Plandent

Telefonsystem

Du vil nå bli presentert følgende meny:

• Tast 1 for bestilling av forbruksvarer.
• Tast 2 for bestilling av utstyr og klinikkplanlegging
• Tast 3 for teknisk service, reservedeler og IT-support
• Tast 4 for bestilling av tanntekniske varer
• For andre henvendelser tast 9 eller vent på svar.

Hvis man taster 3 får du følgende valg:

• Tast 1 for teknisk service
• Tast 2 for reservedeler
• Tast 3 for IT-support

Vi ønsker at du skal ha en positiv opplevelse i møte med oss i Plandent,
menyvalget gjør det enklere å komme til riktig avdeling.
 
 
Skriv ut