Gå til hovedinnhold

Hvordan unngå aerosoler på tannklinikken?

I klinikken er både personalet og pasientene utsatt for luftbåren smitte og dermed også økt risiko for infeksjoner. Hvordan kan du ved målrettet bruk av utstyr hindre spredning av aerosoler?

Hvordan redusere aerosoler?

Hvordan oppstår aerosoler og hvordan beskytte seg mot dem.

I hver behandling som utføres på tannklinikken utløses det aerosoler og spraytåke fra pasientens munn. Aerosoler er en blanding av vann, mikroorganismer og partikler. Hvilke tiltak reduserer aerosoler enkelt?

Faren ved aerosoler

Mikroorganismer fra pasientene sprer seg via aerosoler og spraytåker, disse genereres under bruk av ulike vannkjølte instrumenter som f.eks skalere, turbiner, hånd- og vinkelstykker. Aerosoler henger i luften i opptil 30 minutter etter at de er produsert og kan dekke en radius på flere meter, inkl. dørhåndtak, armlener, lysbrytere og andre overflater.

I løpet av en 15-minutters behandling uten beskyttende tiltak inhaleres 0,014 til 0,12 μl spytt via aerosoler i luften. Dette tilsvarer 2 til 20 koronavirus per behandling som henger i luften opptil 30min!

Med dette i mente ønsker vi å gi en enkel 7-stegsguide til å hindre spredning av aerosoler

De syv stegene er en del av kjernekompetansen hos tannhelsepersonell.

7 steg for å beskytte seg mot og hindre spedning av aerosoler

 1. Bruk personlig smittevernsutstyr (Smittevernsfrakk, hansker, munnbind Type II/IIR, åndedrettsvern Type FFP2/FFP3)
 2. Vær bevisst på sugteknikk og kontroller sugesystemets ytelse (Kun en sugemotor med sugevolum på ca. 300l/min klarer å redusere aerosoler, Kilder: Barnes et al., 1998, Harrel et al., 1998, Reitemeier et al., 2010)
 3. Bruk stort vakumsug med sekundært luftinntak - dette hindrer blokkering i sugestrømmen som kan medføre overføring av virus til neste pasient.
 4. Unngå «refluks» - Tilstopping av suget kan forstyrre sugestrømmen og forårsake et tilbakeløp av mikrobiell forurenset væske. (Mielke et al, 2005)
 5. Steriliser sugehåndstykker etter hver pasient - Høy mikrobiell forurensning av sugehåndstykker er fremhevet som potensiell infeksjonsrisiko. (Coleman et al, 2010)
 6. Desinfiser alle overflater - Desinfiser alle forurensede overflater og bruk desinfeksjonsmiddel hver gang du behandler en pasient.
 7. Installer et avtrekksfilter / utfør regelmessige filterbytter - Avtrekksluften fra sugeenheten kan være mikrobielt forurenset. Derfor anbefaler Dürr Dental å dirigere avtrekksluften fra sugsystemet og ut av bygningen via et bakteriefilter i tråd med ISO 10637. Dessverre er bare et lite antall av dagens sugesystemer som er utstyrt med bakteriefilter.
  Beskytt deg selv og andre ved ikke å lede luft fra sugesystemets fraluft, som ikke har blitt filtrert, utenfor bygningen (inn i offentlige områder).

Klinisk case - reduksjon av aerosoler

Den nåværende trusselen av coronavirus SARS-CoV-2 gir en ekstra grunn til å vurdere risikoen ved aerosoler og definere effektive mottiltak mer nøyaktig.

Allerede i 1971 ble det vist at reduksjon av aerosoler kan oppnås ved bruk av intraoralt sug med høy gjennomstrømningshastighet (300l/min) og lavt vakum. I Europa er denne praksisen den aksepterte gullstandarden. Davis et al. (Br. Dent. J, 130, 483)

For å minimere risiko ved aerosoler bør du måle den nøyaktige ytelsen til intraorale sugsystemer.

Dürr Dental har undersøkt effektiviteten av intraorale sugeløsninger knyttet til en reduksjon i antall partikler som forlater munnen.

LES CASE

stripegrey.jpg

Nyttig utstyr for å redusere aerosoler

Dürr Dental sugemotorer

Sugesystemet ditt må oppfylle ekstremt høye krav til tross for kontinuerlig eksponering for avløpsvann, blod, spytt, dentin og forskjellige fyllmaterialer (f.eks. plast, keramikk og edle metaller). Sugemotoren må til enhver tid produsere full sugekraft.

Uten aspirasjon ville en aerosolsky spre seg over hele behandlingsrommet som et resultat av all vannsprayen instrumentene avgir. Det er en høy risiko for at aerosolen inneholder bakterier og virus, og den potensielle smittespredningen reduseres effektivt gjennom en sugeteknologi som gir rundt 300 L / min. målt på sugekanylen. Denne kraften må genereres av sugemotoren, vær derfor klar over at ikke alle sugemotorer er i stand til å håndtere dette på en sikker måte!

stripegrey.jpg

Dürr virus og bakteriefilter 99,99995 % effekt

Bakterier, sopp og virus er ikke bare usynlige for menneskets øye - mange mikroorganismer er også for små til å bli håndtert av dentale trykkluftfiltersystemer.

Dürr Dentals virus- og bakteriefilter beskytter deg mot forurensing i luften. En oppbevaringsgrad på hele 99,994% * (tilsvarer filterklasse ULPA U16 i henhold til EN 1822-1: 2019-10 og ISO 65U i henhold til ISO 29463-3: 2018) ble bekreftet med testviruset PhiX174.

Virusbakteriefilteret kan ettermonteres alle Dürr Dental kompressorer med membran tørkeenhet. Filtersettet er inkludert som standard på alle Dürr Dental Silver Airline kompressorer siden mai 2020.

Bytt til et Dürr Dental virusbakteriefilter og dra nytte av hygienisk trykkluft.

* Testresultater fra 29.06.2020 registrert av SGS Institut Fresenius GmbH.

stripegrey.jpg

Dürr aerosolreduserende vakumsug med adapter

Vakumsuget fra Dürr Dental reduserer aerosoler direkte der den oppstår: i pasientens munn.

Vakumsuget har en rekke unike egenskaper: Det store, roterbare hodet muliggjør et eksepsjonelt høyt opptak av spraytåke – opptil 100%!* Suget er også meget ergonomisk – selv uten assistanse!

 • Roterbart hode - spesielt effektiv – opptil 2x mer aerosolopptak
 • Ekstra luftinntak- luftinntak som hindrer refluks
 • Sikker beskyttelse mot infeksjon - reduserer bakteriekontaminert aerosol direkte fra pasientens munn – opptil 100 % er mulig!
 • Ergonomisk design - grepsvennlig overflate, full kontroll
 • Autoklaverbar plast - lang levetid, motstandsdyktig og kan autoklaveres til 134 grader

* ifølge interne undersøkelser med et sugevolum på 300 l/min

stripegrey.jpg

Durr-adapter.jpg

Perfekt om du jobber alene

Aerosolkanylen/suget og en fleksibel spyttpumpe festes til sugeslangen ved hjelp av et Y-adapter. Spyttpumpen plasseres i munnhulen. Y-adapteren er tilgjengelig i to versjoner:

Ø11mm (varenummer M123338)
Ø16mm (varenummer M123339).

Y-adapteren er utviklet spesielt for brukere som arbeider uten assistanse og som trengte en sugeløsning som ikke krever å bli hodt. Se videoen for å se hvor enkelt det gjøres.

stripegrey.jpg

Reduserer energiforbruket med 50%

For syv år siden lanserte DÜRR DENTAL radialteknologi for dentale aerosolsugesystemer på markedet. Teknologien gir klare fordeler. I tillegg til å være svært pålitelig, reduseres energiforbruket med opptil 50 % i forhold til tidligere systemer!

Den utvidede modellserien til Tyscor-familien er perfekt for uavhengig om du er en liten eller stor klinikk og kan skaleres trinnvis opp etter ønske.

stripegrey.jpg

Om Dürr Dental

Dürr Dental ble grunnlagt i 1941. I 1964 utviklet Dürr Dental verdens første sugesystem som gjorde det mulig å bruke suget når pasienten ligger bakoverlent i tannlegestolen. Ett år senere utviklet Dürr Dental Orotol® - det første desinfeksjonsmiddelet for sugesystemer.

I tillegg til disse oppfinnelsene, har Dürr satt mange standarder for moderne behandling som kan tilskrives selskapets utvikling fra 1941. Dürr Dental Group har rundt 1300 ansatte over hele verden og er representert i 146 land. I 2021 feiret Dürr Dental 80 års jubileum som selskap
Mer fra Dürr Dental - se www.duerrdental.com

Artikkelen er skrevet i samarbeid med Dürr Dental
Kilder: Denne artikkelen er basert på ulike studier og faglige artikler. Kilder oppgis ved å ta kontakt med en av oss i Plandent eller ved kontakte Dürr Dental