Gå til hovedinnhold

Bærekraft hos Plandent Danmark

Vårt danske søsterselskap Plandent har blitt B Corp-sertifisert - en solid forpliktelse til høye standarder for sosialt, miljømessig og samfunnsmessig ansvar.

Bærekraft for kloden

B Corp: En Felles Forpliktelse til Bærekraft

Det er med stolthet og inspirasjon vi deler den betydningsfulle utviklingen fra vårt danske søsterselskap som nylig har blitt B Corp-sertifisert. Denne milepælen symboliserer en solid forpliktelse til høye standarder for sosialt, miljømessig og samfunnsmessig ansvar. Dette inkluderer fokus på ansattes trivsel, åpenhet og mangfold i ledelsen, støtte til lokalsamfunnet, kundetilfredshet og reduksjon av miljøavtrykket. Med B Corp sertifiseringen forplikter de seg ikke bare til ord, men også til dokumentert handling.

B Corp sertifisering for Plandent Danmark ved Dennis Hindsberg

Adm. direktør, Dennes Hindberg skriver i pressemeldingen

«Vi opplever i økende grad at tannklinikkene etterspør sertifiseringer og livssyklusvurderinger av produkter. De vil ha dokumentasjon på at det partnerne deres lover faktisk stemmer overens med virkeligheten når det gjelder miljø- og samfunnsansvar. I Plandent legger vi stor vekt på å kunne dokumentere dette»

En Del av Global B Corp Fellesskapet

Bare 100 selskaper er B Corp-sertifisert i Norden, og globalt er det mer enn 7 500 selskaper som deler samme mål om å bidra positivt til samfunnet.

B Corp-sertifiseringen har plassert Plandent Danmark blant en global elite som inkluderer selskaper som Patagonia, Danone, og danske selskaper som Meyers og Ganni. Disse selskapene deler et kollektivt mål om å ikke bare være de beste i verden, men også de beste for verden.

Målrettet og langsiktig arbeid

Plandent Danmark går flere år tilbake i arbeidet når det gjelder bærekraft. Arbeidet er omfattende og komplisert. Allerede 2018 ble det etablert en dedikert bærekraftsavdeling da Plandent, Aalborg Universitet og Tannlegeforeningen etablerte et samarbeid med mål om å skape en mer bærekraftig tannlegeindustri.

Flere ambisiøse bærekraftprosjekter er blitt lansert i dette samarbeidet, inkludert B Corp-sertifiseringen. Blant disse prosjektene finner vi PlanPerioMed, et forskningsprosjekt ledet av Plandent og Københavns Universitet som utforsker sammenhengen mellom periodontitt og ulike medisinske sykdommer.

Danskene har også implementert tiltak for å redusere miljøpåvirkningen av produktene de leverer til tannklinikkene, inkludert et innovativt sirkulært emballasjesystem i samarbeid med PostNord som erstatter pappesker med gjenbruksposer. Klinikkene returnerer posene til Plandent, hvor de gjenbrukes opptil 80 ganger, noe som reduserer pappavfall, sparer plass og reduserer miljøbelastningen.

«Vi er ikke perfekte som selskap, men vi jobber hele tiden med å finne nye prosjekter som bidrar positivt til samfunnet, og utnytte kunnskapen og erfaringen som vi allerede har bygget opp i vårt bærekraftsarbeid. For oss er B Corp-sertifiseringen et tegn på at vi klarer å gjøre en forskjell, og det kan vi bare være stolte av, sier Dennis Hindsberg.FNs bærekraftsmål

Sammen kan vi gjøre enda mer

B Corp sertifiseringen som danskene har oppnådd er definitivt en kilde til inspirasjon for resten av Plandent-gruppen. Vi i Plandent Norge uttrykker vår stolthet over Plandent Danmark og ønsker å følge i deres fotspor når det gjelder bærekraft og samfunnsansvar.

Bærekraft handler ikke bare om hva vi gjør som individuelle selskaper, men også om hva vi kan oppnå som en samlet familie på tvers av landegrensene, i næringskjeden og på tvers av profesjoner.

Plandent Danmark står ikke alene i sitt engasjement for bærekraft. Sammen med danskene, våre nordiske søsterselskaper og Planmeca er det opprettet et tverrfaglig samarbeid for å styrke vår bærekraftsagenda i konsernet. Dette samarbeidet gir oss muligheten til å dele ressurser og ideer på tvers av landegrenser og maksimere våre bærekraftsinitiativer som kan være avgjørende for å skape en mer bærekraftig fremtid.

Vi er takknemlige for muligheten til å ta disse skrittene sammen, og vi ser frem til en fremtid hvor Plandentgruppen sammen med resten av dentalbransjen kan være en pådriver for bærekraft.

Om B Corp sertifisering

Å være et B Corp-sertifisert selskap betyr å anstrenge seg for å skape en balanse mellom menneske, fortjeneste og planeten vår. En virksomhet som ikke bare måler suksess i form av økonomisk gevinst og vekst, men også ved å ta hensyn til deres sosiale innvirkning så vel som virkningen på miljøet. B Corp er en av de mest respekterte sertifiseringer når det gjelder. Gjennom årene har B Corp-sertifiseringen blitt det et av de ledende kvalitetsstemplene for merkevarer, og oppfordrer selskaper til å være fullstendig transparente om innvirkningen på verden av deres forretningsdrift.

Les Plandent Danmarks pressemelding

Skrevet av Cecilie Sæther, digital markedsfører, november 2023