Herdelamper

Den "gode gamle" halogenlampen har i løpet av de siste årene blitt erstattet av de mindre og mer stillegående LED-lampene. Det er mange modeller og det kan være vanskelig å vite hvilke lampe en skal anskaffe seg.
Generelt må du være sikker på at LED lampen dekker lysspekteret som passer med materialene som klinikken bruker. Intensiteten må også være så kraftig at herdetiden for hvert lag ikke blir uoverkommelig lang. 

Plandent tilbyr herdelamper fra flere leverandører, ta kontakt med utstyrsavdelingen 22 07 27 33 
 

 
 
Skriv ut