Gå til hovedinnhold

Ja til lystgass på tannklinikken

Hvilke muligheter gir lystgass på klinikken? Hvilke fordeler kan du og pasientene få glede av ved å tilby lystgass som del av behandlingen. Vi tok en prat med spesialisttannlege Arne Jacobsen på Det odontologiske fakultet i Oslo som har lang erfaring i bruken av denne typen utstyr og brenner for temaet.

Arne Jacobsen, fornøyd bruker av lystgass

Hvorfor benytter dere lystgass i tannbehandlingen Arne?

"Det er 3 hovedgrunner for lystgass" forklarer Arne.

1: reduksjon av engstelse
2: tidsaspektet
3: det er raskt ute av kroppen.

Lystgass er et hjelpemiddel for pasienter som synes tannbehandling er skummelt, hovedvekten er engstelige av ulike grunner. Det er også et veldig godt hjelpemiddel for pasienter med mye spasmer / tourettes eller motoriske tics. Så har vi ADHD-pasienter som syns det er vanskelig å sitte stille lenge nok til en vanlig tannbehandling, de roer seg veldig med lystgass. Og så bruker vi lystgass en del ved lengre behandlinger. Pasienten mister tidsaspektet og kan derfor få en positiv opplevelse selv om behandling har tatt lang tid." De sitter rett og slett lenge i stolen» sier Arne engasjert.

Effekten av lystgass er for mange en «følelse av eufori eller lykkefølelse» sier Arne og henviser til at lystgass blant annet i Danmark blir omtalt som «lattergass».


"Det er sjelden jeg ser behandlingen resulterer i latterkrampe men du blir avslappet, tung i kroppen samtidig som du blir lett til sinns. Bekymringer blir mindre, og du er litt likeglad selv om du i utgangspunktet er bekymret eller redd.

Effekten av lystgassen er der og da. Du kan regulere effekten opp eller ned hele tiden. Når du avslutter behandlingen er lystgassen ute av kroppen i løpet av 1-2 minutter. Dette gjør at man ikke får ettervirkninger slik det ofte er ved andre typer behandling."

- Hvilke andre fordeler ser du med lystgass Arne?

"Pasienten er ved bevissthet hele tiden, dette skiller seg vesentlig fra narkose. Det gjør også at man kan kommuniserer med pasienten underveis og kan gi instruksjoner. Da føler pasienten at de beholder kontrollen."

Silhouette lystgassmaske

Hvilken rolle spiller maskene under lystgassbehandling?

Forutsetningen for lystgassbehandling er at pasienten må kunne puste med nesen.
Det finnes to typer masker til lystgass. Tradisjonelle masker som knytes fast og gjenbrukes, eller de nye Silhouette en- gangsmaskene.

Arne forklarer forskjellen.
"Silhouette-maskene er fine fordi de ikke presser ned på overleppen. Det er lett å jobbe i overkjeven eller front uten at noe er i veien. Det blir mindre lekkasje og mindre forbruk av gass. Det gir økonomisk besparelse og økt pasientkomfort. Smittevernet er også bedre ivaretatt fordi masken er engangs. Dessuten kan pasienten reise seg opp og spytte eller skylle. Pasienter med ryggproblemer kan stå ved siden av stolen og strekke og bøye seg, eller sitte oppreist og pusle med noe i påvente av at behandling kan starte.

Ulempen med Silhouette-maskene er at pasienter som trekker ekstra luft kan oppleve at gassen tynnes ut med luft og dermed gir dårligere effekt."

"Det gamle systemet fungerer bedre på pasienter som er vant med det. Ulempen er at det må vaskes og autoklaveres mellom hver gang. Det gir økt smitterisiko og man må ha mange masker og sirkulere på."

"Det mest paradoksale er at de gamle maskene må bindes på nakkestøtten slik at pasienten er bundet fast i stolen. Pasientene som får lystgass er de som er mest sensitive for å bli knyttet fast, dermed er ikke løsningen optimal. Du sitter knytt fast ganske stramt, og får “fint rødt merke” i ansiktet. I tillegg er det vanskelig å komme til i overkjeven for behandler, det er rett og slett litt knotete å jobbe med."

"Begge varianter benyttes på fakultetet, men vi er mest glade i det nye Silhouette systemet. Også fordi vi da bare trenger halvparten av gassen. Med engangsmaskene er forbruket omtrent 4 liter pr. minutt, ved vanlig behandling er den omtrent 8 liter pr minutt. Det gir mindre lekkasjer og dermed bedre luft og arbeidsmiljø. Du kan bli litt tung i hode av å jobbe i lystgass over lengre tid."

- Apropos arbeidsmiljø Arne, hvilke forholdsregler må man ta ved bruk av lystgass?

"Lystgassen fremstilles kjemisk, er egentlig en drivhusgass og sånn sett forurensende, men volumet er så forsvinnende lite at det ikke har noen reell innvirkning på miljøet.

I behandlingsrommet derimot kan det oppstå forurensning med lystgass og det er derfor viktig med god utlufting. Du kan bli ganske tung i hode. Velfungerende avsug kombinert med en pasient som puster riktig gir minimalt med utslipp i behandlingsrommet. Kjører du bil må du av sikkerhetsgrunner vente en time på klinikken etter behandling før du kjører hjem. Man fraråder også gravide å ta lystgass under behandling eller å jobbe med det som behandler."

Arne Jacobsen sjekker lystgassutstyret

- Hvordan er utbredelsen av lystgass i Norge og hvilke muligheter ser du?

«Mange har autorisasjon til å bruke lystgass i Norge, teorien er en del av utdannelsen. Det arrangeres også kurs – en teoretisk og en praktisk del med hospitering på sykehus. Teoridelen er en del av grunnutdannelsen. Flere studenter tar så den praktiske delen og hospiteringen i tilknytning til studiet slik at de har alt når de er ferdig uteksaminert.

De fleste nye offentlige klinikker legger infrastrukturen klar med avtrekk for lystgass, men ikke alle har selve utstyret. Den aktive bruken kunne vært høyere, her ser vi ett stort potensial. Mange nyere klinikker har utstyret, også private, men de noe mindre da utstyret koster litt.

På fakultetet blir vi ofte spurt om å anbefale klinikker for redde pasienter. Da anbefaler vi gjerne de som tilbyr lystgass fordi vi tenker at de har tatt ett bevisst valg om å ivareta engstelige pasienter.»

- Hva vil du si til de som vurderer lystgass på klinikken? Og hva bør man tenke på ved valg av utstyr?

"Jeg vil avslutte med å si at flest mulig bør vurdere å ta dette fantastiske verktøyet i bruk. De nye apparatene er veldig tidløse i design og tar seg godt ut. Tidligere modeller ser veldig gammeldagse ut. De nye er kjempegode apparater og kvaliteten er tipp topp. Utstyret går ikke istykker, vedlikeholdskostnadene er veldig lave og kvaliteten er ekstremt høy.

Vi hadde vårt utstyr i over 40 år før det ble byttet ut nå.
Det er brukt og herjet med siden vi har studenter og uerfarne brukere som har knottet på det. Det er kvalitet!" "Leverandørene har vært på markedet i alle år. Vi går for funksjonalitet som aldri svikter. Det er viktigere enn stilig design. Du må kjøpe utstyret av en forhandler med kompetanse til å montere utstyret, det nytter ikke å kjøpe på nett og tro at man kan installere det selv."

Det finnes veggmonterte løsninger og mobile kabinetter der gassflaskene er skjult i kabinettet som kan trilles rundt. Alternativt kan flaskene oppbevares i ett skap på behand- lingsrommet.

"På UIO er gassen på sentralt lager i kjelleren med rørsystem som forsyner behandlingsrommene med gass. Lystgassen leveres i flasker som man abonnerer på hos leverandør" avslutter Arne før han haster videre til neste pasient. Om det blir lystgassbehandling? "nei, ikke på denne faktisk", ler Arne på vei ut døren fra kontoret.

Skrevet av Heiko Heilmann, leder for utstyrsavdelingen