Gå til hovedinnhold

Hva sier lovverket om røntgen i tannlegepraksisen?

Hvordan skal vi være sikre på at vi etterlever forutsetningene som lovverket stiller for bruk av røntgen og andre strålekilder?

Strålevernskurs-1600x800.jpg

Hva sier lovverket om røntgen i tannlegepraksisen?

Som diagnostisk hjelpemiddel er røntgenundersøkelser et essensielt verktøy i tannlegepraksisen. Hvordan skal vi være sikre på at vi etterlever forutsetningene som lovverket stiller for bruk av røntgen og andre strålekilder?

Veilederen gir svar

All bruk av stråling, uavhengig av fagområde, skal være hjemlet i «Forskrift om strålevern og bruk av stråling», som vi i dagligtale omtaler som strålevernsforskriften. Loven innledes med § 1 som sier «Formålet med forskriften er å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.»

Med bakgrunn i stålevernsforskriften har DSA, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet utarbeidet veileder 14 «Veileder om strålebruk innen odontologi». Dette dokumentet handler spesifikt om hvordan tannlegepraksisen skal forholde seg til stråvernsforskriften. Vi anbefaler alle å lese gjennom dette dokumentet. Det er lettlest og gir gode svar på mange av spørsmålene tannhelsepersonell erfaringsmessig lurer på. Dokumentet finner du hos www.dsa.no, skriv Veileder 14 i søkefeltet så får du treff i deres dokumentbibliotek.

Les også: Hvilket røntgen er best til hvilket behov?

Strålevern1600x800.jpg

Ansvar

Det er klinikkeier som er ansvarlig for at strålevernsforskriften overholdes. I forskriften er denne oppgaven tildelt klinikkens strålevernskoordinator. Strålevernskoordinator skal være ansatt i bedriften og har ansvar for bla å melde apparater til DSA, passe på at alle rom hvor det benyttes strålekilder oppfyller krav til skjerming, ha oversikt over representative stråledoser og ha ansvar for serviceavtaler og kvalitetskontroll for apparatur. Strålevernskoordinator skal også sørge for at det blir utført vedlikehold ved behov. Det er også slik at alle som betjener røntgenapparatur skal kunne dokumentere sin kompetanse vedrørende dette, igjen er det strålevernskoordinator som passer på at dette er i orden. I forbindelse med tilsyn er det strålevernskoordinator som skal være kontaktperson for «Strålevernet».

Årlige målinger og opplæring

For å passe på at røntgenapparatur fungerer korrekt skal det utføres årlig røntgenmålinger. Disse målingene registreres i måleskjema og skal oppbevares i klinikkens hms-system. Skjemaene skal kunne forevises på forespørsel. Målingene utføres av en servicetekniker.

Veilederen sier også at klinikkpersonalet skal ha årlig såkalt apparatspesifikk opplæring. Dette betyr at de som betjener røntgenapparater hvert år skal ha en gjennomgang av hvordan apparatene betjenes, med fokus på stråleoptimalisering. Denne tjenesten tilbys gjerne av røntgenleverandøren.

Plandent tilbyr i tillegg til disse tjenestene et kurs i strålevern og opptaksteknikk. Dette kurset har vist seg å være svært populært og deltagerne gir uttrykk for at kunnskapen de får del i er til stor nytte i deres hverdag.

Strålehygiene


Strålehygiene er et ofte omtalt tema som har fått økt oppmerksomhet etter at det daværende Statens Strålevern fra 1. januar 2018 gikk ut med et informasjonsskriv hvor de sa at rektangulær kollimering skal være anbefalt kollimering. Det vil si at alle intraorale røntgenapparater skal være utstyrt med rektangulær tubus. Alle Planmecas røntgenapparater kan utstyres med rektangulær tubus, også de som i dag har rund tubus. Dette tiltaket gir alene minimum 40 % redusert stråledose og er således det enkleste og mest effektive grepet man kan gjøre.

Samtidig skal man være klar over at det kan være utfordrende å treffe sensoren med rektangulær konus. Som i mange andre sammenhenger, øvelse gjør mester. Det anbefales at det så langt som mulig brukes røntgenholdere til bildeopptak. Holderne gir hjelp til å sikte inn strålen, og de lar deg holde samme avstand mellom røntgenrør og pasienten hver gang du tar bilder. En effekt av dette er at bildekvaliteten blir den samme fra opptak til opptak. God og reproduserbar bildekvalitet reduserer behovet for gjenopptak. Røntgen-holderen er derfor et glimrende verktøy i vår streben etter god strålehygiene. Veileder 14 nevner røntgenholdere som anbefalt hjelpemiddel ved røntgenopptak. Plandent leverer et stort utvalg røntgenholdere for både fosforplater og røntgensensorer

Artikkelen er skrevet Roger Rasmussen av i Plandent

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev. Få tilsendt siste nytt fra Plandent, gode tilbud, nyttige tips og andre dagsaktuelle tema innenfor dental helse.

Røntgen

Røntgenbilder er et av dine beste diagnostiske verktøy og det er viktig å velge riktig røntgen til din klinikk. Vi har gode alternativer for intraoralt røntgen, panoramarøntgen og CBCT, samt 3D røntgen.

Se vårt utvalg av røntgen

stripegrey.jpg

Se også..

Romexis bildebehandling

Planmeca Romexis er det mest omfattende bildebehandlings-programmet for 2D- og 3D-bilder og oppfyller alle bildbehandlings-behov som finnes på en klinikk uavhengig av utstyr

Bli kjent med Romexis

Intraoralt røntgen

Liten i størrelse og høy kvalitet på intraorale bilder
.

Se mer..

Panorama 2D-røntgen

Et bredt utvalg av de mest avanserte og allsidige 2D-panoramarøntgen på markedet.

Se mer...

3D-røntgen

Premium 3D-bildekvalitet med minimal stråling
.

Se mer..