Gå til hovedinnhold

Hvordan unngå rust og sløve bor?

Hadde det ikke vært flott om du slapp å bytte bor så ofte? For å unngå at bor slites, rustes eller blir sløve er det mange ting du kan gjøre. Her får du noen tips for å forlenge levetiden på dine roterende instrumenter.

Bor fra Komet til mange bruk

Vedlikehold og behandling av roterende instrumenter

Det tar tid å ha oversikt, orden og gjennomføre en god rengjørings og steriliseringsprosedyre for klinikkens mange ulike bor og diamanter. De blir raskt slitt, ruster lett og er krevende å holde rene for debris og annet som tetter. Vi vil her gi noen tips om riktig behandling og effektiv håndtering av bor

Kvalitet vs. kvantitet. Behandling for å unngå korrosjon


Det er en sammenheng mellom pris, kvalitet og korrosjon på bor. Rosenbor og andre rimelige stålbor vil ruste, og anses av mange som engangs. Rust eller korrosjon kan begrenses ved bruk av oppsatser.

Tips

  • Hvis borene står i en oppsats uten å komme nær metall ruster de mindre.

Boroppsatsene bør derfor være i plast, eller ha innlegg i plast eller silikon som holder borene på plass. Vannet renner også raskere av og borene tørker fortere om de står vertikalt istedenfor å ligge over hverandre i en kurv.

  • Rustne bor bør kastes.

Rust smitter ikke bare over på andre instrumenter, men også til innsiden av desinfektor og autoklav. Desinfeksjonsmidler med korrosjonsbeskyttelse, f.eks. Orbi-Sept bordesinfeksjon eller Dürr ID220, gjerne i et ultralydbad er en god erstatning for desinfektoren om du har favorittbor som ruster lett.

Væsken skal rengjøre, desinfisere og beskytte mot rust. Ultralydbølgene og rengjøringsmiddelet løser opp debris og annet på en skånsom måte. Deretter kommer væsken til for å desinfisere og beskytte mot rust. Vær klar over at plast vil misfarges og bli bløtt i væsker med korrosjonsbeskyttelse.

Riktig rengjøring og desinfeksjon for bor
Bilde: Nyttige hjelpemidler for roterende instrumenter

  • Kast borbørsten!

Nye bor har en herdet overflate som beskytter mot rust. Under bruk vil det beskyttende lag etter hvert slites bort og det blir fri adgang til metallet under. Der vil positive metallioner reagere med vann og danne rust. Bruker du en metallbørste på borene vil det samme skje – beskyttelseslaget vil slites bort og gir vannet lett adgang til reaksjonsvillige metallioner. Bruk heller ultralydbad til rengjøring av bor, det er skånsomt og effektivt.

Boroppsatser skåner borene
Bilde: Kjekke oppsatser og kassettsystemer for roterende instrumenter.

  • Bor, rotkanalfiler og instrumenter kan sorteres i ferdige oppsatser eller kassetter, som kan brukes til behandling, i rengjørings- og steriliseringsprosessen og under oppbevaring, før de igjen brukes i behandling. Det gir deg full oversikt over hva du har tilgjengelig og du sparer tid.

Bor bør plasseres i åpne oppsatser eller kurver slik at de blir helt rene i desinfektor eller ultralydbad. Samtidig er det viktig at det ikke løsner under prosessen. Den beste løsningen er oppsatser som låser borene fast.

LM Servo Max systemet har små oppsatser i plast til ulikt bruk og alle kan låses fast til Servo kassettene i hele prosessen. Du setter selv sammen kassetter til dine ulike behov. Orbis har en fin oppsats til 27 bor og Komet leverer fine oppsatser i stål for 6, 12 eller 24 bor. Løse silikonplugger i flere farger kan brukes til identifikasjon. All den tiden du har brukt til å sortere bor kan du nå bruke til andre oppgaver.

Vi kan ikke glemme hastighet på bor eller diamant

På pakken med bor står det angitt to hastigheter:

  • max hastighet, som er den maksimale hastigheten boret kan arbeide uten å knekke eller på annen måte ta skade.
  • Optimal hastighet er den hastigheten der boret arbeider best.

Opplever du at boret i turbinen ikke tar skikkelig og aviker fra ønsket mønster kan det være en idé å skifte til et rødt/orange vikelstykke. Det girer opp 4,5 – 5 ganger mikromotorens hastighet og arbeider med større kraft (torque). Det betyr at f.eks. fresere får mulighet til å skjære, som de er designet for, istedet for å å enten gå i stå ved for lav hastighet eller snurre rundt i overflaten ved for høy hastighet.

Vinkelstykker utvikler også færre aerosoler sammenliknet med turbiner, noe som også reduserer smitterisiko.

Kjekt å vite om vedlikehold av bor helt tilslutt

Komet produserer mange typer bor til å spalte eller fjerne ulike materialer. Et bor som skal trenge gjennom Zirkonia-kroner er annerledes designet enn et bor som skal fjerne kompositt eller amalgam. Velger du rett bor vil du arbeide mer effektivt, enklere og bedre til glede for både deg og pasienten.

Skrevet av Aina Eliassen, tannpleier og markedskoordinator våren 2022

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

Hva betyr alle fargene og numrene på bor?

Bor og diamanter klassifiseres ut ifra en rekke tall, farger, grovhet, fasong. Kjenner du til hva tallene og fargene betyr er det enklere å velge riktig roterende instrument på tannklinikken. Se hvordan.
Les mer

Slik setter du opp rekkefølgen i sterilen for gode hygienerutiner og arbeidsflyt.

På tannklinikken er det viktig å etablere gode rutiner og prosedyrer for hygiene. Utformingen av sterilen er sentral. Vi viser deg hvordan
Les mer

Tips til god hygiene og vedlikehold på tannklinikk

Er du fersk tannhelseskretær, eller klinikkassistent? Her har vi samlet tips som er verdt å få med seg for optimal hygiene og godt vedlikehold på tannklinikken.
Les mer