Planmeca Group

en samling sterke selskaper

        

Planmeca Group
– en gruppe selskaper innen helsesektoren bestående av seks divisjoner: Planmeca Oy, Planmed Oy, Plandent Oy, LM-Instruments Oy, Opus Systemer AS and Triangle Furniture Systems Inc. Gruppen har ca 2650 ansatte verden over og estimert omsetning for 2014 på 800 millioner Euro. Hovedkontoret er i Helsingfors, Finland.

Planmeca Oy, moderselskapet i Planmeca-gruppen, ble etablert i 1971. Planmecas primære fokus er utvikling og produksjon av høyteknologisk dentalutstyr som unit, panorama- og intraoralt røntgen samt at de er ledende innen digital 3D-røntgen (CBCT) og programvareløsninger. Planmeca er også pionerer i utvikling og salg av det komplette, digitale praksis-konseptet som muliggjør effektiv og ergonomisk administrasjon av praksisen. Planmeca Oy er verdens 3. største produsent av dentalutstyr og det største privateide selskapet på dentalmarkedet.

Planmed Oy, etablert I 1989, utvikler, produserer og markedsfører avanserte digitale løsninger for screening og diagnostisering av brystkreft. Planmeds omfattende produktsortiment dekker digitalt og analogt mamografiutstyr, mobilt mamografiutstyr samt programvare og nødvendig tilleggsutstyr for tidlig diagnostisering av brystkreft.

Plandent Oy, er et selskap av fullservice dentaldepoter, som tilbyr offentlig tannhelsetjeneste, private tannleger, tannpleiere og laboratorie utstyr, instrumenter og forbruksvarer, samt installasjon og teknisk service. Finske Plandent Oy i Helsingfors, som ble etablert i 1972, er del av den europeiske Planedent divisjonen – en kjede med moderne fullservice depoter for hele tannhelseteamet. Med hovedkontor i Helsingfors dekker Plandent alle land i Skandinavia, Tyskland, Belgia, Nederland, Storbritannia, Tsjekkia, Østerrike og de baltiske landene.

LM-Instruments Oy utvikler, produserer og markedsfører dentale håndinstrumenter med tilbehør. Selskapet er den raskest voksende instrumentprodusent i Europa og markedsleder i de nordiske landene. LM-Instruments ble innlemmet i Planmeca-gruppen i 1999.

Opus Systemer AS utvikler softwareløsninger til tannleger på det nordiske dentalmarkedet. Selskapet ble innlemmet i Planmeca-gruppen i 2000. Opus Systemers hovedprodukt er Opus Dental, det mest brukte journalsystemet i de nordiske land, som dekker praksisens arbeidsflyt og behandlingsprosedyrer. Opus Systemer har hovedkontor i Asker i Norge og kontorer i Lund og Stockholm i Sverige.

Triangle Furniture Systems Inc. er Planmecas datterselskap siden 2005 med base i Montreal, Canada. Selskapet designer dentale innredninger for behandlingsrom og sterilisering, basert på de strenge hygienekrav en praksis krever.

Her finner du en oversikt over alle selskapene i Planmeca gruppen:

Planmeca Group

• Planmeca Oy
• Planmed Oy
LM-Instruments Oy
• Opus Systemer AS
Triangle Furniture Systems Inc.

Plandent Division

• Plandent Oy
• Nordwest Dental GmbH
• Plandent Ltd.
• Plandent A/S
• Plandent AB
AB Forssbergs Dental
• Dental Union BV
• Plandent Eesti Oü
• Plandent SIA
• Plandent UAB

 
 
Skriv ut