støy så kort tid som mulig.

Støyreduksjon ved kilden

  • Sett opp støyskjermer rundt støyende maskiner og prosesser.
  • Sørg for å vedlikeholde maskinene godt.

Romakustikk

Rommets akustikk er et uttrykk for hvor raskt en lyd «dør ut» i et rom. Dårlig akustikk i et rom gjør at det generelle støynivået øker, og dermed påvirker personene i rommet. Betongvegger og -tak gir dårlig akustikk. Monter lyddempende materiale på tak og ev. vegger.

Hørselsvern

Dersom det daglige støynivået er over 85 dB(A), skal arbeidsgiver sørge for at de ansatte bruker hørselsvern.

LES HVA ARBEIDSTILSYNET SIER I SIN HELHET

Planleggingen av arbeidet kan ha stor innvirkning på støyeksponeringen.

Skal støy på arbeidsplassen bekjempes, er det viktig å involvere både alle relevante ansatte i prosessen. Det er viktig å huske på at de ansatte som jobber med for eksempel en støyende maskin har viktig kunnskap om hvordan den best kan dempes uten at den blir til sjenanse for daglig bruk. Dette er mest sannsynlig den beste løsningen på sikt.

På en tannklinikk forårsaker støyende instrumenter ofte hørselsproblemer. De avgir lyder på skadelige nivåer. Derfor har KaVo utviklet instrumenter som avgir lyd som tilsvarer en vanlig samtale. Dette er langt under grenseverdiene til arbeidsmiljømyndighetene. Det betyr bedre ergonomi og bedre miljø på arbeidsplassen.

KaVos hånd- og vinkelstykker er kåret til testvinnere både når det gjelder ergonomi og kvalitet i en fersk uavhengig sammenligning utført av Region Jönköping for Folktandvården.

LAST NED SAMMENLIGNING

Artikkelen er skrevet av KaVo

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

Annenhver tannhelsesansatt kan oppleve hørselskade

KaVo har deltatt i 3 ulike studier som har undersøkt ørehelse i tannklinikker. Alle studier peker på det samme. Det er en sterk overrepresentasjon blant tannleger som har hørselsproblemer
Les mer

Audiografen forteller: hørseltap på tannklinikk

Studier viser at annenhver person i tannhelsetjenesten er i faresonen for tap av hørsel. KaVo har snakket med Terese Kullberg, audiograf i Region Halland i Sverige som forteller om hvorfor dette skjer og hva man kan gjøre for å unngå hørseltap på tannklinikken.
Les mer