Teknisk service

Unngå driftsstans på klinikken og i laboratoriet

Det er viktig at utstyret på en klinikk eller et tannteknisk laboratorie ikke stopper fordi det er noe feil med utstyret. Plandents tekniske serviceapparat sørger for at du unngår driftsstans. Plandents tekniske avdeling har 35 ansatte. Av disse er 29 servicerepresentanter, 3 er ansvarlig for et omfattende reservedelslager og 3 har stabsfunksjoner.

Plandents delelager dekker de fleste utstyrstyper innen bransjen og våre servicerepresentanter er utstyrt med et rikholdig delelager i sine biler. Plandent tilbyr serviceabonnement som sikrer forebyggende vedlikehold av utstyret. Ved behov rykker vi ut på kort varsel og vi har dessuten en omfattende utlånsordning som sikrer at du kan fortsette driften, selv om utstyret må gjennom en tyngre reparasjon. I likhet med resten av selskapet, er Plandents tekniske avdeling sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 vedrørende kvaliteten på interne kvalitetsprosesser og rutiner og NS-EN ISO 13485:2003 for distribusjon og service av medisinsk utstyr. 

 
 
Skriv ut