Gå til hovedinnhold

Annenhver tannhelsesansatt kan oppleve hørselskade

KaVo har deltatt i 3 ulike studier som har undersøkt ørehelse i tannklinikker. Alle studier peker på det samme. Det er en sterk overrepresentasjon blant tannleger som har hørselsproblemer.

Støynivå-tannklinikk.jpg

3 forskjellige studier om ørehelse på tannklinikk – samme problem

KaVo har deltatt i 3 ulike studier som har undersøkt ørehelse i tannklinikker. Alle studier peker på det samme. Det er en sterk overrepresentasjon blant tannleger som har hørselsproblemer.

For eksempel rapporterer en tredjedel om hørselsproblemer og 42 % har utviklet tinnitus. En annen studie viser at 54 % av de som har jobbet i et støyende miljø i minst 10 år har fått støyskader.

Annenhver tannlege er i faresonen for hørselstap.

Det er et stort problem med overrepresentasjonen av hørselstap i tannlegeyrket. Det konkluderer KaVo Dental Nordic AB etter å ha sammenlignet flere studier som viser at mange tannleger har slitt med hørselshemninger som hørselstap og tinnitus.

Blant annet har over 50 % av de som har jobbet i et støyende yrke i minst 10 år utviklet hørselsproblemer. Det betyr at annenhver tannlege er i fare for hørselstap. Dette er en betydelig overrepresentasjon, da statistikk fra den svenske tannlegeforeningen viser at 10 % av arbeidsstyrken har hørselsproblemer.

Tannlege-bruker-bor.jpg

Mer enn en tredjedel av respondentene opplever allerede problemer.

Det er på lang sikt de virkelige problemene kommer. Men Örebro universitetssykehus i Sverige har gjennomført en studie der hørselstester fra Folktandvården Västmanland er evaluert. Respondentene var tannleger og tannpleiere. I følge undersøkelsen opplever 34 % av tannpleiepersonalet hørselsproblemer. Noen har fått så store skader at det har påvirket det viktigste talefrekvensområdet, som er mellom 500-2000 Hz. Studier viser at det først er i etterkant at de store problemene oppstår. Hele 54 % av de som hadde jobbet i et støyende miljø i mer enn 10 år rapporterte om hørselsskader.

Dette sier Terese Kullberg, som jobber som audiograf, i et intervju med KaVo:

Faktisk er det nok å jobbe i et svært støyende miljø i en kort periode i yngre alder til å forårsake hørselstap senere i livet. Når du først har et hørselstap, kan det ikke gjenopprettes - det forblir for alltid.

LES ARTIKKELEN MED AUDIOGRAFEN

42 % av tannlegene har tinnitus.

Den danske avisen Tandlægebladet fra 2020 rapporterer om en studie utført av Danmarks Tekniske Universitet. I undersøkelsen rapporterer 42 % av tannlegene tinnitus. Undersøkelsen viser også at tannleger og annet personale mener at støynivået ved klinikken er så urovekkende at det bidrar til redusert arbeidsglede på arbeidsplassen.

Sammen med KaVo synes vi dette er bemerkelsesverdige tall og en arbeidsmiljøsak som du bør tenke mer over før du kjøper og anskaffer utstyr til dine ansatte.

Dentalt utstyr som lager støy på skadelige nivåer antas å ligge bak.

LES OGSÅ: Kjenner du som arbeidsgiver til Arbeidstilsynets forskrift om støynivå?

Tannleger jobber daglig i et støyende miljø som kan være skadelig for ørene. Hånd-og vinkelstykker, sug og ultralydinstrumenter har lydnivåer som kan gi hørselsskader med mer enn to timers eksponering per dag, ifølge Örebro universitetssykehus.

Noen dentale instrumenter har lydnivåer som er over grenseverdien.

I det norske arbeidstilsynets regelverk om støy er grenseverdien 85 dB i snitt i løpet av en arbeidsdag. I følge en rapport fra den svenske myndigheten for medisinsk og sosial utredning kan eldre dentale instrumenter eller dårlig vedlikeholdte instrumenter ha et gjennomsnittlig lydnivå på opptil 100 dB, som er samme lydnivå som en motorsag.

– Det er faktisk bare to måter å forebygge hørselsskader på. For å redusere støyen fra lydkilden eller for å bruke hørselsvern, sier audiograf Terese Kullberg.

Sammenligning av dentale instrumenter.

Før en offentlig anskaffelse i 2020 gjennomførte Region Jönköping i Sverige en uavhengig sammenligning av ulike tannlegeinstrumenter for offentlig tannpleie. Sammenligningen viste at instrumentene fra KaVo fikk høyest rangering både når det gjelder ergonomi og kvalitet.

Blant vurderingene for det røde vinkelstykket nevnes for eksempel «Dypere lyd enn forventet og lavt støynivå». KaVo oppfordrer tannlegebransjen til å vurdere kvalitet og lydnivå før innkjøp av nye instrumenter, for å forbedre arbeidsmiljøet.

De riktige virkemidlene for et bedre arbeidsmiljø.

Ifølge KaVos egne tester er lyden fra instrumentene på et nivå som tilsvarer en vanlig samtale. KaVo mener lydnivået på instrumentene er en svært viktig faktor for arbeidsmiljøet ved klinikken. Personalet ønsker de beste forutsetningene for å kunne jobbe trygt hver dag og utføre nøyaktige behandlinger uten å risikere hørselsskader.

Artikkelen er oversatt av Plandent etter en artikkel fra Kavo

Kilder:

Jeg vil gjerne laste ned sammenligningen som er gjort av hånd- og vinkelstykker ifm. ørehelse.

Se våre betingelser for personvern

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

Audiografen forteller: hørseltap på tannklinikk

Studier viser at annenhver person i tannhelsetjenesten er i faresonen for tap av hørsel. KaVo har snakket med Terese Kullberg, audiograf i Region Halland i Sverige som forteller om hvorfor dette skjer og hva man kan gjøre for å unngå hørseltap på tannklinikken.
Les mer

Støy – Dette bør du ta hensyn til som arbeidsgiver

Hva sier arbeidstilsynet om støy i virksomheter relatert til tannhelse
Les mer