Hjertet i praksisen

solide produkter gir driftssikker praksis

Omfanget av behandling som foretas i private tannlegepraksiser har økt betraktelig de siste årene.
Kravet til hygiene har økt tilsvarende, sammen med nye lover, reguleringer, retningslinjer for behandling av medisinske produkter.
Derfor er sterilen et viktig rom på klinikken.

Motorrommet er selve hjertet på klinikken.
For at din klinikk skal fungere hver dag må kompressorer og sugemotorer være i orden. 
 
Skriv ut