Planmeca ProX

Intraoralt røntgenapparat

Planmeca ProX er et intraoralt likestrømsapparat. 
Apparatet kan monteres på unit eller på vegg.
Stråledosen stilles inn ved å bestemme verdiene for tid, spenning og strøm. Alle verdiene stilles enkelt inn på apparatets tidsur.
Apparatets innstillinger kan forprogrammeres etter klinikkens ønske.

Planmeca ProX
  
 
Skriv ut