INFO endringer BREV fra nyttår!

Mottatt følgende informasjon fra Posten;

Sender orientering om at A-Prioritert og B-Økonomi slås sammen til post med 2 dagers leveringstid fra 1.januar 2018.
Digitalisering av samfunnet gjør at vi kommuniserer gjennom andre kanaler. Posten må tilpasse og utvikle sine tjenester i tråd med etterspørsel i markedet.

Sammenslåingen av dagens A- og B-post innebærer at adressert post i hovedsak sendes fram på 2 virkedager. Det betyr at:
• A-post - får noe lenger leveringstid, fra 1-2 til 2 dager
• B-post - får kortere leveringstid, fra 3 -5 til 2 dager

Endringene gjelder også retursendinger. De har i dag 2 dager og vil få 1 dag mer enn i dag, dvs 3 dager.

 
 
Skriv ut