Planmeca

Promax 2D / 3D

 

Planmeca Promax er antagelig det mest avanserte og fleksible storrøntgenapparat som tilbys i dag. Den unike SCARA 3 teknologien gir røntgenarmen fri rotasjon i tre akser.
Røntgenhodet går altså ikke i en fast mekanisk bane men styres via programvare. Denne løsningen gir et hav av mulige røntgenopptak som panorama-, kjeveledd-, tomografi-, ceph- og 3D-opptak. Som 3D-apparat kan også gipsmodeller scannes inn.
Apparatet er under kontinuerlig utvikling og det utarbeides stadig nye funksjoner. Funksjoner som med få unntak kan implementeres i ditt allerede eksisterende apparat. Alle Planmeca Promax system kan oppgraderes til 3D CBVT (Cone Beam Volumetrisk Tomography).

3D modellene finnes i dag i 5 utgaver med et utvalg volumstørrelser som gjør det enkelt å finne et apparat som er tilpasset dine kliniske behov.
Promax 3D kan også utrustes med ProFace. Da vil du foruten 3D-røntgen også kunne velge 3D-foto av pasienten i samme opptak.
Pasientposisjonering er meget enkelt å utføre ansikt til ansikt med pasienten. 3 laserlys hjelper deg å få en helt korrekt plassering.
I stedet for at man flytter på pasienten er det med Promax i stedet apparatet som stilles inn i forhold til pasienten. Kan det være bedre?
Foruten standardprogrammene finnes det for apparatet en rekke tilleggsprogrammer som dekker forskjellige radiografiske behov. 

 
 
Planmeca Promax 2D

Planmeca Promax 3D
 
  
  


 
 
Skriv ut