Forretningsidé, visjon og verdier

Vår forretningsidé


Plandent er leverandøren av varer, utstyr og service som sikrer fremtidsrettede og moderne løsninger for tannpleien i Norge.

Vår visjon - Vi vet, vi vil, vi viser:


Vi vet
Plandent bygger på mer enn 100 års erfaring og de ansattes kompetanse danner grunnlaget for verdiskapningen i selskapet. Plandent skal drive systematisk trening for hele tiden å ha oppdatert kunnskap og oppnå best mulig samhandling internt og med våre omgivelser.

Vi vil
Vi skal hele tiden utvikle oss videre som selskap ved å tilby nye produkter og tjenester til markedet. Vi vil hele tiden sette nye mål og utvikle vår organisasjon og våre ansatte.

Vi viser
Vi skal ikke bare ville, men også levere konkrete resultater til kunder, ansatte, eiere og leverandører. For å skape resultater kreves både prioritering og disiplin.

Kjerneverdier i Plandent


Følgende verdier er fastsatt gjennom en bred prosess som har involvert de fleste ansatte. Verdiene skal prege hvordan vi omgås hverandre og verdiene skal prege vår omgang med kunder, leverandører og eiere.

Nyskapende - Ansvarsfull  - Engasjerende

 
 
Skriv ut