Gå til hovedinnhold

Positivt fra tannlegeforeningen

Et tettere samarbeid mellom ulike aktører i bransjen kan skape gode fysiske møteplasser etter pandemien. Det er mye som er positivt. Her deler vår administrerende direktør, Ragnar Pettersson, sine tanker om møteplasser og arrangementer etter pandemien, og gir tannlegeforeningen kudos.

Ragnar-Pettersson.jpg

Tanker fra direktøren: Høsten er lovende. Vi ser frem til et godt samarbeid

Pandemien og sterke kjededannelser i den private tannhelsesektoren fører til ulike endringer og noen vil nok være varige. I Plandent opplever vi blant annet at de store messene og utstillingene blir mindre viktige som salgsarena enn tidligere. Til tross for pandemien og svært få messer og arrangementer, har vi opplevd en positiv vekst i omsetningen. Samtidig ser vi at mange innkjøpsbeslutninger flyttes fra røverkjøp på messer til anbud og langsiktige avtaler hvor prisene presses av profesjonelle innkjøpere.

Heming Olsen-Bergem har tatt over rollen som president i NTF og som leverandør merker vi en økt interesse for samarbeid med leverandørene. Vi merker en vilje til samarbeid om hvordan vi skal planlegge og gjennomføre ulike arrangementer, slik som Landsmøtet og Nordental. Tannlegeforeningen har lyttet til utstillerne og planlegger nå for et mer kompakt Nordental på Lillestrøm. Kurslokaler og matservering blir mer tilrettelagt for utstillerne, som vil kunne regne med noen flere besøkende på stand.

Vi ønsker å treffe kundene våre, vi ønsker å gi opplæring om nye produkter, ny teknologi og effektive måter å drive en tannklinikk på. Når presidenten i tannlegeforeningen velger å bruke tid på leverandørstands på MidtNorge-møtet, er det et positivt signal til alle oss som setter av tid og penger for å arrangere en god utstilling. Det lover godt for samarbeidet.

Det er mange som arrangerer kurs og events for tannhelsepersonellet i disse dager. Plandent blir ofte spurt om vi vil delta som utstiller. Det er ofte mange arrangementer samtidig og vi må gjøre en prioritering av hvor vi skal delta. Arrangementene har som regel en ganske høy avgift for utstillerne, og i tillegg må vi dekke reise og opphold for våre ansatte. Det betyr at de samlede kostnadene blir høye, i tillegg til at de ansatte skal stille opp på kvelder og i helger.

At kurs som arrangeres av tannlegeforeningen er tellende i tannlegens etter- og videreutdanningsprogram, mens det samme kurset i regi av en kjede eller Plandent ikke teller, er noe vi ikke forstår og som vi håper tannlegeforeningen vil rette på. Det finnes flere miljøer som kan gi tannlegene verdifull kompetanse og dagens kursmonopol bør derfor avskaffes.

Vi ser frem til fortsatt god dialog med tannlegeforeningen og ulike lokal- og spesialistforeninger, kjeder og andre som arrangerer kurs og messer for tannhelsepersonellet. Gjennom et godt samarbeid mellom faginstansene og leverandørene kan få til gode arrangementer også i fremtiden – og signalene fra tannlegeforeningen er en god start.

Skrevet av Ragnar Pettersson, CEO i Plandent. (første gang publisert i magasinet Oppriktig Dentalt sommer 2022)