Gå til hovedinnhold

Nyttig hands-on kurs

Kliniske utfordringer ved tannslitasje

KURSPOENG 3 timer NTF

Vi ser oftere og oftere pasienter med varierende grad av tannslitasje. Det kan være utfordrende å vite når og hvordan vi helst kan hjelpe pasientene våre med god behandling –det finnes mange materialer og metoder. Hva sier litteraturen om dette og hvordan skal tannlegen jobbe for å systematisk kartlegge, planlegge og utføre behandlingen?

Kurset er gjennomført!

Foreleser

Tannlege Arne Lund, utdannet ved UiB. Har privatpraksis i Bergen og har i flere år værtinstruktørtannlege ved UiB. I de senere årene har hanarbeidet sammen med Tom Paulseth og Torgils Lægreid med særlig vekt på posteriore kompositter. Utstrakt kursvirksomhet og aktiv i Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry.


Protetiker Christine Jonsgar, utdannet tannlege ved Katholieke Universiteit Nijmegen, Nederland og University of Glasgow. Spesialistutdanning i Oral Protetikk ved UiB. Praksis fra privat allmennpraksis og offentlig tannhelsetjeneste, samt instruktørtannlege ved UiB.

Informasjon

Behandling av lokalisert, anteriortannslitasje - kliniske utfordringer

Tannslitasje: forekomst og årsaker, når skal man behandle og hvordan.


Vi ser oftere og oftere pasienter med tannslitasje – dette kan variere sterkt i utstrekning og alvorlighetsgrad.

Det kan være utfordrende å vite når og hvordan vi helst kan hjelpe pasientene våre med god behandling
– det finnes mange materialer og metoder. Hva sier litteraturen om dette og hvordan skal tannlegen jobbe for å systematisk kartlegge, planlegge og utføre behandlingen? Det blir en gjennomgang av
behandlingsteknikker med kompositt og live demo med oppbygging av lokalisert anterior tannslitasje.
Hands-on øvelse med en av teknikkene –fremstilling av silikonindeks og komposittoppbygging av front.
Både ett-lags og flerlags teknikk blir gjennomgått.

Prisen inkluderer alle nødvendige materialer, LM-instrumenter til odel og eie samt middag og kaffe. Kurset arrangeres i samarbeid med 3M

Påmelding til kurs: Tannslitasje Bergen

Betingelser for av- og påmelding

Påmelding

Påmeldingen er bindende. Bekreftelse på påmelding blir sendt deg automatisk ved bruk av våre påmeldingsskjemaer.

Avmelding

Avmelding etter påmeldingsfristen belastes med 100 % av kursavgiften, men plassen kan overdras til annen ved samme klinikk.

Ved gratis kurs/temakveld vil påmeldte som ikke møter og ikke har avbestilt ilagt et gebyr på kr 300,-

Avlysning

Plandent AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte eller dersom det skulle inntreffe en ekstraordinær hindring som ligger utenfor vår kontroll.

Innen påmeldingsfristen tar vi forbehold om gjennomføring ved manglende deltakere.