Leiefinansiering med Plan Leie

Finansiering gjør livet enklere for deg som kunde

Tilgjengelige ressurser for fremtidige investeringer

Plan Leie kan tilby forskjellige typer avtaler som er tilpasset ulike formål.
En leieavtale er ryddig å forholde seg til når du vet hva slags utstyr du skal ha og den totale leveransen er avgrenset i tid. Du får full bruksrett til utstyret fra første dag og kontroll over investeringskostnaden via månedlig fakturering.


Vi kan også tilby en rammeavtale som er en gunstig og fleksibel løsning for deg som har løpende investeringer som strekker seg over tid. En rammeavtale innebærer at vi stiller en kredittramme tilgjengelig for deg.

Få avtaler, færre fakturaer og løpende oversikt gir deg en enklere administrasjon av den økonomiske hverdagen.

Behov for fleksibilitet
Vi vet at behovet for hva slags utstyr man behøver kan endres over tid. Det kan være ønsket om å spesialisere seg innenfor et fagfelt eller et behov for å modernisere klinikken som kan føre til at man behøver å anskaffe nytt utstyr. Våre leieavtaler er fleksible og det betyr at man kan legge til nytt ustyr på avtalen ved behov.

Å starte for seg selv
Det å starte for seg selv byr på mange spennende muligheter og valg.
Du skal velge optimalt utstyr, gode samarbeidspartnere og strategisk lokasjon. Utfordringer som skal løses på best mulig måte står i kø. Finansiering av utstyr trenger kanskje ikke være en av dem?
Vi har erfaring med å tilrettelegge finansiering og tilpasse løsninger for tannleger i oppstartsfasen. Hos oss integreres produkter, tjenester og finansiering til en helhetlig løsning for våre kunder. Det gir deg full kontroll over utstyr og kostnader i en periode hvor fokus må være på utvikling og forretningsdrift.

Enklere regnskapsføring 
Leiealternativet gir deg en enklere regnskapsføring og vil normalt innebære en skattekreditt som følge av den korte avskrivningsperioden på utstyret.

Frihet til å handle
Når du investerer i utstyr gjennom Plan Leie får du kontroll over kostnadene gjennom et månedlig leiebeløp. Oversikt over kostnadsbildet for din drift gir deg en forutsigbarhet og en frihet til å planlegge handling ved behov. Det gjør deg bedre rustet til å kunne foreta gode økonomiske beslutninger for deg selv og din fremtidige drift.

Du kan kontakte oss i Plan Leie via vårt sentralbord på telefon: 22 07 27 27.
 
 
Skriv ut