Gå til hovedinnhold

Dental unit og drift ved vannbåren smitte

Potensielt sykdomsfremkallende organismer kan komme inn i uniten dersom vann fra lednings- nettet er forurenset, eller de kan vokse som biofilm i unitens ledningsnett om vannet er stille- stående i unit over tid. Det er derfor viktig å ha gode rutiner som sikrer god hygienisk kvalitet på vannet som går igjennom uniten.

Rent vann i uniten er viktig

Oppvekst av bakterier og biofilm i uniten

Dersom forurenset vann ikke behandles eller filtreres bort vil det dannes biofilm som legger seg som et belegg i unitens vannledninger. Som en indikator for den mikrobielle aktiviteten i biofilmen måler man kimtall i vannet som går igjennom uniten. Hovedvekten av mikrobene er ikke sykdomsfrem-kallende, men potensielt sykdomsfremkallende bakterier som Legionella og Pseudomas er påvist i norske dentaluniter. Det er derfor av betydning å forhindre oppvekst av biofilm og holde kimtallsnivået lavt.

Drikkevannsforskriften angir en tiltaksgrense for kimtall i vannverkets ledningsnett på 100 cfu/ml ved 22 grader. Kimtallsanalyser bør utføres regelmessig, f.eks. kvartalsvise prøver. For å spesifikt måle om det finnes Legionella i vannet må det sendes inn vannprøver til en bakteriologisk analyse. Her anbefales det å ta en enkeltvis prøve av alle uniter første gang. Om analysen ikke viser tegn til Legionella anbefales det å sende inn en samlet vannprøve med vann blandet fra alle uniter hver 6. måned. Disse prøvene bør analyseres av et akkreditert laboratorium. Oversikt over akkrediterte laboratorier finnes på Norsk Akkreditering sine nettsider.

Tiltak for å hindre oppvekst av biofilm

Oppvekst av biofilm forbygges ved en kombinasjon av riktig vannfiltrering, daglig gjennomspyling av det stillestående vannet og ukentlig kjemisk rens av vannledningene internt i unit. Effekten bør dokumenteres regelmessig i form av kimtallsanalyser. Slik får man oversikt over om rutiner rundt desinfeksjon er holdbare og om man eventuelt må gjøre tiltak for å forbedre rutinene.

ulike vannfiltre bidrar til økt kvalitet og pasientsikkerhet.

Vannfiltrering

Den enkleste måten å filtrere vann på er å bruke riktig vann-filter på klinikken. Her anbefaler vi systemet Eco Dental Rack som produseres av Eco water solution. Dette er en komplett vannfilterpakke som består av et 5 micron forfilter og et 1 micron forfilter, samt hovedfiltere med en vannfilterteknologi som sikrer trygt og rent vann på klinikken. Alle komponenter er produsert av anerkjente internasjonale produsenter, og renseegenskapene er således svært godt dokumentert. Filtrene bidrar til økt kvalitet og pasientsikkerhet, også ved parasitt-/bakterieutbrudd.

Systemet fjerner:

  • partikler, humus og andre sedimenter
  • lukt, sjenerende farge og dårlig smak
  • 99,99 % patogene bakterier (E-Coli, salmonella, legionella, cholera, shigella, typhoid)
  • 99,999 % parasitter (cryptosporidium, giardia)
  • 97 % klor
  • 99,7 % turbiditet

Hvis klinikken har serviceavtale med Plandent, vil tekniker bytte vannfilter ved årlig service kostnadsfritt. (Vannfilter er det eneste kunden belastes for.) Det kan også lages en egen avtale hvis klinikken ønsker rens av vannfilter (hver 3. måned eller ved behov).

utspyling av stillestående vann i unit

Utspyling av det stillestående vannet i unit

Stillestående vann gir gode vilkår for oppvekst av biofilm, det er derfor viktig å spyle igjennom alle instrumentslanger og vannuttak som fører til pasientens munn. Denne prosessen bør utføres om morgenen før første pasient og mellom hver pasient. Alle uniter fra Planmeca har et automatisert program for dette. Programmet bruker 1 til 2 minutter avhengig om man velger lang eller kort utspyling. Det anbefales også å utføre denne prosessen selv om klinikken feriestenges.

Kjemisk rens av vannledninger i unit

Selv ved god vannfiltrering og jevnlig utspyling er det vanskelig å holde en unit 100 % fri for biofilm. Det er derfor anbefalt å rense uniten 1 gang ukentlig med et kjemisk middel som motvirker og fjerner biofilm. Alle Planmecas uniter er satt opp med et system som kan brukes sammen med et kjemisk middel for fjerning av biofilm. Det vanligste middelet som brukes med Planmeca uniten heter Planosil og kan også tilføres unit som en automatisert prosess. For oversikt over hvordan denne prosessen utføres, scan QR-koden for å se Planmeca sin egen vedlikehold og desinfeksjonsplan.

Med ClearWater har du full kontroll på vannet i uniten.

Ekstraordinære forhold

Selv om gode rutiner sikrer smittefritt vann i den daglige driften, er det fortsatt viktig å være oppmerksom ved kokevarsel. Skulle det oppstå ekstraordinære forhold i drikkevannet der vannverket varsler at vannet kan være forurenset med virus holder det ikke med tiltakene beskrevet over. Ved et slikt varsel må vann fra ledningsnettet stenges inn til unit og en egen desinfisert vannkilde brukes istedenfor.

Her har Planmeca en egen løsning til sine uniter som heter Clean Water system. Systemet består av en litersflaske som kan fylles med rent vann og brukes sammen med unit for å tilføre instrumentene kvalitetssikret vann. Ved vannverk-varsling om mikrober i drikkevannet er det viktig å utføre en komplett vannanalyse av vannet i uniten før en tar systemet i bruk.

Vil du vite mer? Spør oss – vi svarer deg på spørsmål rundt rent vann til unit. Send en e-post til utstyrsavdelingen@plandent.no eller ta kontakt på telefon 22 07 27 33

Kilder:

  1. FHI veileder: Fordelingsnett til dusjer og andre aerosoldannende tappepunkter.
  2. FHI veileder: Tannklinikker og forebygging av vannbåren smitte.
  3. Planmeca: Vedlikehold og infeksjonskontroll.

Skrevet av Andreas Sivertsen, produktsjef utstyr sommeren 2022

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

Hvordan unngå aerosoler på tannklinikken?

I klinikken er både personalet og pasientene utsatt for luftbåren smitte og dermed også økt risiko for infeksjoner. Hvordan kan du ved målrettet bruk av utstyr hindre spredning av aerosoler?
Les mer

Hvor viktig er serviceavtalen og hva kan du gjøre selv

Daglig, ukentlig og månedlig vedlikehold er alfa og omega for medisinsk utstyr. Hva kan du gjøre selv og hva trenger du serviceavtalen til?
Les mer

Pasientens krav til sunt og friskt vann

Vann er et lett løsemiddel og absorberer egenskapene til alt det berører når det beveger seg gjennom byens ledninger og bygningsrør. Disse forurensingene kan skade utstyret på klinikken og skape helseproblemer for pasienten.
Les mer